Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, 300 hp

Industrial Engineering and Management - International, M Sc in Engineering, 300 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E) samt för respektive språkinriktning franska, spanska eller tyska: C-språk, kurs B/steg 3, för språkinriktning japanska och kinesiska: Japanska/Kinesiska C-språk, kurs B/steg 3 alternativt Asienkunskap 60 hp
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4) samt för respektive språkinriktning franska, spanska eller tyska: Franska 3/Spanska 3/Tyska 3, för språkinriktning japanska och kinesiska: Japanska 3/Kinesiska3 alternativt Asienkunskap 60 hp

Examensbenämning på svenska

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan4636-2017.html?&up_year=2017&up_ladokkod=6CIEI

Termin 1-3 (HT 2015-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 4 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP37 Optimeringslära, fortsättningskurs 4 G2X 3 O
TPPE98 Ekonomisk analys: Ekonomisk teori 4 G2X 4 O
TDDE10 Objektorienterad programmering i Java 6 G2X 2 V
TEIO61 Industriell organisation, grundkurs 6 G2X 1 V
TFBI11 Genetik och evolution 6 G1X 2 V
TMMV04 Termodynamik 6 G1X 2 V
TMPT07 Produktionsteknik 6 G2X 2 V
TRTE16 Grundläggande miljökemiska principer 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT12 Reglerteknik 6 G2X 1 V
Period 2
TAMS65 Matematisk statistik I, fortsättningskurs 6 G2X 2 O
THSP42 Teknisk kommunikation på spanska II, del 2 2 G1X 4 O
TPPE24 Ekonomisk analys: Besluts- och finansiell metodik 6 G2X 3 O
TATA57 Transformteori 4 G1X 1 V
TATA82 Diskret matematik 6 G1X 1 V
TMES44 Energisystem - tillförsel och användning 6 G2X 1 V
TMKT14 CAD och maskinelement 6 G2X 1 V
TRTE16 Grundläggande miljökemiska principer 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TPTE06 Praktik 6 G1X - F
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFBI11 Genetik och evolution 6 G1X 2 O
TRTE16 Grundläggande miljökemiska principer 6* G1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TRTE16 Grundläggande miljökemiska principer 6* G1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDE10 Objektorienterad programmering i Java 6 G2X 2 O
Period 2
TATA82 Diskret matematik 6 G1X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMV04 Termodynamik 6 G1X 2 O
Period 2
TMES44 Energisystem - tillförsel och användning 6 G2X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPT07 Produktionsteknik 6 G2X 2 O
Period 2
TMKT14 CAD och maskinelement 6 G2X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSRT12 Reglerteknik 6 G2X 1 O
Period 2
TATA57 Transformteori 4 G1X 1 O

Termin 5 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TPPE13 Produktionsekonomi 6 G2X 1 O
TSRT22 Reglerteknik 6 G2X 4 O
TDDE22 Datastrukturer och algoritmer 6 G2X 3 V
TFBI22 Cellbiologi och mikrobiella processer 6 G1X 3 V
TMHL22 Hållfasthetslära 6 G2X 3 V
TMKM86 Konstruktionsmaterial 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV11 Strömningslära och värmeöverföring 6 G2X 2 V
TMMV57 Tillämpad energiteknik 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSEA52 Digitalteknik 6* G1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSEA82 Datorteknik 4 G1X 3 V
Period 2
TEIO04 Projektledning 6 G2X 2 O
NBIB45 Fysiologiska principer och etik 6 G1X 1 V
TDTS10 Datorarkitektur 6 G1X 3 V
TEIM03 Interkulturell kommunikation 4 G1X 4 V
TKMJ35 Industriell ekologi för ökad resurseffektivitet 6 G2X 3 V
TKMJ39 Resurseffektiva produkter och produktion 6 G2X 1 V
TMKM86 Konstruktionsmaterial 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMI46 Industriell automation 6 G2X 3 V
TMMV57 Tillämpad energiteknik 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSDT18 Signaler och system 6 G2X 3 V
TSEA52 Digitalteknik 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFBI22 Cellbiologi och mikrobiella processer 6 G1X 3 O
Period 2
NBIB45 Fysiologiska principer och etik 6 G1X 1 O
TKMJ35 Industriell ekologi för ökad resurseffektivitet 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSEA52 Digitalteknik 6* G1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDE22 Datastrukturer och algoritmer 6 G2X 3 V
Period 2
TDTS10 Datorarkitektur 6 G1X 3 O
TSEA52 Digitalteknik 6* G1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMV11 Strömningslära och värmeöverföring 6 G2X 2 O
TMMV57 Tillämpad energiteknik 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMMV57 Tillämpad energiteknik 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ39 Resurseffektiva produkter och produktion 6 G2X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMHL22 Hållfasthetslära 6 G2X 3 O
TMKM86 Konstruktionsmaterial 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMKM86 Konstruktionsmaterial 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TMMI46 Industriell automation 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSEA52 Digitalteknik 6* G1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TSEA82 Datorteknik 4 G1X 3 O
Period 2
TSDT18 Signaler och system 6 G2X 3 O
TSEA52 Digitalteknik 6* G1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder

