Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande, 6 hp (TDDE04)

Introduction to Programming and Computational Thinking, 6 credits

Huvudområde

Datateknik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Erik Berglund

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 1 (HT 2019) 1, 2 4, 1 Svenska Linköping o
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 1 (HT 2019) 2 3 Svenska Linköping o
6IMAS Högskoleingenjör i maskinteknik 1 (HT 2019) 2 3 Svenska Linköping o
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 1 (HT 2019) 1, 2 4, 1 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Datateknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilingenjörsprogram i design och produktutveckling
  • Civilingenjörsprogram i maskinteknik
  • Högskoleingenjörsprogram i maskinteknik
  • Civilingenjörsprogram i energi - miljö - management

Lärandemål

Avancerad mjukvara för simulering, design, konstruktion och beräkning är i dag vanliga komponenter i ingenjörsarbete. Här ingår också programmeringsplattformar där ingenjören söker och testar lösningar för design och konstruktionsuppgifter. Programmering öppnar möjligheter för ingenjören att generera, visualisera och söka lösningar med hjälp av egenskrivna datorprogram. Programmering är basen för datalogiskt tänkande som del i en idé- och lösningsskapande process.
Kursens syfte är att studenterna skaffar sig grundläggande kunskaper inom programmering och utvecklar en förståelse för datorprograms roll i modernt ingenjörsarbete. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • utforma och implementera enkla algoritmer i ett programspråk/scriptspråk som används för design- och konstruktionsuppgifter
  • redogöra för grundläggande begrepp inom programmering och datalogiskt tänkande
  • redogöra för hur scriptprogram kan används för att söka och generera alternativa designlösningar 

Kursinnehåll

Grundläggande begrepp i programmering och algoritmiskt tänkande
Grundläggande data- och programstrukturer
Grunderna i programspråket Python
Design och konstruktion av 2D- och 3D-object i programmeringsverktyg som Blender
Modellering av designproblem i form av datorprogram 
 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, introduktion till programmering och programspråk med hjälp av "prova på"-laborationer samt deltagande och redovisning av egen kod i seminarieform.

Examination

PRA1Individuell programmeringsuppgiftU, G2 hp
LAB1LaborationskursU, G2 hp
UPG1UppgifterU, G2 hp

På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Examinator

Erik Berglund

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 52 h
Rekommenderad självstudietid: 108 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
PRA1 Individuell programmeringsuppgift U, G 2 hp
LAB1 Laborationskurs U, G 2 hp
UPG1 Uppgifter U, G 2 hp

På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se