Midwifery Programme, 90 credits

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Teaching language

Swedish

Campus

Linköping

Degree

Postgraduate Diploma in Midwifery

Pace of study

Full-time

Introduction

This syllabus will soon be translated into english.

Degree in Swedish

Efter fullbordat program om 90 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen Barnmorskeexamen. Dessutom examensbevis med benämningen Medicine magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 90 högskolepoäng om villkoren för detta är uppfyllda. 

Degree in English

Postgraduate Diploma in Midwifery

Semester 2 (Spring 2022)

Course code Course name Credits Level Weeks ECV
8BAA21 Thesis in Midwifery Science 15.0* A1E v202204-202302 E
* The course is divided into several semesters and/or periods.
8BAA22 Master's Thesis in Nursing Science in Reproductive, Perinatal and Sexual Health 15.0* A2E v202204-202302 E
* The course is divided into several semesters and/or periods.
8BAA33 Prevention in Reproductive, Perinatal and Sexual Health 12 A1X v202208-202223 C
8BAA34 Complicated Childbirth 12 A1X v202208-202223 C

Semester 3 (Autumn 2022)

Course code Course name Credits Level Weeks ECV
8BAA21 Thesis in Midwifery Science 15.0* A1E v202204-202302 E
* The course is divided into several semesters and/or periods.
8BAA22 Master's Thesis in Nursing Science in Reproductive, Perinatal and Sexual Health 15.0* A2E v202204-202302 E
* The course is divided into several semesters and/or periods.
8BAA35 Reproductive and Sexual Illness 6 A1X v202235-202302
8BAA36 Advanced Studies of Reproductive, Perinatal and Sexual Health 15 A1X v202235-202302
Page responsible: Info Centre, infocenter@liu.se