Datorteknik, 4 hp (TSEA77)

Computer Hardware and Architecture, 4 credits

Huvudområde

Elektroteknik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Michael Josefsson

Studierektor eller motsvarande

Anders Nilsson
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 2 (VT 2019) 2 4 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i informationsteknologi

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

För att få fullt utbyte av kursen krävs att du kan utföra enklare programmeringsuppgifter i något högnivspråk.

Lärandemål

Kursen skall ge en datateknisk bas om hur enkla processorer fungerar och programmeras på lägsta nivå. De laborativa momenten skall genom experimentell implementering av labdatorsystemet ge övning i att tillämpa abstrakta modeller och felsökningsmetodik. Laborationerna skall dessutom öva förmågan att arbeta i grupp. Strukturerad programmering används. Datablad och manualer på engelska övar att kommunicera på främmande språk. Efter kursen ska du kunna:

 • (i) Programmera en processor på lägsta nivå.
 • (ii) Använda adresseringsmoder och avbrottshantering.
 • (iii) Göra beräkningar med binär aritmetik.
 • (iv) Förstå hur ett enkelt datorsystem är uppbyggt.
 • (v) Redogöra för processorns sammanhållande roll plats i ett datorsystem.
 • (vi) Felsöka program och hårdvara.
 • (vii) Läsa och förstå datablads upplägg och information.
 • (viii) Använda en processors portar eller motsvarande in- och utenheter.
 • (ix) Bidra till diskussion och resultat i en laborationsgrupp.

För att nå dessa mål används assemblerprogrammering.

(Numeraler hänvisar till motsvarande kommentarsfält i IUAE-matrisen.)

 

Kursinnehåll

Binär aritmetik:
Talrepresentationer, fixtal och flyttal. Aritmetisk-logiska operationer, addition, subtraktion, multiplikation, skift

 

Datorarkitektur:
Internt dataflöde i en enkel datormodell. Instruktioner, instruktionsformat, adresseringsmoder, in- och utmatning, avbrott.

 

In- och utenheter.
Portar, A/D-omvandlare.

 

Mikrokontroller:
Syfte och egenskaper. Inbyggda funktioner, timer, klockalternativ, black- och brown-out.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar samt laborationer.

För studerande på Civilingenjör informationsteknologi gäller att kursen tillämpar problembaserat lärande med basgruppsarbete och studentstyrt lärande. Basgruppsarbetet samordnas i kursen Fysikaliska modeller.

 

Examination

LAB1LaborationerU, G4 hp
Laborationerna testar studentens förmåga att skriva och verifiera assemblerprogram i samband med hårdvara. Samtliga laborationer, inklusive avslutande individuellt moment (LAX), måste vara godkända för godkänd laborationskurs.
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Påbyggnadskurser: Mikrodatorprojekt, Konstruktion med mikrodatorer

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för systemteknik

Studierektor eller motsvarande

Anders Nilsson

Examinator

Michael Josefsson

Kurshemsida och andra länkar

http://www.isy.liu.se/edu/kurs/TSEA77/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 34 h
Rekommenderad självstudietid: 73 h

Kurslitteratur

Föreläsningsunderlag. Laborationshandledningar.
Föreläsningsunderlag. Laborationshandledningar.
LAB1 Laborationer U, G 4 hp
Laborationerna testar studentens förmåga att skriva och verifiera assemblerprogram i samband med hårdvara. Samtliga laborationer, inklusive avslutande individuellt moment (LAX), måste vara godkända för godkänd laborationskurs.
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se