Datajuridisk översiktskurs, 4 hp (TEIE88)

Computer Law, 4 credits

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Christina Nordin

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Programvara) 4 (VT 2019) 1 1 Svenska Linköping v
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Inbyggda system) 4 (VT 2019) 1 1 Svenska Linköping v
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Inbyggda system) 6 (VT 2019) 1 1 Svenska Linköping v
6KIPR Innovativ programmering, kandidatprogram 6 (VT 2019) 1 1 Svenska Linköping v
6CDDD Civilingenjör i datateknik 8 (VT 2019) 1 1 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 8 (VT 2019) 1 1 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 8 (VT 2019) 1 1 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 8 (VT 2019) 1 1 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 8 (VT 2019) 1 1 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 8 (VT 2019) 1 1 Svenska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 8 (VT 2019) 1 1 Svenska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 8 (VT 2019) 1 1 Svenska Linköping v
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 8 (VT 2019) 1 1 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjör i datateknik
 • Innovativ programmering, kandidatprogram
 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik

Lärandemål


Efter genomgången kurs skall den studerande:

 • ha en översiktlig kunskap om och förståelse av den svenska nationella rättens struktur och systematik
 • ha en översiktlig kunskap om och förståelse av datajuridikens uppbyggnad och innehåll.
 • ha grundläggande kunskap om och förståelse vad gäller centrala juridiska begrepp inom civil- och offentligrätt, främst avseende datajuridik, samt den rättsliga regleringen kring användningen av informationsteknologi
 • uppvisa grundläggande färdigheter i lagtolkning och rättsfallsanalys
 • uppvisa grundläggande förmåga att identifiera och lösa mindre komplicerade men frekvent förekommande civil- och offentligrättsliga frågeställningar inom datajuridiken
 • förmåga att kritiskt reflektera över juridiska ställningstaganden vad gäller tillämpningen av relevanta regler inom de områden som kursen behandlar.

Kursinnehåll

Med datajuridik avse vanligtvis den rättsliga regleringen kring användningen av informationsteknologi. Först studeras rättens uppbyggnad, de olika rättskällorna samt hur rättsregler skapas och tillämpas. Därefter behandlas några av de centrala delarna av förmögenhetsrätten samt straffrätt och offentlig rätt. Den rättsliga regleringen behandlas utifrån ett informationsteknologiskt perspektiv. Sålunda redogörs t ex för affärsavtals ingående genom användningen av elektroniska förmedlingstjänster, sk "electronic data interchange agreement" (EDI) samt för den rättsliga verkan av elektroniska betalningar. Kursen behandlar även de oftast förekommande standardavtalen inom informationsteknologiområdet samt reglerna kring det som med en samlingsterm ibland benämns "computer ethics", varmed avses reglerna om beteendet vid elektroniska förmedlingstjänster, respekten för personlig integritet samt straff och skadestånd vid missbruk av Internet och andra telemedia.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och tillämpningsövningar.

Examination

TEN1Skriftlig tentamenU, 3, 4, 54 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin

Examinator

Christina Nordin

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 32 h
Rekommenderad självstudietid: 75 h

Kurslitteratur

Fastställs senare.
Fastställs senare.
TEN1 Skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 4 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se