Dokumentationsmetodik, 6 hp (TCM038)

Documentation Methodology, 6 credits

Huvudområde

Möbelkonservering Möbelsnickeri Möbeldesign Möbeltapetsering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KMOT Kandidatprogram i möbeltapetsering 3 (HT 2017) 1 Svenska o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Möbelkonservering, Möbelsnickeri, Möbeldesign, Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i möbeltapetsering

Rekommenderade förkunskaper

Särskild behörighet

Lärandemål

Att ge studenten kunskaper om metoder, tekniker och programverktyg för att såväl manuellt som digitalt kunna dokumentera och visualisera enklare möbelföremål. Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

  • förstå skiss- och perspektivlärans grundprinciper
  • använda traditionell ritningsutrustning och mätinstrument
  • bereda skiss- och uppmätningsunderlag för tekniska möbelritningar
  • utföra enklare tekniska möbelritningar såväl manuellt som med hjälp av digitala ritprogram (2D och 3D)
Efter genomförd kurs ska den studerande ha fått insikter i/om:
  • inom möbelområdet förekommande, såväl traditionella som digitala dokumentationsoch visualiseringsmetoder
  • svensk och internationell ritningsstandard

Kursinnehåll

Skissteknik. Perceptionsövningar. Perspektivlära. Uppmätningstekniker. Teknisk
möbelritning. 2D-ritning (Illustrator). 3D-ritning (SolidWorks).

Undervisnings- och arbetsformer

Lektioner, övningar, självständigt arbete och studiebesök.

Examination

UPG1InlämningsuppgifterU, 3, 4, 56 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Taavola, Karl (1998). Ritteknik 2000. Faktabok. 3., [omarb.] uppl. Nyköping: Athena lär
Wilkinson, John (1998). Bonniers handbok för konstnärer: en praktisk vägledning i form, färg och teknik. Stockholm: Bonnier
Taavola, Karl (1998). Ritteknik 2000. Faktabok. 3., [omarb.] uppl. Nyköping: Athena lär <br>Wilkinson, John (1998). Bonniers handbok för konstnärer: en praktisk vägledning i form, färg och teknik. Stockholm: Bonnier
UPG1 Inlämningsuppgifter U, 3, 4, 5 6 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se