Termin 6 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIM32 Industriell marknadsföring 6 G2X 4 O
TDDD81 Databasteknik för kandidatprojekt 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD83 Kandidatprojekt datateknik 18* G2X 1/3 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE11 Objektorienterad programmering i Java 4 G2X 1 V
TFBI23 Ekologi och miljö 6 G1X 3 V
TFBI24 Kandidatprojekt bioteknik 18* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA89 Naturvetenskap för ingenjörer - principer och tillämpningar 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV04 Termodynamik 6 G1X 2 V
TMMV16 Kandidatprojekt energiteknik 18* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV58 Modellering och simulering av energi- och värmeöverföringsförlopp 6 G2X 1 V
TMPS32 Kandidatprojekt maskinteknik 18* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt 16* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TDDD12 Databasteknik 6 G2X 4 V
TDDD81 Databasteknik för kandidatprojekt 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD83 Kandidatprojekt datateknik 18* G2X 1/3 V
*Kursen läses över flera perioder
TFBI24 Kandidatprojekt bioteknik 18* G2X 2/3/4 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA89 Naturvetenskap för ingenjörer - principer och tillämpningar 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV16 Kandidatprojekt energiteknik 18* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMPS32 Kandidatprojekt maskinteknik 18* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt 16* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS10 Signaler, information och kommunikation 4 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFBI23 Ekologi och miljö 6 G1X 3 O
TFBI24 Kandidatprojekt bioteknik 18* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TFBI24 Kandidatprojekt bioteknik 18* G2X 2/3/4 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDD81 Databasteknik för kandidatprojekt 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD83 Kandidatprojekt datateknik 18* G2X 1/3 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TDDD12 Databasteknik 6 G2X 4 O
TDDD81 Databasteknik för kandidatprojekt 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD83 Kandidatprojekt datateknik 18* G2X 1/3 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMV58 Modellering och simulering av energi- och värmeöverföringsförlopp 6 G2X 1 O
TMMV16 Kandidatprojekt energiteknik 18* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMMV16 Kandidatprojekt energiteknik 18* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMV04 Termodynamik 6 G1X 2 O
TMPS32 Kandidatprojekt maskinteknik 18* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMPS32 Kandidatprojekt maskinteknik 18* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDE11 Objektorienterad programmering i Java 4 G2X 1 O
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt 16* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TSKS10 Signaler, information och kommunikation 4 G2X 3 O
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt 16* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 7 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
THSP18 Teknisk kommunikation på spanska III 6* G2X - O
*Kursen läses över flera perioder
TAMS32 Stokastiska processer 6 A1X 1 V
TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs 6 A1X 3 V

Vartannatårskurs. Kursen ges jämna år. 

