Nationalekonomi 2 mot Finansiell ekonomi, fortsättningskurser, 30 hp (NEK2FE)

Economics 2 Finance, 30 credits

Kursbeskrivning

Nationalekonomi 2 – Kurspaket fortsättningskurser 30 hp, Finansiell ekonomi

Nationalekonomi är mycket mer än BNP, räntor, inflation och skatt. Det handlar om vilken teknik enskilda individer, familjer, organisationer och nationer väljer för att med hjälp av sina resurser uppnå olika syften, och sedan vilka konsekvenser detta får. Nationalekonomi 2 är ett kurspaket som ger dig djupare förståelse om samhällsekonomiska processer, och för olika matematiska modeller och metoder.

Hur fungerar aktiemarknaden och derivatmarknaden? Hur bör företag sköta sin riskhantering? Vad säger avkastningskurvor om förväntade räntor? Det här och mycket mer får du svar på i det här kurspaketet. Du läser en fördjupningskurs inom makroekonomi och lär dig mer om finansiella kriser och olika finansiella institutioner. Du får även fördjupa dina tidigare kunskaper, men med matematiken som verktyg. Bland annat ges du möjlighet att lära dig mer om hur till exempel Trafikverket jobbar eller öka din förståelse för arbetsmarknaden i stort. Ett kurspaket som riktar sig till dig som vill lära dig mer om finans!

Inriktning mot Finansiell ekonomi omfattar följande kurser på höstterminen:

 • 770G18 Corporate Finance, 7,5 hp
 • 770G19 International Finance and Fixed Income Management, 7,5 hp
 • 770G20 Makroekonomisk teori och politik 7,5 hp
 • 730G97 Risk Management of Financial Markets and Institutions, 7,5 hp

Inriktning mot Finansiell ekonomi omfattar följande kurser på vårterminen:

 • 770G17 Matematiska metoder i nationalekonomi 7,5 hp
 • 770G23 Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler 7,5 hp
 • 770G29 Finansiell ekonomi 7,5 hp
 • 770G30 Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv 7,5 hp

Valbar kurs

 • 770G27 Arbetsmarknadsekonomi 7,5 hp

Kurserna vänder sig i första hand till dig som vill designa din egen utbildning och ta ut en unik examen, men även till dig som vill bredda dina kunskaper inom ämnet.

Undervisningsformer

Undervisningen på kurserna sker oftast i form av föreläsningar, lektioner och seminarier där litteratur samt olika teorier introduceras, diskuteras och tillämpas. Utbildningen bygger på arbete både i grupp och individuellt, vilket kräver förberedelse och aktivt arbete. Studier på LiU kräver mycket eget ansvar – men det finns hjälp och stöd att få.

Vad kan man läsa efter Nationalekonomi 2?

Nationalekonomi 2 ger behörighet att söka till fortsättningskurser i nationalekonomi vid Linköpings universitet. Genom att läsa nationalekonomi kan du designa din egen utbildning.

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Åsa Carmesten, studievägledare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 v202104-202123 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi 1 30 hp grundnivå med minst 15 hp godkända

Examination

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Övrigt

Litteraturlistor finns på de separata sidorna för respektive delkurser. Gå in på https://liu.se/studieinfo och sök på kurskod eller kursnamn.

 

Inriktning mot Finansiell ekonomi omfattar följande kurser på höstterminen:

 • 770G18 Corporate Finance, 7,5 hp 
 • 770G19 International Finance and Fixed Income Management, 7,5 hp 
 • 770G20 Makroekonomisk teori och politik 7,5 hp 
 • 730G97 Risk Management of Financial Markets and Institutions, 7,5 hp

 

Inriktning mot Finansiell ekonomi omfattar följande kurser på vårterminen:

 • 770G20 Matematiska metoder i nationalekonomi 7,5 hp 
 • 770G23 Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler 7,5 hp 
 • 770G29 Finansiell ekonomi 7,5 hp
 • 770G30 Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv 7,5 hp 

 

Valbar kurs

 • 770G27 Labour Economics 7,5 hp

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se