Ritteknik och objektorienterad modellering, 6 hp (TNBI98)

Drawing Techniques and Object-oriented Modeling, 6 credits

Huvudområde

Byggteknik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Dag Haugum

Studierektor eller motsvarande

Dag Haugum
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6IBYG Högskoleingenjör i byggnadsteknik 1 (HT 2018) 1 - Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Byggteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjörsprogram i byggnadsteknik

Särskild information


 

Lärandemål

Att ge kunskaper och färdigheter i att utnyttja BIM-teknologin som effektivt visualiserings- och konstruktionsverktyg. Efter kursen ska teknologen kunna

 • tillämpa grundläggande rittekniska regler för byggområdet
 • skapa 2D ritningar enligt Svensk Standard från aktuell modell
 • skapa modellfiler, ritningsdefinitionsfiler och plotfiler
 • redogöra för olika typer av ritningar inom byggprocessen

Kursinnehåll

 • Grundläggande ritteknik: Linjetyper. Vyer och snitt. Måttsättning. Andra rittekniska konventioner.
 • Introduktion till aktuellt program och objektorienterade verktyg, deras struktur och gränssnitt
 • Modellerings- och ritteknikens principer
 • Objektorienterad modellering
 • Skapande av 2D ritningar från aktuell 3D-modell
 • Ritningsuppläggning enligt Svensk Standard

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och datorövningar.   

Examination

KTR1KontrollskrivningU, G2 hp
LAB1En laborationskursU, G4 hp

På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Ritteknik, Karin Spets, ISBN 978-91-44-07956-1. Litteratur utdelas under kursen.

 

 

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Dag Haugum

Examinator

Dag Haugum

Kurshemsida och andra länkar

http://www2.itn.liu.se/utbildning/kurs/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
KTR1 Kontrollskrivning U, G 2 hp
LAB1 En laborationskurs U, G 4 hp

På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se