Grunder i grafisk design, 6 hp (TNGD41)

Basics in Graphics Design, 6 credits

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tomas Törnqvist

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 1 (HT 2017) 1 3 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram

Lärandemål

Kursens syfte är att ge en teoretisk och praktisk grund inom visuell design i allmänhet och grafisk design i synnerhet.
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • Känna till grunderna i designområdets roller och varierande discipliner i det samtida samhället med särskilt fokus på grafisk design
 • Känna till grunderna i akademiska förhållningssätt till sökning och behandling av information, inklusive referering och plagiering
 • Känna till grunderna i visuell perception med inriktning mot grafisk kommunikation
 • Ha kunskap om och kunna tillämpa grundläggande principer för layout
 • Ha kunskap om och kunna tillämpa grundläggande principer för typografi
 • Ha kunskap om och kunna tillämpa grafiska element och principer i allmänhet
 • Ha kunskap om och kunna tillämpa grundläggande principer för val av kommunikativa uttrycksmedel i specifikt syfte
 • Ha kunskap om och kunna tillämpa enkel grafisk designprocess med kommunikativ avsikt

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

 • Designens roll och ansvar i samhället; funktioner, värden och hållbarhet
 • Informationssökning och akademiskt skrivande
 • Designtänkande och kontextualitet
 • Visuell perception med inriktning mot grafisk kommunikation
 • Inkluderande grafisk design, grundläggande användbarhet och tillgänglighet
 • Grafisk formlära: element och principer
 • Grundläggande principer och begrepp för typografi och layout.
 • Grundläggande grafiska designprocesser och tekniker, skiss och visualisering
 • Grafiska miljöer och system
 • Visuell kommunikation med inriktning på grafisk design

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, workshops, obligatoriska seminarier, självstudier

Examination

LAB1LaborationerU, G1 hp
UPG1InlämningsuppgifterU, G3 hp
TEN1Skriftlig tentamenU, 3, 4, 52 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser
Kursen ligger till grund för senare kurser med designinriktning på programmet.

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Tomas Törnqvist

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 57 h
Rekommenderad självstudietid: 103 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
LAB1 Laborationer U, G 1 hp
UPG1 Inlämningsuppgifter U, G 3 hp
TEN1 Skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se