Civilingenjör i design och produktutveckling, 300 hp

Design and Product Development, 300 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

Examensbenämning på svenska

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6CDPU

Termin 1-5 (HT 2014-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 6 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO23 Industriell projektledning 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TMKT82 Kandidatarbete produktutveckling 18* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TSRT21 Dynamiska system och reglering 6 G2X 2 O
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TEIO23 Industriell projektledning 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TMKT82 Kandidatarbete produktutveckling 18* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 7 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 V
TDDD90 Interaktiva produkter 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIE72 Affärsstrategier 6 A1X 4 V
TEIO19 Industriell organisation 6 G2X 4 V
TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 V
TETS37 Grundläggande logistik 6 G2X 4 V
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TMES09 Industriella energisystem 6 A1X 3 V
TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 V
TMKA01 Designstudio I 12* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMKM16 Hållbara materialval 6 A1X 4 V
TMKT80 Träteknik - Material 6 G2X 2 V
TMME14 Maskinelement, fortsättningskurs 6 A1X 3 V
TMME19 Mekanik, fortsättningskurs 6 A1X 4 V
TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TMPS33 Virtuell produktion 6 A1X 4 V
TMPT03 Produktionsteknik, fk 6 G2X 2 V
TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling, gk 6 G2X 2 V
TPPE13 Produktionsekonomi 6 G2X 1 V
TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
TMPP02 Tävlingsfordonsprojekt 6* G2X F
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TDDD90 Interaktiva produkter 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TEIE42 Industriell försäljning 6 A1X 4 V
TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 V
TETS27 Supply Chain Logistics 6 A1X 2 V
TGTU04 Ledarskap 6 G2X 2 V
TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 3 V
TKMJ32 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 3 V
TMHL63 Introduktion till beräkningsmekanik 6 G2X 3 V
TMHP03 Tekniska system 6 A1X 4 V
TMKA01 Designstudio I 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TMKM17 Polymera material 6 A1X 2 V
TMKT81 Träteknik - Produktframtagning 6 G2X 1 V
TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMS07 Biomekanik 6 A1X 4 V
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
TMPS31 Hållbar produktion 6 A1X 1 V
TPPE21 Produktionslogistik 6 A1X 4 V
TMPP02 Tävlingsfordonsprojekt 6* G2X F
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDD90 Interaktiva produkter 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIO19 Industriell organisation 6 G2X 4 V
TMME14 Maskinelement, fortsättningskurs 6 A1X 3 V
Period 2
TDDD90 Interaktiva produkter 6* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMHL63 Introduktion till beräkningsmekanik 6 G2X 3 O
TMHP03 Tekniska system 6 A1X 4 V
TMPS31 Hållbar produktion 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDD90 Interaktiva produkter 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIO19 Industriell organisation 6 G2X 4 O
TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 O
TEIE72 Affärsstrategier 6 A1X 4 V
TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling, gk 6 G2X 2 V
Period 2
TDDD90 Interaktiva produkter 6* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TEIE42 Industriell försäljning 6 A1X 4 V
TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDD90 Interaktiva produkter 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TMKA01 Designstudio I 12* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIO19 Industriell organisation 6 G2X 4 V
Period 2
TDDD90 Interaktiva produkter 6* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMKA01 Designstudio I 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ32 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 3 V
TMPS31 Hållbar produktion 6 A1X 1 V

Termin 8 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDD51 Tjänstedesign och tjänsteinnovation 6 A1X 4 V
TDDE03 Designstudio II 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIE06 Integrerad företagsplanering 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TEIM09 Internationellt företagande 6 A1X 2 V
TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
TKMJ34 Produktutvecklingsmetodik 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TMKA04 Träteknik - Innovation 6 A1X 1 V
TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 V
TMKT74 Avancerad CAD 6 A1X 1 V
TMMS21 Mekatronik 6 G2X 1 V
TPPE78 Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning 6 A1X 1 V
TMPP02 Tävlingsfordonsprojekt 6* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TDDE03 Designstudio II 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDEI21 Strategisk organisatorisk IT-användning - workflow och knowledge management 6 A1X 4 V
TEIE06 Integrerad företagsplanering 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TEIO06 Innovativt entreprenörskap 6 A1X 2 V
TKMJ29 Resurseffektiva produkter 6 A1X 1 V
TKMJ34 Produktutvecklingsmetodik 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TMKM18 Material, svetsning och tillverkningsteknik 6 G2X 2 V
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
TMKT69 Konceptuell konstruktion - projektkurs 6 A1X 4 V
TMME19 Mekanik, fortsättningskurs 6 A1X 1 V
TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 V
TMPP02 Tävlingsfordonsprojekt 6* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMS21 Mekatronik 6 G2X 1 O
TKMJ34 Produktutvecklingsmetodik 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 V
TMKT74 Avancerad CAD 6 A1X 1 V
Period 2
TKMJ34 Produktutvecklingsmetodik 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
TMKT69 Konceptuell konstruktion - projektkurs 6 A1X 4 V
TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIE06 Integrerad företagsplanering 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TEIM09 Internationellt företagande 6 A1X 2 V
TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
Period 2
TEIE06 Integrerad företagsplanering 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TEIM07 Industriell marknadsanalys 6 A1X 2 V
TEIO06 Innovativt entreprenörskap 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDE03 Designstudio II 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ34 Produktutvecklingsmetodik 6* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TDDE03 Designstudio II 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ34 Produktutvecklingsmetodik 6* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ29 Resurseffektiva produkter 6 A1X 1 V

Termin 9 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIM04 Industriella marknads- och teknikstrategier 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIO07 Avancerad projektverksamhet 6 A1X 4 V
TETS23 Inköp 6 A1X 2 V
TKMJ46 Avancerad miljödriven produktutveckling 6 A1X 1 V
TMKT77 Systemsäkerhet 6 A1X 4 V
TMKT79 Kollaborativ multidisciplinär designoptimering 6 A1X 2 V
TMKT96 Produktvisualisering 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV01 Aerodynamik 6 A1X 2 V
TMQU13 Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 4 V
TNGD11 Informationsdesign 6 G2X 2 V
Period 2
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
TDDD61 Design - strategi och management 6 A1X 1 V
TEIM04 Industriella marknads- och teknikstrategier 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TETS31 Logistikstrategier 6 A1X 4 V
TMKT71 Affektiv produktutveckling 6 A1X 2 V
TMKT96 Produktvisualisering 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMPS22 Monteringsteknik 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM03 Projektkurs avancerad - Konstruktion och produktion 12* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TMKT77 Systemsäkerhet 6 A1X 4 V
TMKT79 Kollaborativ multidisciplinär designoptimering 6 A1X 2 V
Period 2
TMPM03 Projektkurs avancerad - Konstruktion och produktion 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMPS22 Monteringsteknik 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPI02 Projektkurs avancerad - Management 12* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIM04 Industriella marknads- och teknikstrategier 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIO07 Avancerad projektverksamhet 6 A1X 4 V
TMQU13 Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 4 V
Period 2
TMPI02 Projektkurs avancerad - Management 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TDEI19 Ekonomisk styrning 6 A1X 2 V
TEIM04 Industriella marknads- och teknikstrategier 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPP03 Projektkurs avancerad - Teknisk design 12* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ46 Avancerad miljödriven produktutveckling 6 A1X 1 V
TMKT96 Produktvisualisering 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMPP03 Projektkurs avancerad - Teknisk design 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TDDD61 Design - strategi och management 6 A1X 1 V
TMKT71 Affektiv produktutveckling 6 A1X 2 V
TMKT96 Produktvisualisering 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 10 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se