Strategy - Classic and Contemporary Views, 15 hp (722A04)

Strategy - Classic and Contemporary Views, 15 credits

Huvudområde

Företagsekonomi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEI Internationella civilekonomprogrammet 7 (HT 2016) Engelska Linköping v
F7YEK Civilekonomprogrammet 7 (HT 2016) Engelska Linköping v
F7MHR Masterprogram i human resource management and development 3 (HT 2016) Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Internationella civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet
  • Masterprogram i human resource management and development

Förkunskapskrav

-

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se