Transformation för design, 6 hp (TDDE40)

Transformation for Design, 6 credits

Huvudområde

Design

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Stefan Holmlid

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MDES Design, masterprogram 3 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping o/v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Design

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Design, masterprogram

Rekommenderade förkunskaper

Tre års avslutade universitetsstudier, samt antagen till studier på masternivå. God kunskap inom tjänster, organisation eller management. God kunskap inom något delområde inom design.

Lärandemål

Det huvudsakliga målet är att studenten skal utveckla förståelse för hur organisatorisk förändring och transformationsprocesser uppstår, hur de kan ledas och styras, samt utveckla förmåga att delta i sådana processer.

  • Analysera designlösningar ur ett transformationsperspektiv
  • Undersöka, samla ihop och beskriva kontextuella faktorer som påverkar transformation
  • Argumentera för och syntetisera behov och strukturer som driver transformationsprocesser
  • Tillämpa metoder och modeller för att planera och prognosticera alternativ utveckling

Kursinnehåll

Områden som behandlas är organisatorisk förändring, dynamiska förmågor, institutionell förändring, kunskapsintegration.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen bygger på litteraturseminarier, reflexiva övningar, samt kritiksessioner baserat på reella projekt och fall.

Examination

UPG2Projektbaserad uppgiftU, 3, 4, 53 hp
UPG1Litteraturdriven uppgiftU, 3, 4, 53 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Böcker och artiklar som specificeras under kursens gång.

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Examinator

Stefan Holmlid

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
UPG2 Projektbaserad uppgift U, 3, 4, 5 3 hp
UPG1 Litteraturdriven uppgift U, 3, 4, 5 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se