Europe in the World, 7.5 hp (733G43)

Europe in the World, 7.5 credits

Kursbeskrivning

How does Europe relate to the rest of the world, and how does the world relate to Europe? This course will give you an overview and understanding of Europe's role in the world, past and present. European nations have influenced other nations and peoples as a result of political and economic relations and through the organization of the diplomatic system. The course covers topics such as, nationalism, colonialism and imperialism, the conduct of international political, diplomatic and economic relations, all from the viewpoint that the historical significance of Europe endures in the way we understand international relations at large.

Huvudområde

Statsvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Johan Nordensvärd

Kursansvarig

Johan Nordensvärd

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202019-202023 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202019-202023 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Minst ett års heltidsstudier (60 ects poäng) inom relevanta ämnen (t ex statsvetenskap, ekonomi, juridik, historia) där minst hälften är inom statsvetenskap eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6. Undantag för Svenska 3/B.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • beskriva och jämföra Europas utveckling till och framtid som en global aktör ur ett historiskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv;
  • analysera centrala frågeställningar avseende Europas roll i världen samt presentera och diskutera perspektiv, begrepp och teorier.

Kursinnehåll

Kursen handlar om relationen mellan Europa (EU) och resten av världen. Kursen ger en översikt och förståelse för Europas roll i världen, i nutid och tidigare. De europeiska länderna har påverkat andra länder och folk genom politiska och ekonomiska relationer samt genom organiseringen av det diplomatiska systemet. Kursen behandlar begrepp som nationalism, kolonialism och imperialism samt organiseringen av internationella politiska, diplomatiska och ekonomiska relationer.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras med skriftlig individuell tentamen, samt aktivt deltagande i seminarierna. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Black, Jeremy, (2010) A history of diplomacy London : Reaktion, 2010.

ISBN: 9781861896964,1861896964

Cameron, Rondo E, Neal, Larry, (2003) A concise economic history of the world : from Paleolithic times to the present : 4. ed. New York : Oxford University Press, 2003

ISBN: 0195127048,0195127056,9780195127041,9780195127058

Kompletterande litteratur

Övrigt

Articles will be added and made available through Lisam.

EXAM Written Examination EC 6 hp
SEMI Seminars EC 1.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.