Civilingenjör i design och produktutveckling, 300 hp

Design and Product Development, M Sc in Engineering, 300 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6CDPU

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

Senare del, Civilingenjör i design och produktutveckling 300 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

Därutöver krävs att sökande studerar/har studerat på en civilingenjörsutbildning eller matematisk-naturvetenskaplig utbildning och uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt programtermin.

Examensbenämning på svenska

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 2 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA41 Envariabelanalys 1 6 G1X 3 O
TMKT58 Formgivning och formseende 6* G1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TMME07 Mekanik - statik 6 G1X 2 O
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier 2* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TATA42 Envariabelanalys 2 6 G1X 3 O
TDDD32 Användardriven produktutveckling 6 G2X 2 O
TMKT58 Formgivning och formseende 6* G1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier 2* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder

Termin 5 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIM11 Industriell marknadsföring 6 G2X 3 O
TMKM11 Material för design 12* G2X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TMPT06 Produktionsteknik för design och produktutveckling 6* G1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

Period 2
TMKM11 Material för design 12* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TMKT39 Maskinelement 6 G2X 2 O
TMPT06 Produktionsteknik för design och produktutveckling 6* G1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

Termin 6 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO47 Industriell projektledning 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TMKT82 Kandidatarbete produktutveckling 18* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TSRT21 Dynamiska system och reglering 6 G2X 2 O
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd vt19.

THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd vt19.

THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd vt19.

Period 2
TEIO47 Industriell projektledning 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TMKT82 Kandidatarbete produktutveckling 18* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd vt19.

THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd vt19.

THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd vt19.

Termin 7 (HT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 V
TDDD90 Interaktiva produkter 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE28 Samtida perspektiv på värdeskapande 6 A1X 1 V
TEIE72 Affärsstrategier 6 A1X 4 V
TEIO19 Industriell organisation 6 G2X 4 V
TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 V
TETS37 Grundläggande logistik 6 G2X 4 V
TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder 6 A1X 3 V

Kursen är inställd ht19.

TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder 6 A1X 3 V

Kursen är inställd ht 2019.

TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TMES09 Industriella energisystem 6 A1X 3 V
TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 V
TMKA01 Designstudio I 12* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMKM16 Hållbara materialval 6 A1X 4 V
TMKM17 Polymera material 6 A1X 2 V
TMKT69 Konceptuell konstruktion - projektkurs 6 A1X 4 V
TMKT80 Träteknik - Material 6 G2X 2 V
TMME14 Maskinelement, fortsättningskurs 6 A1X 3 V
TMME64 Biomekanik gk 6 G2X 2 V

Inställd HT19

TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TMPS33 Virtuell produktion 6 A1X 4 V
TMPT03 Produktionsteknik, fk 6 G2X 2 V
TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling, gk 6 G2X 2 V
TPPE13 Produktionsekonomi 6 G2X 1 V
TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
TMPP02 Tävlingsfordonsprojekt 6* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TDDD90 Interaktiva produkter 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE01 Maskininlärning 6 A1X 1 V
TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIE42 Industriell försäljning 6 A1X 4 V

För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.

TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 V

För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.

TETS27 Supply Chain Logistics 6 A1X 2 V

För I och Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Logistik skall ingå i examen.

TFYA96 Fysiken bakom tekniken 6 G2X 4 V
TGTU04 Ledarskap 6 G2X 2 V
TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 3 V
TKMJ32 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 3 V
TMHL63 Introduktion till beräkningsmekanik 6 G2X 3 V
TMHP03 Tekniska system 6 A1X 4 V
TMKA01 Designstudio I 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TMKT81 Träteknik - Produktframtagning 6 G2X 1 V

Kursen ersatt av den identiska kursen TMKU02.

TMKU02 Träteknik - Produktframtagning 6 G2X 1 V
TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMS07 Biomekanik 6 A1X 4 V
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
TMPS31 Hållbar produktion 6 A1X 1 V
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
TPPE76 Flödesplanering och -styrning 6 A1X 4 V
TSIU02 Datorteknik 4 G1X 2 V
TMPP02 Tävlingsfordonsprojekt 6* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDD90 Interaktiva produkter 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIO19 Industriell organisation 6 G2X 4 V
TMKT69 Konceptuell konstruktion - projektkurs 6 A1X 4 V
TMME14 Maskinelement, fortsättningskurs 6 A1X 3 V
Period 2
TDDD90 Interaktiva produkter 6* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMHL63 Introduktion till beräkningsmekanik 6 G2X 3 O
TMHP03 Tekniska system 6 A1X 4 V
TMPS31 Hållbar produktion 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDD90 Interaktiva produkter 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIO19 Industriell organisation 6 G2X 4 O
TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 O
TEIE72 Affärsstrategier 6 A1X 4 V
TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling, gk 6 G2X 2 V
Period 2
TDDD90 Interaktiva produkter 6* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TEIE42 Industriell försäljning 6 A1X 4 V

För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.

TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 V

För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.

TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDD90 Interaktiva produkter 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TMKA01 Designstudio I 12* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIO19 Industriell organisation 6 G2X 4 V
Period 2
TDDD90 Interaktiva produkter 6* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMKA01 Designstudio I 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ32 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 3 V
TMPS31 Hållbar produktion 6 A1X 1 V

Termin 8 (VT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDD51 Tjänstedesign och tjänsteinnovation 6 A1X 4 V

Inställd VT20.

