Marknadskommunikation och analys, 6 hp (TEAE14)

Market Communication and Analysis, 6 credits

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Daniel Ellström

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 2 (VT 2018) 2 3 Svenska Norrköping o
6KFTL Flygtransport och logistik, kandidatprogram 4 (VT 2018) 2 3 Svenska Norrköping v
6KLOG Samhällets logistik, kandidatprogram 4 (VT 2018) 2 3 Svenska Norrköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram
  • Flygtransport och logistik, kandidatprogram
  • Samhällets logistik, kandidatprogram

Särskild information

Kan ej ingå i examen tillsammans med TEIE56.

Rekommenderade förkunskaper

Användarupplevelse och interaktionsdesign

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Förklara och tillämpa centrala modeller inom marknadsföring och marknadskommunikation
  • Analysera företags erbjudande, deras marknadskommunikation och deras omvärld ur ett marknadsföringsperspektiv
  • Tillämpa grundläggande färdigheter i att skriva vetenskaplig rapport inom marknadsföringsområdet
  • Muntligt och skriftligt kommunicera marknadsföringsorienterade analyser och resonemang

Kursinnehåll

Det centrala i kursen är hur ett företag eller en organisation skall agera mot och kommunicera med marknaden. Innehållet omfattar bland annat: att förstå vad ett erbjudande är och hur marknadskommunikation kan se ut, hur företagets omvärld påverkar deras erbjudande och marknadskommunikation, val av kundsegment att rikta ett erbjudande mot och analys av vilka kundsegment befintliga företag riktar sig mot, hur kunders köpbeteende påverkar utformningen av erbjudandet och marknadskommunikationen, samt hur företags marknadsföring kan förstås ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt  hållbarhetsperspektiv. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen har det genomgående temat marknadsplanering med inriktning mot marknadskommunikation. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och ett handlett projektarbete som görs i grupp och går ut på att analysera ett företags eller varumärkes marknadskommunikation. Projektarbetet och seminarierna utgör en del av examinationen. Examination sker även genom ett antal individuella uppgifter/duggor under kursens gång.

Examination

UPG1Skriftlig examination under kursens gångU, 3, 4, 54 hp
PRA1Projektuppgift och seminarier som genomförs i gruppU, 3, 4, 52 hp

UPG1 ges i form av ett antal individuella uppgifter/duggor .

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Varumärke och värdeskapande

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Examinator

Daniel Ellström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Övrigt

Fahy & Jobber - Foundations of Marketing (eller motsvarande). Möjliga tillägg i form av artiklar. 

Övrigt

Fahy & Jobber - Foundations of Marketing (eller motsvarande). Möjliga tillägg i form av artiklar. 

UPG1 Skriftlig examination under kursens gång U, 3, 4, 5 4 hp
PRA1 Projektuppgift och seminarier som genomförs i grupp U, 3, 4, 5 2 hp

UPG1 ges i form av ett antal individuella uppgifter/duggor .

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se