Occupational Therapy Programme, 180 credits

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Teaching language

Swedish

Campus

Norrköping

Degree

Degree of Bachelor of Science in Occupational Therapy and Degree of Bachelor of Medical Science in Occupational Therapy.

Pace of study

Full-time

Degree in Swedish

Efter fullbordat program om 180 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen arbetsterapeutexamen och medicine kandidatexamen i arbetsterapi.

Degree in English

Degree of Bachelor of Science in Occupational Therapy and Degree of Bachelor of Medical Science in Occupational Therapy.