Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp

Industrial Engineering and Management, M Sc in Engineering, 300 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

Examensbenämning på svenska

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplanafcd-2017.html?&up_year=2017&up_ladokkod=6CIII

Termin 1-3 (HT 2015-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 4 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP37 Optimeringslära, fortsättningskurs 4 G2X 3 O
TPPE98 Ekonomisk analys: Ekonomisk teori 4 G2X 4 O
TDDE10 Objektorienterad programmering i Java 6 G2X 2 V
TFBI11 Genetik och evolution 6 G1X 2 V
TMMV04 Termodynamik 6 G1X 2 V
TMPT07 Produktionsteknik 6 G2X 2 V
TRTE16 Grundläggande miljökemiska principer 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT12 Reglerteknik 6 G2X 1 V
Period 2
TAMS65 Matematisk statistik I, fortsättningskurs 6 G2X 2 O
TPPE24 Ekonomisk analys: Besluts- och finansiell metodik 6 G2X 3 O
TATA80 Transformteori 6 G1X 1 V
TATA82 Diskret matematik 6 G1X 1 V
TMES44 Energisystem - tillförsel och användning 6 G2X 1 V
TMKT14 CAD och maskinelement 6 G2X 1 V
TRTE16 Grundläggande miljökemiska principer 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TPTE06 Praktik 6 G1X - F
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFBI11 Genetik och evolution 6 G1X 2 O
TRTE16 Grundläggande miljökemiska principer 6* G1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TRTE16 Grundläggande miljökemiska principer 6* G1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDE10 Objektorienterad programmering i Java 6 G2X 2 O
Period 2
TATA82 Diskret matematik 6 G1X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMV04 Termodynamik 6 G1X 2 O
Period 2
TMES44 Energisystem - tillförsel och användning 6 G2X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPT07 Produktionsteknik 6 G2X 2 O
Period 2
TMKT14 CAD och maskinelement 6 G2X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSRT12 Reglerteknik 6 G2X 1 O
Period 2
TATA80 Transformteori 6 G1X 1 O

Termin 5 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TPPE13 Produktionsekonomi 6 G2X 1 O
TDDE22 Datastrukturer och algoritmer 6 G2X 3 V
TFBI22 Cellbiologi och mikrobiella processer 6 G1X 3 V
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMHL22 Hållfasthetslära 6 G2X 3 V
TMKM86 Konstruktionsmaterial 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV11 Strömningslära och värmeöverföring 6 G2X 2 V
TMMV57 Tillämpad energiteknik 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSEA52 Digitalteknik 6* G1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSEA57 Datorteknik 6* G1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT22 Reglerteknik 6 G2X 4 V
Period 2
TEIO04 Projektledning 6 G2X 2 O
NBIB45 Fysiologiska principer och etik 6 G1X 1 V
TDTS10 Datorarkitektur 6 G1X 3 V
TEAE05 Resursteori 6 G1X 1 V
TEIM03 Interkulturell kommunikation 4 G1X 4 V
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ35 Industriell ekologi för ökad resurseffektivitet 6 G2X 3 V
TKMJ39 Resurseffektiva produkter och produktion 6 G2X 1 V
TMKM86 Konstruktionsmaterial 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMI46 Industriell automation 6 G2X 3 V
TMMV57 Tillämpad energiteknik 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSDT18 Signaler och system 6 G2X 3 V
TSEA52 Digitalteknik 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSEA57 Datorteknik 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFBI22 Cellbiologi och mikrobiella processer 6 G1X 3 O
Period 2
NBIB45 Fysiologiska principer och etik 6 G1X 1 O
TKMJ35 Industriell ekologi för ökad resurseffektivitet 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSEA52 Digitalteknik 6* G1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDE22 Datastrukturer och algoritmer 6 G2X 3 V
Period 2
TDTS10 Datorarkitektur 6 G1X 3 O
TSEA52 Digitalteknik 6* G1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMV11 Strömningslära och värmeöverföring 6 G2X 2 O
TMMV57 Tillämpad energiteknik 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMMV57 Tillämpad energiteknik 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ39 Resurseffektiva produkter och produktion 6 G2X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMHL22 Hållfasthetslära 6 G2X 3 O
TMKM86 Konstruktionsmaterial 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMKM86 Konstruktionsmaterial 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TMMI46 Industriell automation 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSEA52 Digitalteknik 6* G1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TSEA57 Datorteknik 6* G1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TSDT18 Signaler och system 6 G2X 3 O
TSEA52 Digitalteknik 6* G1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TSEA57 Datorteknik 6* G1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder

