Analytical Frameworks in Sustainability Studies, 15 hp (746A84)

Analytical Frameworks in Sustainability Studies, 15 credits

Kursbeskrivning

The course is based on contemporary ideas of the roles of science, technology, politics and economics in the production of knowledge and practices for sustainable development. The students will analyze how different scientific methods are designed, developed, presented and implemented in different kinds of research/practices. A number of theoretical approaches of relevance will be interpreted and discussed in line with different applications, tools and strategies for sustainable development. To empirically visualize and evaluate the combination of theoretical models and practical applications, tools and strategies for sustainable development, the students will carry out practical exercises.

Huvudområde

Miljövetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Teresia Svensson

Kursansvarig

Teresia Svensson, Eva Lövbrand

Studierektor eller motsvarande

Erik Glaas

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202004-202013 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202004-202013 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

  • 180 hp godkända varav 90 hp inom något av huvudområdena: naturvetenskap, samhällsvetenskap, hälsovetenskap, humaniora eller teknik eller motsvarande,  som relaterar till miljömässiga, sociala eller ekonomiska aspekter av hållbar utveckling
  • Engelska 6/B
    (Undantag för svenska)

Examination

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
ESSY Final Essay EC 7.5 hp
SEMI Seminars and laborations EC 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se