 

TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 V
TAOP34 Optimering av stora system 6 A1X 3 V
TATA34 Analys, överkurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TATA44 Vektoranalys 4 G1X 1 V
TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 V
TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2X 3 V
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD23 Design och programmering av datorspel 6 A1X 2 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDEI13 Affärssystem: process och implementering 6 A1X 2 V
TDEI72 Strategi och digitalisering - teknik, standarder och nätverkseffekter 6 A1X 4 V
TEIE72 Affärsstrategier 6 A1X 4 V
TEIO07 Avancerad projektverksamhet 6 A1X 4 V
TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 V
TETS23 Inköp 6 A1X 2 V
TETS37 Grundläggande logistik 6 G2X 4 V
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMES09 Industriella energisystem 6 A1X 3 V
TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 V
TMKM16 Hållbara materialval 6 A1X 4 V
TMKT80 Träteknik - Material 6 G2X 2 V
TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling, gk 6 G2X 2 V
TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
TPPE17 Corporate Finance 6 G2X 4 V
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBB08 Digital bildbehandling grundkurs 6 A1X 4 V
TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 V
TSKS01 Digital kommunikation 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS15 Detektion och estimering av signaler 6 A1X 2 V
TSRT62 Modellbygge och simulering 6 A1X 3 V
TSTE86 Digitala integrerade kretsar 6 A1X 2 V
Period 2
THSP18 Teknisk kommunikation på spanska III 6* G2X - O
*Kursen läses över flera perioder
NBID31 Modelling of Biological Systems 6 A1X 3/4 V
TAOP04 Matematisk optimering 6 A1X 4 V

Vartannatårskurs. Kursen ges jämna år. 

 

TATA34 Analys, överkurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TATA45 Komplex analys 6 G2X 1 V
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD07 Realtidssystem 6 A1X 4 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD55 Kompilatorer och interpretatorer 4 G2X 1 V
TDDE01 Maskininlärning 6 A1X 1 V
TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TDEI19 Ekonomisk styrning 6 A1X 2 V
TDEI21 Strategisk organisatorisk IT-användning - workflow och knowledge management 6 A1X 4 V
TEIE42 Industriell försäljning 6 A1X 4 V
TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 V
TETS27 Supply Chain Logistics 6 A1X 2 V
TFBI17 Avancerad projektkurs i värdering av ekosystemtjänster 6 A1X - V

Kursen är inställd ht18.

TKMJ35 Industriell ekologi för ökad resurseffektivitet 6 G2X 3 V
TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMES45 Energiplanering och modellering av stadsdelar 6 A1X 4 V
TMHL63 Introduktion till beräkningsmekanik 6 G2X 3 V
TMKM90 Konstruktionsmaterial - deformationer och brott 6 A1X 2 V
TMKT71 Affektiv produktutveckling 6 A1X 2 V
TMKT81 Träteknik - Produktframtagning 6 G2X 1 V
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
TMPS18 Konstruktionsmetodik 6 A1X 3 V

Kursen är inställd ht18.

TMPS22 Monteringsteknik 6 A1X 3 V
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
TPPE29 Finansiella marknader och instrument 6 A1X 2 V
TPPE76 Flödesplanering och -styrning 6 A1X 4 V
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBB09 Bildsensorer 6 A1X 4 V
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem 6 A1X 4 V
TSIT02 Datasäkerhet 6 G2X 2 V
TSKS01 Digital kommunikation 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar 6 G2X 3 V
TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMES09 Industriella energisystem 6 A1X 3 V
TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 V
Period 2
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TPPE17 Corporate Finance 6 G2X 4 V
Period 2
TPPE29 Finansiella marknader och instrument 6 A1X 2 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIE72 Affärsstrategier 6 A1X 4 V
Period 2
TEIE42 Industriell försäljning 6 A1X 4 O/V
TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 O/V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling, gk 6 G2X 2 O
Period 2
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TETS37 Grundläggande logistik 6 G2X 4 O
TETS23 Inköp 6 A1X 2 V
Period 2
TETS27 Supply Chain Logistics 6 A1X 2 O/V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
Period 2
TMPS22 Monteringsteknik 6 A1X 3 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 O
Period 2
TPPE76 Flödesplanering och -styrning 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 2
TMPS18 Konstruktionsmetodik 6 A1X 3 V

Kursen är inställd ht18.

