Datakompression, 6 hp (TSBK08)

Data Compression, 6 credits

Huvudområde

Elektroteknik Medieteknik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Harald Nautsch

Studierektor eller motsvarande

Lasse Alfredsson

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MCSY Communication Systems, masterprogram 2 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping o
6CDDD Civilingenjör i datateknik 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Kommunikation) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Systemteknik) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Telekommunikation) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Systemteknik) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Telekommunikation) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Systemteknik) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Telekommunikation) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Systemteknik) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Telekommunikation) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Systemteknik) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Telekommunikation) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Telekommunikation) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Systemteknik) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Kommunikation) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Kommunikation) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Kommunikation) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Kommunikation) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Kommunikation) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Kommunikation) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Kommunikation) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2020) 1 2 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Elektroteknik, Medieteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i Communication Systems
 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Sannolikhetslära

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna följande:

 • Ta fram en stokastisk modell för en källa, givet data från källan.
 • Analysera stokastiska källor och kunna räkna ut teoretiska gränser för kodningsprestanda.
 • Förstå och redgöra för vad en kod är.
 • Förstå och redogöra för hur följande kodningsmetoder fungerar
  • Huffmankodning
  • Golombkodning
  • Aritmetisk kodning
  • Lempel-Ziv-kodning
  • Burrows-Wheelers blocktransform
 • Förstå och redogöra för hur adaptiv huffmankodning och adaptiv aritmetisk kodning fungerar.
 • Givet stokastiska källmodeller kunna designa olika typer av kodare för källorna samt beräkna kodningsprestanda för dessa kodare.
 • Känna till var de utlärda kodningsmetoderna används i olika standarder.
 • Göra praktiska implementationer av olika kodningsmetoder, testa dessa på verkliga data samt redovisa resultaten skriftligt.

Kursinnehåll

Kursen behandlar kodning och datakompression ur ett informationsteoretisk perspektiv. Ämnen som tas upp i kursen är:

 • Stokastiska modeller för källor
 • Källkodningsteori
 • Entropi
 • Huffmankodning
 • Aritmetisk kodning
 • Lempel-Ziv-kodning
 • Burrows-Wheelers blocktransform
 • Adaptiva kodningsmetoder
 • Kodningsstandarder
 • Faxkodning
 • Distorsionsfri bildkodning

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

LAB2ProjektlaborationU, G2 hp
TEN1En skriftlig tentamenU, 3, 4, 54 hp

Laborationen sker som ett litet projekt där studenten implementerar ett par av de kodningsmetoder som lärs ut i kursen, samt testar dem på några olika typer av data. Studenterna får välja att arbeta ensamma eller i grupp om två.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Bild- och ljudkodning

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för systemteknik

Studierektor eller motsvarande

Lasse Alfredsson

Examinator

Harald Nautsch

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Kursen har inte någon hårt specificerad kurslitteratur. För den som även tänker läsa TSBK02/06 Bild- och ljudkodning rekommenderas den kursens huvudlitteratur: Khalid Sayood, "Introduction to Data Compression", Morgan Kaufmann Publishers, ISBN 978-0-12-415796-5
Kursen har inte någon hårt specificerad kurslitteratur. För den som även tänker läsa TSBK02/06 Bild- och ljudkodning rekommenderas den kursens huvudlitteratur: Khalid Sayood, "Introduction to Data Compression", Morgan Kaufmann Publishers, ISBN 978-0-12-415796-5
LAB2 Projektlaboration U, G 2 hp
TEN1 En skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 4 hp

Laborationen sker som ett litet projekt där studenten implementerar ett par av de kodningsmetoder som lärs ut i kursen, samt testar dem på några olika typer av data. Studenterna får välja att arbeta ensamma eller i grupp om två.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se