Möbelmaterial och tillverkningstekniker, 6 hp (TCM003)

Furniture Materials and Techniques, 6 credits

Huvudområde

Möbelkonservering Möbelsnickeri Möbeldesign Möbeltapetsering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ulf Brunne

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KMOD Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram (TMMDE) 1 (HT 2017) 1 Svenska o
6KMOS Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram (TMMSN) 1 (HT 2017) 1 Svenska o
6KMOT Möbeltapetsering - Malmstens, kandidatprogram (TMMTA) 1 (HT 2017) 1 Svenska o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Möbelkonservering, Möbelsnickeri, Möbeldesign, Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i möbeldesign
 • Kandidatprogram i möbelsnickeri
 • Kandidatprogram i möbeltapetsering

Rekommenderade förkunskaper

Särskild behörighet

Lärandemål

Att ge den studerande grundläggande såväl teoretiska som erfarenhetsbaserade kunskaper om olika möbelmaterial och tillverkningstekniker.
Efter genomgången kurs skall studerande kunna:

 • redogöra för trä som material med avseende på uppbyggnad, egenskaper, bearbetning, limning och ytbehandling
 • redogöra för övriga inom möbelområdet förekommande organiska material med avseende på uppbyggnad, egenskaper och hållbarhetsaspekter
 • redogöra för, och beskriva, våra vanligaste skandinaviska träslag med avseende på visuella kvaliteter och användningsområden
 • makroskopiskt identifiera våra vanligast förekommande skandinaviska möbelträslag
 • förstå funktion och verkningsgrad hos skärande träbearbetningsmaskiner såsom såg-, fräs- och hyvelmaskiner
 • använda några vanligt förekommande tillverkningstekniker i en föregiven projektuppgift

Efter genomgången kurs skall den studerande fått insikter om:
 • hur man värderar och analyserar möbelträslag, olika typer av textilier stoppningsmaterial, konstruktioner och ytbehandlingar med avseende på funktionella och bruksmässiga kvaliteter
 • grundläggande rittekniker för möbelproduktion
 • svensk trämanufakturindustri och skandinavisk möbeldesign

Kursinnehåll

Trädets uppbyggnad och funktion. Vedens mikroskopiska struktur och fysikaliska egenskaper. Träslagsbestämning. Torkning. Bearbetning. Limning. Ytbehandling. Trä som hantverks- och slöjdmaterial. Allmän textilkunskap, Grundläggande ritteknik. Svensk trämanufakturindustri. Skandinavisk möbeldesign.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen förmedlas genom föreläsningar, studiebesök och projekthandledning. Den studerande förväntas parallellt med undervisningen använda sina nyvunna kunskaper för att lösa en föregiven projektuppgift. Projektuppgiften består i att formge och tillverka en enklare träpall alternativt sömnadsuppgift.

Examination

UPG1InlämningsuppgifterU, 3, 4, 54 hp
LAB1ProjektuppgiftU, G2 hp

Betygsskala

,

Institution

Inst för ekonomisk och industriell utv

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Ulf Brunne

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Hoadley, R. Bruce (1980). Understanding wood: a craftsman's guide to wood technology.
Newtown, Conn.: Taunton P. Föreläsningskompendium om textila möbelmaterial och sömnad.
Referenslitteratur Saarman, Endel (1992). Träkunskap. Markaryd: Sveriges skogsindustriförb. (SSIF)
Hoadley, R. Bruce (1980). Understanding wood: a craftsman's guide to wood technology. <br>Newtown, Conn.: Taunton P. Föreläsningskompendium om textila möbelmaterial och sömnad. <br>Referenslitteratur Saarman, Endel (1992). Träkunskap. Markaryd: Sveriges skogsindustriförb. (SSIF)
UPG1 Inlämningsuppgifter U, 3, 4, 5 4 hp
LAB1 Projektuppgift U, G 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.