Analog elektronik, 8 hp (TSEI01)

Analog Electronic Circuits, 8 credits

Huvudområde

Elektroteknik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jacob Wikner

Studierektor eller motsvarande

Tomas Svensson
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Inbyggda system) 5 (HT 2017) 2 3 Svenska Linköping v
6IELK Högskoleingenjör i elektronik 3 (HT 2017) 2 3 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjör i datateknik
 • Högskoleingenjör i elektronik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kretsteori

Lärandemål

Kursen avser att ge:

 • kunskaper om komponenter och kretslösningar för analog elektronik
 • grundläggande färdigheter i analys och konstruktion av analoga kretsar
 • erfarenhet av analog simulering
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • karakterisera ett analogt system med systemegenskaper
 • konstruera förstärkare med hjälp av operationsförstärkare
 • beräkna hur icke ideala egenskaper hos operationsförstärkare påverkar förstärkarkopplingar
 • konstruera diskret uppbyggda förstärkare med hjälp av transistorer
 • funktionsverifiera en konstruktion med analog simulering
 • implementera konstruktionen
Som delmoment måste studenten kunna:
 • använda del-linjära modeller
 • presentera förstärkares frekvensegenskaper med Bodediagram
 • bestämma förstärkares egenskaper med motkoppling
 • beräkna en motkopplad förstärkares stabilitetsmarginal
 • stabilisera en instabil förstärkare

Kursinnehåll

Halvledarteori, enkla transistorförstärkare, del-linjära modeller, frekvensegenskaper, Miller-effekt, in- och utimpedans samt distorsion. Flertransistorförstärkare, Bodediagram, återkoppling och stabilitet. Operationsförstärkarens egenskaper och realisering, differentialsteg, strömspeglar, drivsteg, common mode och differential voltage, CMRR, slew rate, råförstärkning, bandbredd, offsetspänning och biasströmmar. Grundläggande linjära och olinjära operationsförstärkarkopplingar. Effektförstärkare, termiska effekter, mottaktkoppling, komplementära och kvasikomplementära slutsteg. Integrerade effektförstärkare. Analogsimulering.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner samt laborationer.

Examination

TEN1En skriftlig tentamenU, 3, 4, 56 hp
LAB1En laborationskursU, G2 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Datorstödd elektronikkonstruktion Analog konstruktion, fortsättningskurs

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för systemteknik

Studierektor eller motsvarande

Tomas Svensson

Examinator

Jacob Wikner

Kurshemsida och andra länkar

http://www.isy.liu.se/edu/kurs/TSEI01/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 60 h
Rekommenderad självstudietid: 153 h

Kurslitteratur

Kompletterande litteratur

Böcker
Molin, Bengt, Analog elektronik.

Kompletterande litteratur

Böcker

Molin, Bengt, Analog elektronik.
TEN1 En skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 6 hp
LAB1 En laborationskurs U, G 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se