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 O
TEIO07 Avancerad projektverksamhet 6 A1X 4 V
TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 O
TSRT62 Modellbygge och simulering 6 A1X 3 O
Period 2
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem 6 A1X 4 V
TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSBB08 Digital bildbehandling grundkurs 6 A1X 4 O
TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 O
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBB09 Bildsensorer 6 A1X 4 V
TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIE72 Affärsstrategier 6 A1X 4 O
TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 V
TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
Period 2
TDEI19 Ekonomisk styrning 6 A1X 2 O
TDEI21 Strategisk organisatorisk IT-användning - workflow och knowledge management 6 A1X 4 V
TEIE42 Industriell försäljning 6 A1X 4 V
TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 O
TSKS01 Digital kommunikation 6* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TSKS15 Detektion och estimering av signaler 6 A1X 2 V
Period 2
TSKS01 Digital kommunikation 6* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TSIT02 Datasäkerhet 6 G2X 2 V
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMKT80 Träteknik - Material 6 G2X 2 O
TMKM16 Hållbara materialval 6 A1X 4 V
Period 2
TMKT81 Träteknik - Produktframtagning 6 G2X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 V
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
Period 2
NBID31 Modelling of Biological Systems 6 A1X 3/4 O
TFBI17 Avancerad projektkurs i värdering av ekosystemtjänster 6 A1X - V

Kursen är inställd ht18.

TKMJ35 Industriell ekologi för ökad resurseffektivitet 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2X 3 V
TDDD23 Design och programmering av datorspel 6 A1X 2 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSTE86 Digitala integrerade kretsar 6 A1X 2 V
Period 2
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD55 Kompilatorer och interpretatorer 4 G2X 1 V
TDDE01 Maskininlärning 6 A1X 1 V
TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem 6 A1X 4 V
TSIT02 Datasäkerhet 6 G2X 2 V
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMES09 Industriella energisystem 6 A1X 3 V
TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 V
Period 2
TMES45 Energiplanering och modellering av stadsdelar 6 A1X 4 V
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 V
TMKM16 Hållbara materialval 6 A1X 4 V
TMKT80 Träteknik - Material 6 G2X 2 V
TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
Period 2
TMKM90 Konstruktionsmaterial - deformationer och brott 6 A1X 2 V
TMKT71 Affektiv produktutveckling 6 A1X 2 V
TMKT81 Träteknik - Produktframtagning 6 G2X 1 V
TMPS18 Konstruktionsmetodik 6 A1X 3 V

Kursen är inställd ht18.

TMPS22 Monteringsteknik 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBB08 Digital bildbehandling grundkurs 6 A1X 4 V
TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 V
TSKS01 Digital kommunikation 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS15 Detektion och estimering av signaler 6 A1X 2 V
TSRT62 Modellbygge och simulering 6 A1X 3 V
TSTE86 Digitala integrerade kretsar 6 A1X 2 V
Period 2
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBB09 Bildsensorer 6 A1X 4 V
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem 6 A1X 4 V
TSIT02 Datasäkerhet 6 G2X 2 V
TSKS01 Digital kommunikation 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar 6 G2X 3 V
TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 V

Termin 8 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIE06 Integrerad företagsplanering 6* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
NBIC50 Ekotoxikologi och miljöövervakning 6 G2X 1 V
TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller 6 A1X 3 V
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TDDB68 Processprogrammering och operativsystem 6 G2X 3 V
TDDD17 Informationssäkerhet, fk 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer 6 A1X 3 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 A1X 3 V
TDDD51 Tjänstedesign och tjänsteinnovation 6 A1X 4 V

