Visuell kommunikation och gestaltning I, 3 hp (TCM059)

Visual Communication and Interpretation I, 3 credits

Huvudområde

Möbelkonservering Möbelsnickeri Möbeldesign Möbeltapetsering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Susanna Salifou Nygren

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KMOD Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram 1 (HT 2018) 1, 2 -, - Svenska Stockholm o
6KMOS Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram 1 (HT 2018) 1, 2 -, - Svenska Stockholm o
6KMOT Möbeltapetsering - Malmstens, kandidatprogram 1 (HT 2018) 1, 2 -, - Svenska Stockholm o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Möbelkonservering, Möbelsnickeri, Möbeldesign, Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i möbeldesign
  • Kandidatprogram i möbelsnickeri
  • Kandidatprogram i möbeltapetsering

Rekommenderade förkunskaper

Särskild behörighet

Lärandemål

 

Att uppnå förmågan att identifiera och hantera ett antal bildspråkliga begrepp med tonvikt på 2d och med inslag av 3d form, med syfte att kunna använda denna kunskap i den egna praktiken för att kunna visualisera sina idéer och utveckla ett personligt visuellt konstnärligt språk och uttryck, samt att identifiera olika aspekter av färg och färgteorier, och förhålla sig till dessa kunskaper i den egna verksamheten.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • visa förmåga att tillämpa ett antal bildspråkliga element och begrepp (proportioner, balans, riktningar, bildrytm/rörelse, volym/yta, valör och materialitet) som analysverktyg i en gestaltningsprocess genom modellstudier med tyngdpunkt på 2d form med inslag med 3d form
  • genomföra frihandsteckning
  • göra medvetna och självständiga val utifrån olika aspekter av färg; inom optiken, i olika färgsystem, i färghistorien samt inom konsten.
  • förstå färglärans uppbyggnad, struktur, optiska verkan och NCS-systemets uppbyggnad                                                                                                                 
  • göra medvetna och självständiga val utifrån olika aspekter av färg; inom färgetymologi, färg och tradition, symbolik och perceptionspsykologi.
  • uppvisa grundläggande kunskaper om färgen och ljusets betydelse för visuell/rumslig förståelse och estetisk framställning

 

Kursinnehåll

Ateljéstudier med levande modell. 2 och 3d form. Frihandsteckning. Färglära. Handledningsbaserat konstnärligt arbete. 

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer, undervisning i grupp och individuellt. Samtal som pedagogisk metod. 
Kursen pågår under höstterminen.

Examination

UPG2InlämningsuppgiftU, G1.5 hp
UPG1InlämningsuppgiftU, G1.5 hp
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Susanna Salifou Nygren

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 32 h

Kurslitteratur

Böcker
Melin, Björn, (1979) Teckna och måla modell Stockholm: Wahlström & Widstrand

Böcker

Melin, Björn, (1979) Teckna och måla modell Stockholm: Wahlström & Widstrand
UPG2 Inlämningsuppgift U, G 1.5 hp
UPG1 Inlämningsuppgift U, G 1.5 hp
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se