TDDD57 Fysisk interaktion och spelprogrammering 6 A1X 1 V
TDDD97 Webbprogrammering 6 G2X 3 V
TDDE03 Designstudio II 12* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE39 Fysisk interaktionsdesign och prototyping 6 A1X 4 V
TEIE06 Integrerad företagsplanering 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TEIM09 Internationellt företagande 6 A1X 2 V

För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.

TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
TGTU91 Retorik i teori och praktik 6 G1X 2 V
TGTU94 Teknik och etik 6 G1X 1 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.

TKMJ10 Industriell ekologi 6 A1X 1 V
TKMJ15 Miljömanagement 6 G1X 3 V
TMKA04 Träteknik - Innovation 6 A1X 1 V
TMKA10 Design för hållbart vardagsliv 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMKO01 Avancerade material och miljön 6 A1X 2 V
TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 V
TMKT74 Avancerad CAD 6 A1X 4 V
TMMS21 Mekatronik 6 G2X 1 V
TPPE78 Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning 6 A1X 1 V

För masterprogrammet Industrial Engineering and Management (6MIND) gäller att en av kurserna markerade O/V är obligatorisk i masterprofilen Operations Management.

TMPP02 Tävlingsfordonsprojekt 6* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TDDD12 Databasteknik 6 G2X 4 V
TDDE03 Designstudio II 12* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TEAE13 Affärsrätt 6 G1X 2 V
TEIE06 Integrerad företagsplanering 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TEIO06 Innovativt entreprenörskap 6 A1X 2 V
TGTU95 Vetenskapens och teknologins filosofi 6 G1X 4 V
TKMJ29 Resurseffektiva produkter 6 A1X 1 V
TMKA10 Design för hållbart vardagsliv 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
TMKT77 Systemsäkerhet 6 A1X 4 V
TMME19 Mekanik, fortsättningskurs 6 A1X 1 V
TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
TMQU13 Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 4 V

För I/Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Kvalitets- och verksamhetsutveckling skall ingå i examen.

TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 V
TRTE20 Normkreativa perspektiv på design, makt och förändring 6 A1X 1 V
TMPP02 Tävlingsfordonsprojekt 6* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMS21 Mekatronik 6 G2X 1 O
TKMJ52 Tillämpad produktutvecklingsmetodik 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 V
TMKT74 Avancerad CAD 6 A1X 4 V
Period 2
TKMJ52 Tillämpad produktutvecklingsmetodik 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
TMKT77 Systemsäkerhet 6 A1X 4 V
TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIE06 Integrerad företagsplanering 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TEIM09 Internationellt företagande 6 A1X 2 V

För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.

TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
TKMJ52 Tillämpad produktutvecklingsmetodik 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TEIE06 Integrerad företagsplanering 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TEIM07 Industriell marknadsanalys 6 A1X 2 V
TEIO06 Innovativt entreprenörskap 6 A1X 2 V
TEIO41 Corporate Social Responsibility 6 A1X 3 V
TKMJ52 Tillämpad produktutvecklingsmetodik 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TMQU13 Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 4 V

För I/Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Kvalitets- och verksamhetsutveckling skall ingå i examen.

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDE03 Designstudio II 12* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ52 Tillämpad produktutvecklingsmetodik 6* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TDDE03 Designstudio II 12* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ52 Tillämpad produktutvecklingsmetodik 6* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ29 Resurseffektiva produkter 6 A1X 1 V

Termin 9 (HT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO07 Avancerad projektverksamhet 6 A1X 4 V
TETS23 Inköp 6 A1X 2 V
TKMJ46 Avancerad miljödriven produktutveckling 6 A1X 1 V
TMKM99 Material och tillverkningsteknik 6 A1X 2 V

Ersätts av TMKO02

TMKO02 Material och tillverkningsteknik 6 A1X 2 V
TMKT79 Kollaborativ multidisciplinär designoptimering 6 A1X 2 V
TMKT96 Produktvisualisering 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV01 Aerodynamik 6 A1X 2 V
Period 2
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
TDDD61 Design - strategi och management 6 A1X 1 V
TDEI21 Strategisk organisatorisk IT-användning - workflow och knowledge management 6 A1X 4 V
TETS31 Logistikstrategier 6 A1X 4 V
TMKT71 Affektiv produktutveckling 6 A1X 2 V
TMKT96 Produktvisualisering 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMPS22 Monteringsteknik 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM03 Projektkurs avancerad - Konstruktion och produktion 12* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TMKT79 Kollaborativ multidisciplinär designoptimering 6 A1X 2 V
Period 2
TMPM03 Projektkurs avancerad - Konstruktion och produktion 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMKU01 Designautomatisering för kundunika produkter 6 A1X 2 V
TMPS22 Monteringsteknik 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIM04 Industriella marknads- och teknikstrategier 12* A1X 2 O/V
*Kursen läses över flera perioder
TMPI02 Projektkurs avancerad - Management 12* A1X 3 O/V
*Kursen läses över flera perioder
TEIO07 Avancerad projektverksamhet 6 A1X 4 V
Period 2
TEIM04 Industriella marknads- och teknikstrategier 12* A1X 2 O/V
*Kursen läses över flera perioder
TMPI02 Projektkurs avancerad - Management 12* A1X - O/V
*Kursen läses över flera perioder
TDEI19 Ekonomisk styrning 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPP03 Projektkurs avancerad - Teknisk design 12* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ46 Avancerad miljödriven produktutveckling 6 A1X 1 V
TMKT96 Produktvisualisering 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMPP03 Projektkurs avancerad - Teknisk design 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TDDD61 Design - strategi och management 6 A1X 1 V
TMKT71 Affektiv produktutveckling 6 A1X 2 V
TMKT96 Produktvisualisering 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 10 (VT 2021)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se