Projekt: Agil systemutveckling, 10 hp (TDP032)

Project: Agile System Development, 10 credits

Huvudområde

Programmering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Annika Silvervarg

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KIPR Innovativ programmering, kandidatprogram 4 (VT 2022) 1, 2 1, 1 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Programmering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i innovativ programmering

Rekommenderade förkunskaper

Goda kunskaper i programmering 

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • utveckla en grafisk interaktiv tillämpning ihop med en beställare (kunder)
 • utveckla programvara tillsammans med programmerare och beställare (kunder)
 • utveckla programvara baserat på agila metodikens grundvärderingar
 • förstå agil utvecklingsmetodik i förhållande till andra metodiker 
 • redogöra för begreppen ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling ur ett ingenjörsperspektiv.
 • resonera om hållbarhets-begrepp och paradigm, hållbarhetsutmaningar, samt relationen mellan hållbarhet och teknik-utveckling och användning.
 • tillämpa principer för användbarhet och integrera användbarhetsarbete inom ramen för en agil systemutvecklingsprocess

Kursinnehåll

Hantverk:

 • Kunnande i att arbeta med hjälp av agil metodik både individuellt, i par och i grupp.
 • Förmåga att kommunicera och fungera socialt på ett bra sätt i ett projekt och team.
 • Kunna ta fram programvara på enklast möjliga vis för att lösa givna krav.
 • Kunna ta och ge återkoppling på ett konstruktivt och givande sätt.
 • Arbeta i hög fart med god kvalitet och leverera innovativa tillfredställande resultat.
 • Arbeta direkt med källkod snarare än dokumentation och att vara öppen för kontinuerliga förändringar.
 • Planera och genomföra användbarhetstesting 

Ämnen:

 • Agil utvecklingsmetodik, inklusive tekniker såsom burndown charts, planning game, user stories, tidsestimering, Scrummöten, testdriven utveckling.
 • Muntlig kommunikation.

Teknik:

 • Programspråk och programutvecklingsmiljö beroende på projekt
 • versionshanteringsystem Git/Subversion
 • Kravhantering och projektstyrning i Trello 

Undervisnings- och arbetsformer

IP-projekt, genomfört i enlighet med utbildningsplanen.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG1UppgiftU, G0.5 hp
PRA1ProjektU, G9.5 hp

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Examinator

Annika Silvervarg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 86 h
Rekommenderad självstudietid: 181 h

Kurslitteratur

Böcker
Henrik Kniberg, Scrum and XP from the trences tillgänglig online
https://www.infoq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches-2/Pieter Jongerius et al., (2013) Get Agile! Scrum for UX, design & development BIS Publishers

Böcker

Henrik Kniberg, Scrum and XP from the trences tillgänglig online

https://www.infoq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches-2/

Pieter Jongerius et al., (2013) Get Agile! Scrum for UX, design & development BIS Publishers
UPG1 Uppgift U, G 0.5 hp
PRA1 Projekt U, G 9.5 hp

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se