Visuell kommunikation och gestaltning II, 3 hp (TCM067)

Visual Communication and Interpretation II, 3 credits

Huvudområde

Möbelkonservering Möbelsnickeri Möbeldesign Möbeltapetsering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Susanna Salifou Nygren

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KMOD Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram 2 (VT 2019) 1, 2 -, - Svenska Stockholm o
6KMOS Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram 2 (VT 2019) 1, 2 -, - Svenska Stockholm o
6KMOT Möbeltapetsering - Malmstens, kandidatprogram 2 (VT 2019) 1, 2 -, - Svenska Stockholm o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Möbelkonservering, Möbelsnickeri, Möbeldesign, Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i möbeldesign
  • Kandidatprogram i möbelsnickeri
  • Kandidatprogram i möbeltapetsering

Rekommenderade förkunskaper

Visuell kommunikation och gestaltning I

Lärandemål

Att uppnå förmågan att hantera ett antal bildspråkliga begrepp med tonvikt på 3d och med inslag av 2d form, för att visualisera de egna idéerna samt utveckla ett personligt visuellt konstnärligt språk och uttryck. Att påvisa en förståelse för hur konstnärliga idéer genereras och hur dessa översätts till gestaltning, liksom visa förståelse för hur olika gestaltningsmetoder och modeller påverkar uttrycket och kommunikationen av en konstnärlig idé.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • visa fördjupad förmågan att tillämpa ett antal bildspråkliga element och begrepp (proportioner, balans, riktningar, bildrytm/rörelse, volym/yta, valör och materialitet) som analysverktyg i en gestaltningsprocess genom modellstudier med tonvikt på 3d form och inslag 2d form
  • vidareutveckla sitt friahandstecknande
  • förhålla sig till frågor och begrepp som rör kulturella normer och värderingar såsom de berörs i konsten, med fokus på samtidskonst
  • reflektera över det kulturella normsystem som man ingår i och aktivt förhålla sig till detta
  • förhålla sig till distinktionen mellan konst, design, konsthantverk och hantverk
  • förstå hur materialvalen och hantverket korresponderar med konceptet
  • argumentera för sina konceptuella idéer och estetiska val

 

Kursinnehåll

Ateljéstudier med levande modell. 2 och 3d form. Frihandsteckning. Konstnärlig gestaltning utifrån begrepp som berör kulturella normer och värderingar i form av manifest. Handledningsbaserat konstnärligt arbete. 

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar. Seminarier. Laborationer. Undervisning i grupp och individuellt. Samtal som pedagogisk metod. Projektarbeten. Självständigt arbete. Studiebesök. 
Kursen pågår under vårterminen

Examination

UPG2Inlämningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisningU, G1.5 hp
UPG1Inlämningsuppgift, muntlig redovisningU, G1.5 hp
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Susanna Salifou Nygren

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 32 h

Kurslitteratur

Böcker
Dormer, Peter, (2003) Den ideala världen i Vermeers lilla spetsknypplerska. i Design och Konst – texter om gränser och överskridanden (2). Skriftserien Kairos nr. 8:2. sid. 117-136. Rasters förlag

Böcker

Dormer, Peter, (2003) Den ideala världen i Vermeers lilla spetsknypplerska. i Design och Konst – texter om gränser och överskridanden (2). Skriftserien Kairos nr. 8:2. sid. 117-136. Rasters förlag
UPG2 Inlämningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisning U, G 1.5 hp
UPG1 Inlämningsuppgift, muntlig redovisning U, G 1.5 hp
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se