Civilingenjör i energi - miljö - management, 300 hp

Energy-Environment-Management M Sc in Engineering, 300 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

Examensbenämning på svenska

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6CEMM

Termin 1-3 (HT 2015-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 5 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TETS44 Logistik och kvalitetsutveckling 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TMES30 Byggnaders energisystem 6 G2X 2 O
TSRT22 Reglerteknik 6 G2X 4 O
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TETS44 Logistik och kvalitetsutveckling 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ35 Industriell ekologi för ökad resurseffektivitet 6 G2X 3 O
TMES31 Effektiva industriella energisystem 6 G2X 2 O
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 6 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs 6 G2X 1 O
TEIO47 Industriell projektledning 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ41 Kandidatarbete energi- och miljöteknik 18* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TEIO47 Industriell projektledning 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ41 Kandidatarbete energi- och miljöteknik 18* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 7 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDEI72 Strategi och digitalisering - teknik, standarder och nätverkseffekter 6 A1X 4 V
TEAE08 Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler 6 G2X 3 V
TEIM11 Industriell marknadsföring 6 G2X 3 V
TEIO19 Industriell organisation 6 G2X 4 V
TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 V
TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder 6 A1X 3 V
TGTU91 Retorik i teori och praktik 6 G1X 2 V
TKMJ38 Industriell symbios 6 A1X 1 V
TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 V
TMHL22 Hållfasthetslära 6 G2X 3 V
TMHP02 Fluidmekanisk systemteknik 6 G2X 2 V
TMKM16 Hållbara materialval 6 A1X 4 V
TMKM17 Polymera material 6 A1X 2 V
TMKT78 Product Development 6 G2X 1 V
Period 2
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system 6 A1X 3 V
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system 6 G2X 3 V
TEAE09 Miljörätt 6 G1X 4 V
TEIE42 Industriell försäljning 6 A1X 4 V
TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 V
TETS27 Supply Chain Logistics 6 A1X 2 V
TGTU04 Ledarskap 6 G2X 2 V
TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 3 V
TKMJ39 Resurseffektiva produkter och produktion 6 G2X 1 V
TMES45 Energiplanering och modellering av stadsdelar 6 A1X 4 V
TMES51 Internationella energimarknader 6 A1X 1 V
TMMS07 Biomekanik 6 A1X 4 V
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
TSIU02 Datorteknik 4 G1X 2 V
TSRT06 Reglerteknik, fk 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIM11 Industriell marknadsföring 6 G2X 3 O
TEIO19 Industriell organisation 6 G2X 4 O
TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 O
TDEI72 Strategi och digitalisering - teknik, standarder och nätverkseffekter 6 A1X 4 V
TETS23 Inköp 6 A1X 2 V
TKMJ38 Industriell symbios 6 A1X 1 V
TMKM16 Hållbara materialval 6 A1X 4 V
Period 2
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system 6 A1X 3 O
TEAE09 Miljörätt 6 G1X 4 O
TEIE42 Industriell försäljning 6 A1X 4 V
TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 V
TETS27 Supply Chain Logistics 6 A1X 2 V
TKMJ39 Resurseffektiva produkter och produktion 6 G2X 1 V
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TKMJ38 Industriell symbios 6 A1X 1 O
TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 O
TEIO19 Industriell organisation 6 G2X 4 V
Period 2
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system 6 A1X 3 O
TMES45 Energiplanering och modellering av stadsdelar 6 A1X 4 O
TGTU04 Ledarskap 6 G2X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMKM16 Hållbara materialval 6 A1X 4 O
TMKT78 Product Development 6 G2X 1 O
TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 V
TMHL22 Hållfasthetslära 6 G2X 3 V
TMHP02 Fluidmekanisk systemteknik 6 G2X 2 V
TMKM17 Polymera material 6 A1X 2 V
Period 2
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system 6 A1X 3 O
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 O
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V

Termin 8 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIM09 Internationellt företagande 6 A1X 2 V
TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
TETS57 Logistikanalys 6 A1X 2 V
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 1 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU01 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.

