Nationalekonomi 2 mot Finansiell ekonomi, fortsättningskurser, 30 hp (NEK2FE)

-, 30 credits

Kursbeskrivning

Nationalekonomi 2 – Kurspaket fortsättningskurser 30hp, Finansiell ekonomi

Nationalekonomi är mycket mer än BNP, räntor, inflation och skatt. Det handlar om vilken teknik enskilda individer, familjer, organisationer och nationer väljer för att med hjälp av sina resurser uppnå olika syften, och sedan vilka konsekvenser detta får. Nationalekonomi 2 är ett kurspaket som ger dig djupare förståelse om samhällsekonomiska processer, och för olika matematiska modeller och metoder.

Hur fungerar aktiemarknaden och derivatmarknaden? Hur bör företag sköta sin riskhantering? Vad säger avkastningskurvor om förväntade räntor? Det här och mycket mer får du svar på i det här kurspaketet. Du läser en fördjupningskurs inom makroekonomi och lär dig mer om finansiella kriser och olika finansiella institutioner. Du får även fördjupa dina tidigare kunskaper, men med matematiken som verktyg. Du har även en möjlighet att lära dig mer om hur tex Trafikverket jobbar eller öka din förståelse för arbetsmarknaden. Ett kurspaket som riktar sig till dig som vill lära dig mer om finans!

Inriktning mot Finansiell ekonomi omfattar följande kurser på höstterminen:

  • 770G11 Corporate Finance, 7,5hp 
  • 770G10 International Finance and Fixed Income Management, 7,5hp 
  • 730G78 Makroekonomisk teori och politik 7,5hp 
  • 730G97 Risk Management of Financial Markets and Institutions, 7,5hp

Inriktning mot Finansiell ekonomi omfattar följande kurser på vårterminen:

  • 730G77 Matematiska metoder i nationalekonomi 7,5hp 
  • 730G79 Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler 7,5hp 
  • 730G81 Finansiell ekonomi 7,5hp
  • 730G82 Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv 7,5hp 

Valbar kurs

  • 770G14 Labour Economics 7,5 hp

Kurserna vänder sig i första hand till dig som vill designa din egen utbildning och ta ut en unik examen, men även om du vill bredda dina kunskaper inom ämnet.

Undervisningsformer

Undervisningen på kurserna sker oftast i form av föreläsningar, lektioner och seminarier där litteratur samt olika teorier introduceras, diskuteras och tillämpas. Utbildningen bygger på arbete i grupper samt individuellt vilket kräver förberedelse och aktivt arbete. Studier på LiU kräver mycket eget ansvar – men det finns hjälp och stöd att få.

Vad kan man läsa efter Nationalekonomi 2?

Nationalekonomi 2 ger behörighet att söka till fortsättningskurser i nationalekonomi vid Linköpings universitet. Genom att läsa nationalekonomi kan du designa din egen utbildning.

Huvudområde

Nationalekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202004-202023 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Förkunskapskrav

Genomgången Nationalekonomi 1 30hp grundnivå eller motsvarande med minst 15 hp godkända.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se