Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, 90 credits

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, 90 hp

Teaching language

Swedish

Campus

Linköping

Degree

Degree of Bachelor of Arts/Science in Upper Secondary Education 

Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education 

Pace of study

Full-time

Degree in Swedish

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Degree in English

Degree of Bachelor of Arts/Science in Upper Secondary Education 

Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education 

Page responsible: Info Centre, infocenter@liu.se