Akademisk engelska, grundkurs, 7.5 hp (711G39)

Academic English Basic Course, 7.5 credits

Kursbeskrivning

This course, Academic English, Foundation Course, is aimed at you who wish to improve your academic English skills, primarily your writing skills. The course will help you get better equipped for writing academic papers in English and become a more confident student when it comes to reading and speaking English. We work with these skills by studying things such as the process of academic writing and how one can substantiate one’s views by the use of secondary sources. Furthermore, we work with improving grammar skills, reading skills and we also work with helping you become more confident in speaking English and present material in front of others. Last but not least, your listening skills will also be improved through the course work we do.

Huvudområde

Engelska

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Anna Watz

Kursansvarig

Annika Lindskog

Studierektor eller motsvarande

Anna Watz

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2019 v201904-201923 Engelska Linköping
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2019 v201904-201923 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundläggande nivå. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/6.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Inst för kultur och kommunikation

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.