Behörighetsgivande kurs i svenska för sökande inom EU, 67.5 hp (BEH003)

Qualifying Course in Swedish for long-term EU residents, 67.5 credits

Kursbeskrivning

Utbildningen innehåller tre kurser: Intensiv introduktionskurs i svenska 7.5 poäng (761G31), Behörighetsgivande kurs i svenska termin 1 30 poäng (761G33) och Behörighetsgivande kurs i svenska termin 2 30 poäng (761G32). Utbildningen riktar sig till internationella studenter (Nordiska och EU/EES-medborgare) som planerar att studera på högskola eller universitet i Sverige. Godkänd Behörighetsgivande kurs ger behörighet i svenska för högskolestudier. Utbildningen får inte tillgodoräknas i examen vid Linköpings universitet. Introduktionskursen på 7.5 poäng startar i början av augusti/januari och är obligatorisk. För mer information se http://www.liu.se/utbildning/kurs/?l=en.

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Förutbildning

Kurstyp

Fristående kurs

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 v202101-202203 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Förutbildning

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet på grundnivå
  • Engelska 6/B
  • Svenska motsvarande nivå A1 enligt Common European Framework of Reference for Languages
  • För kursen 761G32 Behörighetsgivande kurs i svenska, termin 2 krävs dessutom minst 25 fup godkända från termin 1, godkänt inträdesprov eller motsvarande
    (Undantag för Svenska 3)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se