TGTU59 Den globala klimatförändringen 6 A1X 3 V
TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TMES32 Styrmedel inom energisystemområdet 6 A1X 3 V
TMES43 Analys och modellering av industriella energisystem 6 A1X 1 V
TMKM40 Konstruktionsmaterial - nya material 6 A1X 2 V
TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 V
TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
Period 2
TDDD12 Databasteknik 6 G2X 4 V
TEAE13 Affärsrätt 6 G1X 2 V
TEIO06 Innovativt entreprenörskap 6 A1X 2 V
TEIO41 Corporate Social Responsibility 6 A1X 3 V
TETS36 Hållbara logistiksystem 6 A1X 4 V
TGTU83 Vetenskapsteori 6 G1X 4 V
TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ50 Policy och styrmedel inom miljö och energiområdet 6 A1X 1 V
TMES41 Strategisk utveckling av hållbara energisystem 6 A1X 2 V
TMKM09 Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial 6 A1X 3 V
TMKT83 Småskalig förnybar energiomvandling 6 A1X 4 V
TMMV07 Beräkningsmetoder i strömningslära, fk 6 A1X 4 V
TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 V
TSFS11 Energitekniska system 6 G2X 4 V

Kursen är inställd VT2019

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
TETS57 Logistikanalys 6 A1X 2 V
TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 V
Period 2
TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ50 Policy och styrmedel inom miljö och energiområdet 6 A1X 1 O
TEIO41 Corporate Social Responsibility 6 A1X 3 V
TETS36 Hållbara logistiksystem 6 A1X 4 V
TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TMES43 Analys och modellering av industriella energisystem 6 A1X 1 O
TGTU59 Den globala klimatförändringen 6 A1X 3 V
TMES32 Styrmedel inom energisystemområdet 6 A1X 3 V
Period 2
TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TETS36 Hållbara logistiksystem 6 A1X 4 V
TKMJ50 Policy och styrmedel inom miljö och energiområdet 6 A1X 1 V
TMES41 Strategisk utveckling av hållbara energisystem 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMKM40 Konstruktionsmaterial - nya material 6 A1X 2 O
TMMV08 Beräkningsmetoder i strömningslära 6 A1X 3 V
TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
Period 2
TMES41 Strategisk utveckling av hållbara energisystem 6 A1X 2 V
TMKM09 Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial 6 A1X 3 V
TMKT83 Småskalig förnybar energiomvandling 6 A1X 4 V
TMMV07 Beräkningsmetoder i strömningslära, fk 6 A1X 4 V

Termin 9 (HT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEAE08 Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler 6 G2X 3 V

Inställd HT19

TEIE72 Affärsstrategier 6 A1X 4 V
TETS23 Inköp 6 A1X 2 V
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TKMJ48 Hållbar stadsutveckling 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMKT73 CAD fk 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV01 Aerodynamik 6 A1X 2 V
TMMV12 Gasturbinteknik 6 A1X 4 V
Period 2
TETS31 Logistikstrategier 6 A1X 4 V
TFKE30 Analytisk kemi 6 G1X 4 V
TKMJ48 Hållbar stadsutveckling 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMES51 Internationella energimarknader 6 A1X 1 V
TMKT73 CAD fk 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
TSRT06 Reglerteknik, fk 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIE72 Affärsstrategier 6 A1X 4 O
TMPI04 Projektkurs avancerad - Hållbart företagande 12* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 V
Period 2
TMPI04 Projektkurs avancerad - Hållbart företagande 12* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TKMJ48 Hållbar stadsutveckling 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TMPE07 Projektkurs avancerad - Systemverktyg för hållbar utveckling 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TKMJ48 Hållbar stadsutveckling 6* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TMPE07 Projektkurs avancerad - Systemverktyg för hållbar utveckling 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TMES51 Internationella energimarknader 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMV12 Gasturbinteknik 6 A1X 4 O
TMPE06 Projektkurs avancerad - Teknik för hållbar utveckling 12* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TMKT73 CAD fk 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV01 Aerodynamik 6 A1X 2 V
Period 2
TMPE06 Projektkurs avancerad - Teknik för hållbar utveckling 12* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TMKT73 CAD fk 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT06 Reglerteknik, fk 6 A1X 2 V

Termin 10 (VT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se