Marknadskommunikativt designprojekt, 8 hp (TNGD45)

Market Communicative Design Project, 8 credits

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tomas Törnqvist

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 3 (HT 2020) 2 2 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation

Särskild information

Får ej ingår i examen tillsammans med TNGD24.

Rekommenderade förkunskaper

Främst programmets tidigare kurser i design, produktion och informationsdesign.

Lärandemål

Kursens syfte är att ge en teoretisk och praktisk kunskap om att driva kommunikationsprojekt från idé till färdigt resultat med externa uppdragsgivare, samt en grundläggande kunskap om gruppdynamik och den egna rollen i en grupp. Efter genomgången kurs skall studenten kunna följande:

  • Förklara processen från idé till färdig artefakt för olika mediekanaler såväl kommunikativt som tekniskt 
  • Producera kommunikativt och tekniskt färdiga artefakter för olika mediekanaler
  • Beskriva skillnaderna mellan empiriska metoder för forskning och praktisk design.
  • Beskriva för olika faser i en grupps utveckling
  • Skriva om sin egen roll i en arbetsgrupp

Kursinnehåll

Gruppdynamik, Marknadsanalys, Mediaplanering, Mediedesign och -produktion.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen är organiserad i föreläsningar, lektioner, Workshops, projekthandledning, seminarier och inlämningsuppgifter. 
Kursen pågår under en av terminens två perioder.

Examination

PRA1ProjektU, G4 hp
UPG3Mediaplanering och kanalvalU, G1 hp
UPG2GruppdynamikU, G2 hp
UPG1Behovsanalys, planeringU, G1 hp

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Tomas Törnqvist

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 64 h
Rekommenderad självstudietid: 149 h

Kurslitteratur

Böcker
A. Wheeler, (2018) Designing Brand Identity Fifth edition WileyK. Burtenshaw, N. Mahone & C. Barfoot. , (2006/2011) The fundamentals of Creative Advertising AVA PublishingKeller, Kevin Lane, Swaminathan, Vanitha, (2020) Strategic brand management : building, measuring, and managing brand equity. Fifth edition, Global edition Harlow : Pearson, 2020
ISBN: 9781292314969,1292314966
Övrigt

Meddelas senast två veckor före kursstart.

Böcker

A. Wheeler, (2018) Designing Brand Identity Fifth edition Wiley
K. Burtenshaw, N. Mahone & C. Barfoot. , (2006/2011) The fundamentals of Creative Advertising AVA Publishing
Keller, Kevin Lane, Swaminathan, Vanitha, (2020) Strategic brand management : building, measuring, and managing brand equity. Fifth edition, Global edition Harlow : Pearson, 2020

ISBN: 9781292314969,1292314966

Övrigt

Meddelas senast två veckor före kursstart.

PRA1 Projekt U, G 4 hp
UPG3 Mediaplanering och kanalval U, G 1 hp
UPG2 Gruppdynamik U, G 2 hp
UPG1 Behovsanalys, planering U, G 1 hp

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se