Kursen är inställd VT2019

TDDD57 Fysisk interaktion och spelprogrammering 6 A1X 1 V
TDDD75 Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system 6 G2X 3 V
TDDD97 Webbprogrammering 6 G2X 3 V
TDDE46 Programvarukvalitet 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDEI71 Digitalisering, affärsekologier och affärsmodeller 6 A1X 4 V
TDTS04 Datornät och distribuerade system 8 G2X 2 V
TEIE88 Datajuridisk översiktskurs 4 G1X 1 V
TEIM09 Internationellt företagande 6 A1X 2 V
TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
TETS57 Logistikanalys 6 A1X 2 V
TFYA45 Projektkurs i bioteknik 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA62 Introduktion till biosensorteknik 6 G2X 4 V
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 6 G2X 4 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU01 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.

TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 1 V
TGTU91 Retorik i teori och praktik 6 G1X 2 V
TKMJ10 Industriell ekologi 6 A1X 1 V
TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TMES17 Building Energy Systems 6 A1X 3 V
TMES43 Analys och modellering av industriella energisystem 6 A1X 1 V
TMKA04 Träteknik - Innovation 6 A1X 1 V
TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 V
TMMS21 Mekatronik 6 G2X 1 V
TMPS42 Automation av produktionssystem 6 A1X 1 V
TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 V
TPPE32 Finansiell riskhantering 6 A1X 2 V
TPPE78 Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning 6 A1X 1 V

För masterprogrammet Industrial Engineering and Management (6MIND) gäller att en av kurserna markerade O/V är obligatorisk i masterprofilen Operations Management.

TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBK08 Datakompression 6 A1X 2 V
TSKS13 Trådlös kommunikation 6 A1X 4 V
TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
TSRT09 Reglerteori 6 A1X 3 V
TSTE08 Analoga och tidsdiskreta integrerade kretsar 6 A1X 3 V

Kursen ges ej 2019

TVCB11 Cellbiologisk metodik 6 G2X 1/4 V
Period 2
TEIE06 Integrerad företagsplanering 6* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TDDC78 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 3 V
TDDD17 Informationssäkerhet, fk 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD27 Avancerad webbprogrammering 6 A1X 3 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE41 Programvaruarkitekturer 6 A1X 1 V
TDDE46 Programvarukvalitet 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDEI35 Strategisk ekonomistyrning: Modeller för en stärkt konkurrenskraft 6 A1X 2 V
TEAE13 Affärsrätt 6 G1X 2 V
TEIM07 Industriell marknadsanalys 6 A1X 2 V
TEIO06 Innovativt entreprenörskap 6 A1X 2 V
TEIO41 Corporate Social Responsibility 6 A1X 3 V
TETS36 Hållbara logistiksystem 6 A1X 4 V
TETS56 Logistik och kvalitet inom vården 6 A1X 4 V
TFYA45 Projektkurs i bioteknik 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU83 Vetenskapsteori 6 G1X 4 V
TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TMES21 Industrial Energy Systems 6 A1X 3 V
TMES41 Strategisk utveckling av hållbara energisystem 6 A1X 2 V
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
TMKT83 Småskalig förnybar energiomvandling 6 A1X 4 V
TMME11 Markfordonsmekanik 6 A1X 1 V
TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 V
TMQU13 Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 4 V
TPPE33 Portföljförvaltning 6 A1X 2 V
TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 V
TSBK02 Bild- och ljudkodning 6 A1X 4 V
TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
TSKS14 Flerantennkommunikation 6 A1X 2 V
TSKS16 Signalbehandling för kommunikation 6 A1X 1 V
TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 2
TDDE41 Programvaruarkitekturer 6 A1X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDEI71 Digitalisering, affärsekologier och affärsmodeller 6 A1X 4 O
Period 2
TDEI35 Strategisk ekonomistyrning: Modeller för en stärkt konkurrenskraft 6 A1X 2 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMES17 Building Energy Systems 6 A1X 3 V
TMES43 Analys och modellering av industriella energisystem 6 A1X 1 V
Period 2
TMES21 Industrial Energy Systems 6 A1X 3 V
TMKT83 Småskalig förnybar energiomvandling 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TPPE32 Finansiell riskhantering 6 A1X 2 O
Period 2
TPPE33 Portföljförvaltning 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIM09 Internationellt företagande 6 A1X 2 O/V
Period 2
TEIM07 Industriell marknadsanalys 6 A1X 2 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 V
Period 2
TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 O/V
TMQU13 Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 4 O/V
TETS56 Logistik och kvalitet inom vården 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TETS57 Logistikanalys 6 A1X 2 O/V
Period 2
TETS36 Hållbara logistiksystem 6 A1X 4 V
TETS56 Logistik och kvalitet inom vården 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPS42 Automation av produktionssystem 6 A1X 1 V
Period 2
TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TPPE78 Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning 6 A1X 1 V

