Occupational Therapy Programme, 180 credits

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Teaching language

Swedish

Campus

Norrköping

Degree

Efter fullbordat program om 180 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen Degree of Bachelor of Science in Occupational Therapy and Degree of Bachelor of Medical Science in Occupational Therapy.

Pace of study

Full-time

Degree in Swedish

Efter fullbordat program om 180 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen arbetsterapeutexamen och medicine kandidatexamen i arbetsterapi.

Degree in English

Efter fullbordat program om 180 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen Degree of Bachelor of Science in Occupational Therapy and Degree of Bachelor of Medical Science in Occupational Therapy.

Semester 6 (Spring 2022)

Course code Course name Credits Level Weeks EMV
8ATG66 Degree Project in Occupational Therapy 15.0* G2E M
* The course is divided into several semesters and/or periods.