Digital kommunikation, 6 hp (TSKS01)

Digital Communication, 6 credits

Huvudområde

Elektroteknik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Zheng Chen

Studierektor eller motsvarande

Lasse Alfredsson

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Datorsystem) 9 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Datorsystem) 9 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Elektronik) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Kommunikation) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CDDD Civilingenjör i datateknik (System-on-chip) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CDDD Civilingenjör i datateknik 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Systemteknik) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Elektronik) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (System-on-chip) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Kommunikation) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Systemteknik) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Systemteknik) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Systemteknik) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Systemteknik) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Systemteknik) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Elektronik) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (System-on-chip) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Kommunikation) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Elektronik) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (System-on-chip) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Kommunikation) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Elektronik) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (System-on-chip) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Kommunikation) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Elektronik) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (System-on-chip) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Kommunikation) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Elektronik) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (System-on-chip) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Kommunikation) 7 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping o
6IELK Högskoleingenjör i elektronik 5 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6MCSY Communication Systems, masterprogram 1 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping o
6MELE Electronics Engineering, masterprogram 1 (HT 2022) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i datateknik
 • Civilingenjörsprogram i informationsteknologi
 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi
 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik
 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Högskoleingenjörsprogram i elektronik
 • Masterprogram i kommunikationssystem
 • Masterprogram i elektroniska kretsar och system

Rekommenderade förkunskaper

Ur analys: Främst integraler.
Ur linjär algebra: Linjära rum, med allt vad det innebär.
Ur sannolikhetslära: Beräkningar med stokastiska variabler.
Ur signaler och system / linjära system: Fouriertransformer, faltning, LTI-system.
Ur signaler, information och kommunikation (eller ur signal, information och bilder): Kanalmodeller, basbandsrepresentation av smalbandiga signaler, entropi-begreppet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

 • med säkerhet kunna utföra standardmässiga beräkningar rörande digital modulation och binära koder för felkontroll
 • med viss säkerhet kunna analysera och jämföra olika digitala modulations- och kodningsförfaranden, i termer av felsannolikhet, minavstånd, datatakt, och andra relaterade koncept
 • i viss mån kunna utföra beräkningar för lösningar på praktiska ingenjörsmässiga problem som uppkommer i kommunikationstillämpningar
 • i viss mån kunna, i experimentellt syfte, designa och utvärdera kommunikationssystem av den typ som behandlas i kursen

Kursinnehåll

 • Basbands- och passbandskommunikation: Pulsfunktioner som uppfyller Nyquistkriteriet, typiska ortogonala basfunktioner, enkel- och flerbärvågsmodulation (t.ex. OFDM) och koppling mellan bandbredd och symboltid.
 • Kanaler: Fördröjningsspridning, dispersiva och icke-dispersiva kanaler, samt dess relation till inter-symbol-interferens.
 • Digital modulation på AWGN-kanaler: ML-detektion av symboler, koherent och icke-koherent detektion. Exakta felsannolikheter och vanliga gränser, mjuka beslut. Vanliga signaluppsättningar (t.ex. FSK, PSK, ASK, QAM).
 • Digital modulation på dispersiva kanaler: ML-detektion av symbolsekvenser, komplexitetsavvägningar, Viterbi-algoritmen.
 • Koder för felkontroll: Linjära binära koder, binära beräkningar, generator- och paritetsmatriser, vikter och avstånd. Feldetekterings- och felrättningsförmåga. Exempel på binära koder (t.ex. repetitionskoder, paritetskoder, Hammingkoder och prdouktkoder).
  Gränser och asymptotiska beteenden. Kodning och avkodning av faltnings- och CRC-koder.
 • Implementationsaspekter: Synkronisering, länkadaption vid paketöverföring.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer och lektioner.
Kursen pågår under hela höstterminen.

Examination

LAB1LaborationerU, G1 hp
TEN1En skriftlig tentamenU, 3, 4, 55 hp
Tentan (TEN1) innehåller tre delar:
 • En inledande uppgift som examinerar målet "med säkerhet kunna utföra standardmässiga...". Minst halva denna uppgift måste lösas korrekt för att kunna bli godkänd på tentan.
 • En del med frågor som examinerar målet "kunna redogöra för...".
 • En del med problem som examinerar målen "med viss säkerhet kunna analysera..." och "i viss mån...".
Betyg på tentan ges baserat på uppnådd poäng på andra och tredje delen av tentan, förutsatt att den första delen är OK.
Labbarna (LAB1) examinerar målet
 • ”i experimentellt syfte...”

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Mikael Olofsson, Emil Björnson, "Introduction to Digital Communication", Institutionen för Systemteknik (ISY), Linköpings universitet (med tillhörande problemsamling).