För masterprogrammet Industrial Engineering and Management (6MIND) gäller att en av kurserna markerade O/V är obligatorisk i masterprofilen Operations Management.

Period 2
TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 O
Period 2
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
Period 2
TEIO06 Innovativt entreprenörskap 6 A1X 2 V
TEIO41 Corporate Social Responsibility 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
TSRT09 Reglerteori 6 A1X 3 V
Period 2
TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TSBK02 Bild- och ljudkodning 6 A1X 4 V
TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIM09 Internationellt företagande 6 A1X 2 V
TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
Period 2
TEIM07 Industriell marknadsanalys 6 A1X 2 V
TETS36 Hållbara logistiksystem 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSBK08 Datakompression 6 A1X 2 V
TSKS13 Trådlös kommunikation 6 A1X 4 V
Period 2
TSBK02 Bild- och ljudkodning 6 A1X 4 V
TSKS14 Flerantennkommunikation 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMKA04 Träteknik - Innovation 6 A1X 1 O
Period 2
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
NBIC50 Ekotoxikologi och miljöövervakning 6 G2X 1 V
TFYA45 Projektkurs i bioteknik 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 6 G2X 4 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU01 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.

TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TFYA45 Projektkurs i bioteknik 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TDDB68 Processprogrammering och operativsystem 6 G2X 3 V
TDDD17 Informationssäkerhet, fk 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer 6 A1X 3 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 A1X 3 V
TDDD75 Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system 6 G2X 3 V
TDTS04 Datornät och distribuerade system 8 G2X 2 V
Period 2
TDDD17 Informationssäkerhet, fk 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD27 Avancerad webbprogrammering 6 A1X 3 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE41 Programvaruarkitekturer 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TKMJ10 Industriell ekologi 6 A1X 1 V
TMES17 Building Energy Systems 6 A1X 3 V
TMES43 Analys och modellering av industriella energisystem 6 A1X 1 V
Period 2
TMES21 Industrial Energy Systems 6 A1X 3 V
TMES41 Strategisk utveckling av hållbara energisystem 6 A1X 2 V
TMKT83 Småskalig förnybar energiomvandling 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMKA04 Träteknik - Innovation 6 A1X 1 V
TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 V
TMMS21 Mekatronik 6 G2X 1 V
TMPS42 Automation av produktionssystem 6 A1X 1 V
Period 2
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
TMME11 Markfordonsmekanik 6 A1X 1 V
TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBK08 Datakompression 6 A1X 2 V
TSKS13 Trådlös kommunikation 6 A1X 4 V
TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
TSRT09 Reglerteori 6 A1X 3 V
Period 2
TSBK02 Bild- och ljudkodning 6 A1X 4 V
TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
TSKS14 Flerantennkommunikation 6 A1X 2 V
TSKS16 Signalbehandling för kommunikation 6 A1X 1 V
TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 2 V

Termin 9 (HT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAMS39 Multivariat statistik 6 A1X 4 V

Varannatårskurs. Kursen ges udda år. 

