Immersiva informationsrymder, 6 hp (TNM106)

Immersive Information Spaces, 6 credits

Huvudområde

Design

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Löwgren

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MDES Design, masterprogram 3 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Norrköping o/v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Design

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Design, masterprogram

Rekommenderade förkunskaper

Tre år av högre studier. Antagning till master-nivå. Grundläggande kunskaper i grafisk design och informationsdesign. Grundläggande kunskaper i visualiseringsdesign i konventionella medier.

Lärandemål

Det främsta syftet med kursen är att studenten ska utveckla sin förmåga till design av moderna, användningsorienterade koncept och ansatser inom immersiva användarupplevelser. Målet är att nå en relationell förståelse där studenten integrerar aspekter av användarupplevelse, kommunikativa avsikter och tekniska möjligheter för att

  • Etablera grunden för en designrepertoar inom immersiva informationsrymder, och
  • Utveckla sin hantverksskicklighet inom innovativa designkoncept för immersiva informationsrymder.

Kursinnehåll

Bland de ämnen som ingår i kursen finns virtuell verklighet, omslutande visuella miljöer, immersion, materialisering (embodiment), närvaro (presence).

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen bygger på designuppgifter som behandlas individuellt och i grupp i studiomiljö. Uppgifterna utgår från relativt öppna beskrivningar, och de omfattar iterativt arbete med efterforskningar, idégenerering, konceptutveckling, värdering och problemformulering. Varje uppgift presenteras och värderas i en strukturerad kritiksession. 

Examination

UPG2InlämningsuppgiftU, 3, 4, 51 hp
UPG1InlämningsuppgiftU, 3, 4, 51 hp
UPG3DesignuppgiftU, 3, 4, 54 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Böcker och artiklar genom kursledningens försorg.

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Jonas Löwgren

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
UPG2 Inlämningsuppgift U, 3, 4, 5 1 hp
UPG1 Inlämningsuppgift U, 3, 4, 5 1 hp
UPG3 Designuppgift U, 3, 4, 5 4 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se