Övrig information

Påbyggnadskurser: TSKS13 Trådlös kommunikation, TSKS14 Flerantenn-kommunikation, TSKS15 Detektion och estimering av signaler, TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för systemteknik

Studierektor eller motsvarande

Lasse Alfredsson

Examinator

Zheng Chen

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 62 h
Rekommenderad självstudietid: 98 h

Kurslitteratur

Böcker
Mikael Olofsson, Emil Björnson, Introduction to Digital Communication Latest edition

Institutionen för Systemteknik (ISY), Linköpings universitet (med tillhörande problemsamling)

Kompendier

utdelat material under kursens gång

Böcker

Mikael Olofsson, Emil Björnson, Introduction to Digital Communication Latest edition

Institutionen för Systemteknik (ISY), Linköpings universitet (med tillhörande problemsamling)

Kompendier

utdelat material under kursens gång

LAB1 Laborationer U, G 1 hp
TEN1 En skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 5 hp
Tentan (TEN1) innehåller tre delar:
 • En inledande uppgift som examinerar målet "med säkerhet kunna utföra standardmässiga...". Minst halva denna uppgift måste lösas korrekt för att kunna bli godkänd på tentan.
 • En del med frågor som examinerar målet "kunna redogöra för...".
 • En del med problem som examinerar målen "med viss säkerhet kunna analysera..." och "i viss mån...".
Betyg på tentan ges baserat på uppnådd poäng på andra och tredje delen av tentan, förutsatt att den första delen är OK.
Labbarna (LAB1) examinerar målet
 • ”i experimentellt syfte...”

Kursplan

För varje kurs ska en kursplan finnas. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs enligt, för kursen, beslutad blockindelning. 

Avbrott och avanmälan på kurs

Enligt beslut vid Linköpings universitet om Riktlinjer och rutiner för bekräftelse av deltagande i utbildning med mera på grund- och avancerad nivå (Dnr LiU-2020-02256) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan eller avbrott från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv

Inställd kurs eller avvikelse från kursplanen

Kurser med få deltagare (< 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av dekanus. 

Riktlinjer rörande examination och examinator 

Se Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet Dnr LiU-2020-04501, (http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

Examinator för en kurs ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning, Dnr LiU-2021-01204 (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784). För kurser på avancerad nivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor. För kurser på grundnivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt (även adjungerad och gästadjunkt) eller postdoktor. I undantagsfall kan även en Timlärare utses som examinator på både grund- och avancerad nivå, se Tekniska fakultetsstyrelsen vidaredelegationer. 

Examination

Principer för tentamina

Skriftlig och muntlig tentamen samt digital salstentamen och datortentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i mars och i augusti

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.

För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.

När en kurs, eller ett tentamensmoment (TEN, DIT, DAT), ges för sista gången ska ordinarie tentamen och två omtentamina erbjudas. Därefter fasas examinationen ut med tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs under det följande läsåret. Om ingen ersättningskurs finns ges tre tentamina i omtentamensperioder under det följande läsåret. Annan placering beslutas av programnämnden. I samtliga fall ges dessutom tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat. Totalt erbjuds alltså 6 omtentamenstillfällen, varav 2 ordinarie omtentamenstillfällen. I tentaanmälningssystemet markeras tentamina som ges för näst sista respektive sista gången.

Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Omprov övriga examinerande moment

För riktlinjer för omprov vid andra examinerande moment än skriftliga tentamina, digital salstentamina och datortentamina hänvisas till de generella LiU-riktlinjerna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592

Anmälan till tentamen

För deltagande i skriftlig tentamen, digital salstentamen och datortentamen är anmälan obligatorisk, se beslut i regelsamlingen https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682. En oanmäld student kan således inte erbjudas plats. Anmälan till tentamen är öppen 30 kalenderdagar före provdatum och stänger 10 kalenderdagar innan provdatum om inget annat anges. Anmälan görs i Studentportalen eller via LiU-appen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682.

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyad examination (s.k. plussning) för högre betyg på skriftliga tentamina, digital salstentamina och datortentamina, dvs samtliga provmoment med modulkod TEN, DIT och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Plussning är ej möjlig på kurser som ingår i utfärdad examen.

Betyg och examinationsformer

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. 

 • Kurser med skriftlig tentamen och digital salstentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 • Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment och modulkoder

Nedan anges vad som gäller för de examinationsmoment med tillhörande modulkod som tillämpas vid Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet. 

 • Skriftlig tentamen (TEN) och digital salstentamen (DIT) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 • Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), digital kontrollskrivning (DIK), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamen (HEM).
 • Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktivt deltagande som basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • Examinationsmomenten Opposition (OPPO) och Auskultation (AUSK) inom examensarbetet ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Allmänt gäller att:

 • Obligatoriska kursmoment skall vara poängsatta och ges en modulkod.
 • Examinationsmoment som ej är poängsatt får ej vara obligatoriskt. Det är frivilligt att delta på dessa moment och information om det samt tillhörande villkor skall tydligt framgå i den beskrivande texten.
 • För kurser med flera examinationsmoment med graderad betygsskala skall det anges hur slutbetyg på kursen vägs samman.

För obligatoriska moment gäller att (i enlighet med Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592): 

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

För möjlighet till anpassade examinationsmoment gäller att (i enlighet med Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592): 

 • Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.
 • Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.
 • Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Rapportering av examinationsresultat

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering).

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se