 

TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 V
TDDC34 Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter 6 A1X 3 V
TDDD04 Programvarutestning 6 A1X 2 V
TDDE45 Avancerad programvarudesign 6 A1X 4 V
TDEI72 Strategi och digitalisering - teknik, standarder och nätverkseffekter 6 A1X 4 V
TEAE12 Strategisk analys och metoder för strategisk förändring 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIM04 Industriella marknads- och teknikstrategier 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIO89 Innovation och entreprenörskap - projektkurs 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TETS38 Logistikprojekt 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TMMV01 Aerodynamik 6 A1X 2 V
TMMV12 Gasturbinteknik 6 A1X 4 V
TMPE01 Projektkurs avancerad - Energi 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE53 Finansiell värderingsmetodik 6 A1X 2 V
TPPE66 Företagsvärdering 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
TSFS12 Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system 6 A1X 1 V
TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning 6 A1X 1 V
Period 2
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
TDDB44 Kompilatorkonstruktion 6 A1X 1 V
TDDC90 Software Security 6 A1X 1 V
TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering 6 A1X 2 V
TDDD89 Vetenskaplig metod 6 A1X 3 V
TEAE12 Strategisk analys och metoder för strategisk förändring 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIM04 Industriella marknads- och teknikstrategier 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 V

För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.

TEIO89 Innovation och entreprenörskap - projektkurs 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TETS31 Logistikstrategier 6 A1X 4 V
TETS38 Logistikprojekt 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TFBI17 Avancerad projektkurs i värdering av ekosystemtjänster 6 A1X - V
TKMJ32 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 3 V
TMES51 Internationella energimarknader 6 A1X 1 V
TMKA03 Industridesign 6 G2X 1 V
TMPE01 Projektkurs avancerad - Energi 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE61 Finansiell optimering 6 A1X 2 V
TPPE66 Företagsvärdering 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT08 Optimal styrning 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDD04 Programvarutestning 6 A1X 2 O
TDDE45 Avancerad programvarudesign 6 A1X 4 O
Period 2
TDDD89 Vetenskaplig metod 6 A1X 3 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDC34 Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TMMV12 Gasturbinteknik 6 A1X 4 V
TMPE01 Projektkurs avancerad - Energi 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMPE01 Projektkurs avancerad - Energi 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TPPE53 Finansiell värderingsmetodik 6 A1X 2 V
TPPE66 Företagsvärdering 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TPPE61 Finansiell optimering 6 A1X 2 V
TPPE66 Företagsvärdering 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIM04 Industriella marknads- och teknikstrategier 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TEIM04 Industriella marknads- och teknikstrategier 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TETS38 Logistikprojekt 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
Period 2
TETS38 Logistikprojekt 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TETS31 Logistikstrategier 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
Period 2
TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO89 Innovation och entreprenörskap - projektkurs 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TEIO89 Innovation och entreprenörskap - projektkurs 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 2
TSRT08 Optimal styrning 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEAE12 Strategisk analys och metoder för strategisk förändring 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TDEI72 Strategi och digitalisering - teknik, standarder och nätverkseffekter 6 A1X 4 V
Period 2
TEAE12 Strategisk analys och metoder för strategisk förändring 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 V

För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.

TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 V
Period 2
TFBI17 Avancerad projektkurs i värdering av ekosystemtjänster 6 A1X - V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDD04 Programvarutestning 6 A1X 2 V
TDDE45 Avancerad programvarudesign 6 A1X 4 V
TSFS12 Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system 6 A1X 1 V
TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TMMV12 Gasturbinteknik 6 A1X 4 V
TMPE01 Projektkurs avancerad - Energi 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMPE01 Projektkurs avancerad - Energi 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMV01 Aerodynamik 6 A1X 2 V
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TKMJ32 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 3 V
TMKA03 Industridesign 6 G2X 1 V
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSFS12 Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system 6 A1X 1 V
TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning 6 A1X 1 V
Period 2
TSRT08 Optimal styrning 6 A1X 3 V

Termin 10 (VT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se