Learning Creation, 6 credits (TCM041)

Kunskapsproduktion, 6 hp

Main field of study

No main field of study

Level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Kersti Sandin Bülow

Director of studies or equivalent

Ulf Brunne
Course offered for Semester Period Timetable module Language Campus VOF
6KMOD Bachelor's Programme in Furniture Design (TMMDE) 4 (Spring 2017) 1 Swedish o
6KMOK Bachelor's Programme in Furniture Conservation (TMMKO) 4 (Spring 2017) 1 Swedish o
6KMOS Bachelor's Program in Furniture Carpentry (TMMSN) 4 (Spring 2017) 1 Swedish o
6KMOT Bachelor's Programme in Furniture Upholstery (TMMTA) 4 (Spring 2017) 1 Swedish o

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Bachelor's Programme in Furniture Design
  • Bachelor's Programme in Furniture Conservation
  • Bachelor's Program in Furniture Carpentry
  • Bachelor's Programme in Furniture Upholstery

Examination

UPG1AssignmentU, G4 credits
UPG2SeminarU, G2 credits
Grades are given as ’Fail’ or ’Pass’.

Grades

,

Department

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Director of Studies or equivalent

Ulf Brunne

Examiner

Kersti Sandin Bülow

Education components

Preliminary scheduled hours: 48 h
Recommended self-study hours: 112 h

Course literature

Gustavsson, Bernt (2002). Vad är kunskap?: en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: Statens skolverk Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1840
Almevik, Gunnar (2004). Det sydgötiska husets (vetenskapliga) konstruktion. Rig. 2004:4, s. [193]-209
Harvard, Åsa & Ilstedt, Sara (red.) (2007). Under ytan: en antologi om designforskning / [redaktion: Åsa Harvard ... ; introduktionstexterna är skrivna av Sara Ilstedt Hjelm]. Stockholm: Raster (utvald artikel)
Referenslitteratur Berg, Per (2006). Möbelinstitutet: möbelforskning under ett halvt sekel. Stockholm: Montus
Føllesdal, Dagfinn, Walløe, Lars & Elster, Jon (2001). Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi. 3. uppl. Stockholm: Thales
Handlingsburen kunskap, Rapport från en nordisk konferens 17-18 april 2008
Mattsson, Matts (2010). Stenar under vattenytan [Elektronisk resurs] : forsknings- och utvecklingsarbete problematiserat. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur
Molander, Bengt (1996). Kunskap i handling. 2., omarb. uppl. Göteborg: Daidalos
Molander, Bengt (2003). Vetenskapsfilosofi: en bok om vetenskapen och den vetenskapande människan. 2. uppl. Stockholm: Thales
Brülde, Bengt & Strannegård, Lars (2007). Den omätbara kvaliteten. Stockholm: Norstedts akademiska förlag
Ullmark, Peter (2004) Vad är det för speciellt med designforskning? http://www.designfakulteten.kth.se/sites/default/files/peter_ullmark2004.pdf
Gustavsson, Bernt (2002). Vad är kunskap?: en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: Statens skolverk Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1840 <br>Almevik, Gunnar (2004). Det sydgötiska husets (vetenskapliga) konstruktion. Rig. 2004:4, s. [193]-209 <br>Harvard, Åsa & Ilstedt, Sara (red.) (2007). Under ytan: en antologi om designforskning / [redaktion: Åsa Harvard ... ; introduktionstexterna är skrivna av Sara Ilstedt Hjelm]. Stockholm: Raster (utvald artikel) <br>Referenslitteratur <b>Berg, Per (2006). Möbelinstitutet: möbelforskning under ett halvt sekel. Stockholm: Montus <br>Føllesdal, Dagfinn, Walløe, Lars & Elster, Jon (2001). Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi. 3. uppl. Stockholm: Thales <br>Handlingsburen kunskap, Rapport från en nordisk konferens 17-18 april 2008 <br>Mattsson, Matts (2010). Stenar under vattenytan [Elektronisk resurs] : forsknings- och utvecklingsarbete problematiserat. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur <br>Molander, Bengt (1996). Kunskap i handling. 2., omarb. uppl. Göteborg: Daidalos <br>Molander, Bengt (2003). Vetenskapsfilosofi: en bok om vetenskapen och den vetenskapande människan. 2. uppl. Stockholm: Thales <br>Brülde, Bengt & Strannegård, Lars (2007). Den omätbara kvaliteten. Stockholm: Norstedts akademiska förlag <br>Ullmark, Peter (2004) Vad är det för speciellt med designforskning? http://www.designfakulteten.kth.se/sites/default/files/peter_ullmark2004.pdf
UPG1 Assignment U, G 4 credits
UPG2 Seminar U, G 2 credits
Grades are given as ’Fail’ or ’Pass’.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. There are no files available for this course.

Page responsible: Info Centre, infocenter@liu.se