Retorik i tal, text och bild, 6 hp (TNKA10)

Rethoric in Speech, Texts and Images, 6 credits

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Maria Thunborg

Studierektor eller motsvarande

Ulrika Örtenberg
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 4 (VT 2021) 1, 2 1, 1 Svenska Norrköping o
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign 8 (VT 2021) 1, 2 1, 1 Svenska Norrköping v
6CKTS Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 8 (VT 2021) 1, 2 1, 1 Svenska Norrköping v
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 8 (VT 2021) 1, 2 1, 1 Svenska Norrköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation
  • Civilingenjör i elektronikdesign
  • Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle
  • Civilingenjör i medieteknik

Särskild information

Kursen får ej ingå i examen tillsammans med TNKA08.

Förkunskapskrav

-

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- tillämpa olika former av retoriska grepp och färdigheter i givna scenarier.

- muntligt och skriftligt beskriva och analysera retorik med ett visst syfte och i en given kontext.

- muntligt presentera och motivera val av språklig form och framställningssätt ur ett retoriskt perspektiv.

- redogöra för olika bildmedias visuella retorik.

- kunna presentera och argumentera för olika retoriska grepp inom visuell argumentation.

Kursinnehåll

Kursen består av två delar, en del som behandlar grunderna i praktisk muntlig retorik och en del som behandlar det visuella. 

Delkurs ett behandlar grunderna i retorik i olika former, med särskilt fokus på presentation och argumentation i arbetslivskontext. I denna del ingår också muntlig presentation med analys.

Delkurs två behandlar historiska och teoretiska perspektiv på visuell kommunikation utifrån ett bildretoriskt perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, individuellt arbete samt grupparbete.

För GDK är sista delen av kursen på heltid under de två första veckorna i VT2. För övriga program gäller vanlig schemaläggning i VT2.

Examination

UPG2Seminarier och skriftlig uppgiftU, G3 hp
UPG1Muntliga presentationer och skriftlig utvärderingU, G3 hp

På kursen ges betyget Godkänd och Underkänd.

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter samt aktivt deltagande vid seminarier.

 

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Studierektor eller motsvarande

Ulrika Örtenberg

Examinator

Maria Thunborg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
UPG2 Seminarier och skriftlig uppgift U, G 3 hp
UPG1 Muntliga presentationer och skriftlig utvärdering U, G 3 hp

På kursen ges betyget Godkänd och Underkänd.

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter samt aktivt deltagande vid seminarier.

 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se