Språkteknologi, 6 hp (TDP030)

Language Technology, 6 credits

Huvudområde

Programmering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Marco Kuhlmann

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KIPR Innovativ programmering, kandidatprogram 6 (VT 2018) 1 2 Svenska/Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Programmering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Innovativ programmering, kandidatprogram

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

 • diskret matematik
 • programmering

Förkunskaper inom maskininlärning är användbara men inget krav för kursen.

Lärandemål

Språkteknologi, teknologi för att analysera och tolka mänskligt språk, finns idag i smarta sökmotorer, personliga digitala assistenter och många andra innovativa applikationer. Denna kurs har som mål att ge en introduktion till språkteknologi som tillämpningsområde och till dess grundläggande metoder. Kursens fokus ligger på metoder som hanterar text.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 1. förklara grundläggande metoder för analys och tolkning av ord, meningar och texter
 2. praktiskt tillämpa språkteknologiska metoder och system på texter och textsamlingar
 3. utvärdera språkteknologiska komponenter och system med gängse valideringsmetoder
 4. värdera svårighetsgrad och görbarhet av språkteknologiska tillämpningar

Kursinnehåll

 • grundläggande metoder och tekniker för analys och tolkning av ord, meningar och texter, såsom textsegmentering, ordklasstaggning, syntaktisk analys, semantisk analys och textklassificering
 • språkteknologiska tillämpningssystem, såsom informationsextraktionssystem och frågebesvarande system
 • valideringsmetoder
 • språkteknologiska verktyg, programbibliotek och data

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar, laborationer och handledning i samband med ett mindre projektarbete. 

Examination

KTR1Frivilliga duggorU, G0 hp
TEN1Skriftlig tentamenU, 3, 4, 52 hp
LAB1LaborationerU, 3, 4, 52 hp
UPG1ProjektuppgifterU, 3, 4, 52 hp


De frivilliga duggorna ger bonuspoäng till kursomgångens första tentamenstillfälle. Kursens slutbetyg är medianen av betygen på LAB1, TEN1 och UPG1. 

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Examinator

Marco Kuhlmann

Kurshemsida och andra länkar

http://www.ida.liu.se/~TDP030/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Kurskompendium som tillhandahålls av institutionen. / Lecture notes provided by the department.
Kurskompendium som tillhandahålls av institutionen. / Lecture notes provided by the department.
KTR1 Frivilliga duggor U, G 0 hp
TEN1 Skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 2 hp
LAB1 Laborationer U, 3, 4, 5 2 hp
UPG1 Projektuppgifter U, 3, 4, 5 2 hp


De frivilliga duggorna ger bonuspoäng till kursomgångens första tentamenstillfälle. Kursens slutbetyg är medianen av betygen på LAB1, TEN1 och UPG1. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se