Civilingenjör i energi - miljö - management, 300 hp

Energy-Environment-Management M Sc in Engineering, 300 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6CEMM

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

Senare del, Civilingenjör i energi - miljö – management 300 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

Därutöver krävs att sökande studerar/har studerat på en civilingenjörsutbildning eller matematisk-naturvetenskaplig utbildning och uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt programtermin.

Examensbenämning på svenska

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 2 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA41 Envariabelanalys 1 6 G1X 3 O
TEAE04 Industriell ekonomi och organisation 6 G1X 2 O
TMMV04 Termodynamik 6 G1X 2 O
TRTE16 Grundläggande miljökemiska principer 6* G1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier 2* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TATA42 Envariabelanalys 2 6 G1X 3 O
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 O
TRTE16 Grundläggande miljökemiska principer 6* G1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier 2* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder

Termin 5 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TETS44 Logistik och kvalitetsutveckling 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TMES30 Byggnaders energisystem 6 G2X 2 O
TSRT22 Reglerteknik 6 G2X 4 O
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

Period 2
TETS44 Logistik och kvalitetsutveckling 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ35 Industriell ekologi för ökad resurseffektivitet 6 G2X 3 O
TMES31 Effektiva industriella energisystem 6 G2X 2 O
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

Termin 6 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs 6 G2X 1 O
TEIO47 Industriell projektledning 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ41 Kandidatarbete energi- och miljöteknik 18* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd vt19.

THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd vt19.

THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd vt19.

Period 2
TEIO47 Industriell projektledning 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ41 Kandidatarbete energi- och miljöteknik 18* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd vt19.

THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd vt19.

THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd vt19.

Termin 7 (HT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDEI72 Strategi och digitalisering - teknik, standarder och nätverkseffekter 6 A1X 4 V
TEAE08 Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler 6 G2X 3 V

Inställd HT19

TEIM11 Industriell marknadsföring 6 G2X 3 V
TEIO19 Industriell organisation 6 G2X 4 V
TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 V
TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder 6 A1X 3 V

Kursen är inställd ht19.

TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder 6 A1X 3 V

Kursen är inställd ht 2019.

TGTU91 Retorik i teori och praktik 6 G1X 2 V
TKMJ38 Industriell symbios 6 A1X 1 V
TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 V
TMHL22 Hållfasthetslära 6 G2X 3 V
TMHP02 Fluidmekanisk systemteknik 6 G2X 2 V
TMKM16 Hållbara materialval 6 A1X 4 V
TMKM17 Polymera material 6 A1X 2 V
TMKT78 Product Development 6 G2X 1 V
TMME64 Biomekanik gk 6 G2X 2 V

Inställd HT19

Period 2
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system 6 A1X 3 V

För Masterprogrammet i matematik gäller att en av kurserna TAOP61 och TKMJ24 ska väljas.

TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system 6 G2X 2 V

Kursen är inställd ht 2019.

TEAE09 Miljörätt 6 G1X 4 V
TEIE42 Industriell försäljning 6 A1X 4 V

För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.

TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 V

För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.

TETS27 Supply Chain Logistics 6 A1X 2 V

För I och Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Logistik skall ingå i examen.

TFYA96 Fysiken bakom tekniken 6 G2X 4 V
TGTU04 Ledarskap 6 G2X 2 V
TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 3 V
TKMJ39 Resurseffektiva produkter och produktion 6 G2X 1 V
TMES45 Energiplanering och modellering av stadsdelar 6 A1X 4 V
TMES51 Internationella energimarknader 6 A1X 1 V
TMME28 Mekanik - dynamik 6 G1X 2 V
TMMS07 Biomekanik 6 A1X 4 V
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
TSIU02 Datorteknik 4 G1X 2 V
TSRT06 Reglerteknik, fk 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIM11 Industriell marknadsföring 6 G2X 3 O
TEIO19 Industriell organisation 6 G2X 4 O
TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 O
TDEI72 Strategi och digitalisering - teknik, standarder och nätverkseffekter 6 A1X 4 V
TETS23 Inköp 6 A1X 2 V
TKMJ38 Industriell symbios 6 A1X 1 V
TMKM16 Hållbara materialval 6 A1X 4 V
Period 2
TEAE09 Miljörätt 6 G1X 4 O
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system 6 A1X 3 V

För Masterprogrammet i matematik gäller att en av kurserna TAOP61 och TKMJ24 ska väljas.

TEIE42 Industriell försäljning 6 A1X 4 V

För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.

TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 V

För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.

TETS27 Supply Chain Logistics 6 A1X 2 V

För I och Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Logistik skall ingå i examen.

TKMJ39 Resurseffektiva produkter och produktion 6 G2X 1 V
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TKMJ38 Industriell symbios 6 A1X 1 O
TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 O
TEIO19 Industriell organisation 6 G2X 4 V
Period 2
TMES45 Energiplanering och modellering av stadsdelar 6 A1X 4 O
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system 6 A1X 3 V

För Masterprogrammet i matematik gäller att en av kurserna TAOP61 och TKMJ24 ska väljas.

TGTU04 Ledarskap 6 G2X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMKM16 Hållbara materialval 6 A1X 4 O
TMKT78 Product Development 6 G2X 1 O
TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 V
TMHL22 Hållfasthetslära 6 G2X 3 V
TMHP02 Fluidmekanisk systemteknik 6 G2X 2 V
TMKM17 Polymera material 6 A1X 2 V
Period 2
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system 6 A1X 3 O

För Masterprogrammet i matematik gäller att en av kurserna TAOP61 och TKMJ24 ska väljas.

TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 O
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V

Termin 8 (VT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIM09 Internationellt företagande 6 A1X 2 V

För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.

TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
TETS57 Logistikanalys 6 A1X 2 V

För I och Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Logistik skall ingå i examen.

TGTU59 Den globala klimatförändringen 6 A1X 4 V
TGTU94 Teknik och etik 6 G1X 1 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.

TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMES43 Analys och modellering av industriella energisystem 6 A1X 1 V
TMES52 Policy och styrmedel för energiomställningen 6 A1X 3 V

Inställd VT20.

TMES53 Energimanagement 6 A1X 3 V
TMKA10 Design för hållbart vardagsliv 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMKO01 Avancerade material och miljön 6 A1X 2 V
TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 V
TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
Period 2
TDDD12 Databasteknik 6 G2X 4 V
TEAE13 Affärsrätt 6 G1X 2 V
TEIO06 Innovativt entreprenörskap 6 A1X 2 V
TEIO41 Corporate Social Responsibility 6 A1X 3 V
TETS36 Hållbara logistiksystem 6 A1X 4 V
TGTU95 Vetenskapens och teknologins filosofi 6 G1X 4 V
TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ50 Policy och styrmedel inom miljö och energiområdet 6 A1X 1 V
TMES41 Strategisk utveckling av hållbara energisystem 6 A1X 2 V
TMKA10 Design för hållbart vardagsliv 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMKM09 Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial 6 A1X 3 V
TMKT83 Småskalig förnybar energiomvandling 6 A1X 4 V
TMMV07 Beräkningsmetoder i strömningslära, fk 6 A1X 4 V
TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 V

För I/Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Kvalitets- och verksamhetsutveckling skall ingå i examen.

TSFS03 Fordonsframdrivningssystem 6 A1X 3 V
TSFS11 Energitekniska system 6 G2X 4 V

Inställd VT20.

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIM09 Internationellt företagande 6 A1X 2 V

För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.

TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
TETS57 Logistikanalys 6 A1X 2 V

För I och Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Logistik skall ingå i examen.

TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 V
Period 2
TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ50 Policy och styrmedel inom miljö och energiområdet 6 A1X 1 O
TEIO41 Corporate Social Responsibility 6 A1X 3 V
TETS36 Hållbara logistiksystem 6 A1X 4 V
TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 V

För I/Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Kvalitets- och verksamhetsutveckling skall ingå i examen.

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TMES43 Analys och modellering av industriella energisystem 6 A1X 1 O
TGTU59 Den globala klimatförändringen 6 A1X 4 V
TMES52 Policy och styrmedel för energiomställningen 6 A1X 3 V

Inställd VT20.

Period 2
TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TETS36 Hållbara logistiksystem 6 A1X 4 V
TKMJ50 Policy och styrmedel inom miljö och energiområdet 6 A1X 1 V
TMES41 Strategisk utveckling av hållbara energisystem 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMKO01 Avancerade material och miljön 6 A1X 2 O
TMMV08 Beräkningsmetoder i strömningslära 6 A1X 3 V
TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
Period 2
TMES41 Strategisk utveckling av hållbara energisystem 6 A1X 2 V
TMKM09 Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial 6 A1X 3 V
TMKT83 Småskalig förnybar energiomvandling 6 A1X 4 V
TMMV07 Beräkningsmetoder i strömningslära, fk 6 A1X 4 V
TSFS03 Fordonsframdrivningssystem 6 A1X 3 V

Termin 9 (HT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEAE08 Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler 6 G2X 3 V

Inställd HT20.

TEIE72 Affärsstrategier 6 A1X 4 V
TETS23 Inköp 6 A1X 2 V
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TKMJ48 Hållbar stadsutveckling 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMES52 Policy och styrmedel för energiomställningen 6 A1X 4 V
TMKT73 CAD fk 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV01 Aerodynamik 6 A1X 2 V
TMMV12 Gasturbinteknik 6 A1X 4 V
Period 2
TEAE18 Hållbara värdekedjor 6 A1X 4 V
TETS31 Logistikstrategier 6 A1X 4 V
TFKE30 Analytisk kemi 6 G1X 4 V
TKMJ48 Hållbar stadsutveckling 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMES51 Internationella energimarknader 6 A1X 1 V
TMKT73 CAD fk 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
TSRT06 Reglerteknik, fk 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIE72 Affärsstrategier 6 A1X 4 O
TMPI04 Projektkurs avancerad - Hållbart företagande 12* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 V
Period 2
TMPI04 Projektkurs avancerad - Hållbart företagande 12* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TEAE18 Hållbara värdekedjor 6 A1X 4 V
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TKMJ48 Hållbar stadsutveckling 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TMPE07 Projektkurs avancerad - Systemverktyg för hållbar utveckling 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TMES52 Policy och styrmedel för energiomställningen 6 A1X 4 V
Period 2
TKMJ48 Hållbar stadsutveckling 6* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TMPE07 Projektkurs avancerad - Systemverktyg för hållbar utveckling 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TMES51 Internationella energimarknader 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMV12 Gasturbinteknik 6 A1X 4 O
TMPE09 Projektkurs avancerad - Teknik för hållbar utveckling 12* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TMKT73 CAD fk 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV01 Aerodynamik 6 A1X 2 V
Period 2
TMPE09 Projektkurs avancerad - Teknik för hållbar utveckling 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TMKT73 CAD fk 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT06 Reglerteknik, fk 6 A1X 2 V

Termin 10 (VT 2021)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se