Relativistisk kvantmekanik, 6 hp (TFYA57)

Relativistic Quantum Mechanics, 6 credits

Huvudområde

Teknisk fysik Fysik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sergei Simak

Studierektor eller motsvarande

Magnus Johansson

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 9 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping v
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Teknisk matematik) 9 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 9 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Teknisk matematik) 9 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 9 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Teknisk matematik) 9 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Teknisk matematik) 9 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 9 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 9 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Teknisk matematik) 9 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 9 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Teknisk matematik) 9 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Teori, modellering och visualisering) 7 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Teori, modellering och visualisering) 7 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Teori, modellering och visualisering) 7 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Teori, modellering och visualisering) 7 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Teori, modellering och visualisering) 7 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping v
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Teori, modellering och visualisering) 7 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping v
6MFYS Fysik och nanovetenskap, masterprogram 3 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping v
6MFYS Fysik och nanovetenskap, masterprogram (Teoretisk fysik) 3 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Teknisk fysik, Fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik
  • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
  • Fysik och nanovetenskap, masterprogram

Särskild information

Vartannatårskurs. Ges ej 2016.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Klassisk elektromagnetism, Analytisk mekanik och Kvantmekanik

Lärandemål

Kursens mål är att lära studenterna grunderna i relativistisk kvantmekanik, med fokus på dess applikationer i fasta tillståndets fysik. Efter godkänd examination skall studentens förmåga att förstå forskningslitteratur, formulerad på relativistisk kvantmekanik, väsentligt förbättrats. Efter avslutad kurs kan studenten:

  • grunderna för första princip teorier baserade på relativistisk kvantmekanik
  • grunderna i spridningsteori
  • hur man löser relativistiska kvantmekanikproblem som innefattas av kursinnehållet

 

Kursinnehåll

Grundläggande teori inklusive speciell relativitetsteori och rörelsemängdsmoment. Diracekvationen, symmetrier, operatorer och fria partiklar. Fysikaliska konsekvenser av lösningarna och modellprobl em. Viktiga applikationer av kvantteori i fasta tillståndet. Relevany teori för enelektronatomen.
Utveckling av teorin för att beskriva kvantmekanik för flerelektronsystem, inklusive Hartree-Fock o ch DFT. Spridningsteori och bandstrukturer.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar.

Examination

UPG1Inlämningsuppgifter och muntlig redovisningU, 3, 4, 56 hp

Betygsskala

,

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Studierektor eller motsvarande

Magnus Johansson

Examinator

Sergei Simak

Undervisningstid

Preliminary scheduled hours: 48 h
Recommended self-study hours: 112 h

Kurslitteratur

"Relativistic Quantum Mechanics", Paul Strange
"Relativistic Quantum Mechanics", Paul Strange
UPG1 Inlämningsuppgifter och muntlig redovisning U, 3, 4, 5 6 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se