Termin 6 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIM32 Industriell marknadsföring 6 G2X 4 O
TDDD81 Databasteknik för kandidatprojekt 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD83 Kandidatprojekt datateknik 18* G2X 1/3 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE11 Objektorienterad programmering i Java 4 G2X 1 V
TFBI23 Ekologi och miljö 6 G1X 3 V
TFBI24 Kandidatprojekt bioteknik 18* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA89 Naturvetenskap för ingenjörer - principer och tillämpningar 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV04 Termodynamik 6 G1X 2 V
TMMV16 Kandidatprojekt energiteknik 18* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV58 Modellering och simulering av energi- och värmeöverföringsförlopp 6 G2X 1 V
TMPS32 Kandidatprojekt maskinteknik 18* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt 16* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TDDD81 Databasteknik för kandidatprojekt 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD83 Kandidatprojekt datateknik 18* G2X 1/3 V
*Kursen läses över flera perioder
TFBI24 Kandidatprojekt bioteknik 18* G2X 2/3/4 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA89 Naturvetenskap för ingenjörer - principer och tillämpningar 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV16 Kandidatprojekt energiteknik 18* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMPS32 Kandidatprojekt maskinteknik 18* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt 16* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS10 Signaler, information och kommunikation 4 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFBI23 Ekologi och miljö 6 G1X 3 O
TFBI24 Kandidatprojekt bioteknik 18* G2X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TFBI24 Kandidatprojekt bioteknik 18* G2X 2/3/4 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDD81 Databasteknik för kandidatprojekt 6* G2X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDD83 Kandidatprojekt datateknik 18* G2X 1/3 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TDDD81 Databasteknik för kandidatprojekt 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDD83 Kandidatprojekt datateknik 18* G2X 1/3 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMV16 Kandidatprojekt energiteknik 18* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TMMV58 Modellering och simulering av energi- och värmeöverföringsförlopp 6 G2X 1 O
Period 2
TMMV16 Kandidatprojekt energiteknik 18* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMV04 Termodynamik 6 G1X 2 O
TMPS32 Kandidatprojekt maskinteknik 18* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMPS32 Kandidatprojekt maskinteknik 18* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDE11 Objektorienterad programmering i Java 4 G2X 1 O
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt 16* G2X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt 16* G2X - O
*Kursen läses över flera perioder
TSKS10 Signaler, information och kommunikation 4 G2X 3 O

Termin 7 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAMS32 Stokastiska processer 6 A1X 1 V
TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs 6 A1X 3 V

Vartannatårskurs. Kursen ges jämna år. 

 

TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 V
TAOP34 Optimering av stora system 6 A1X 3 V
TATA34 Analys, överkurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TATA44 Vektoranalys 4 G1X 1 V
TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 V
TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2X 3 V
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD23 Design och programmering av datorspel 6 A1X 2 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDEI13 Affärssystem: process och implementering 6 A1X 2 V
TDEI72 Strategi och digitalisering - teknik, standarder och nätverkseffekter 6 A1X 4 V
TEIE72 Affärsstrategier 6 A1X 4 V
TEIO07 Avancerad projektverksamhet 6 A1X 4 V
TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 V
TETS23 Inköp 6 A1X 2 V
TETS37 Grundläggande logistik 6 G2X 4 V
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMES09 Industriella energisystem 6 A1X 3 V
TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 V
TMKM16 Hållbara materialval 6 A1X 4 V
TMKT80 Träteknik - Material 6 G2X 2 V
TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling, gk 6 G2X 2 V
TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
TPPE17 Corporate Finance 6 G2X 4 V
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBB08 Digital bildbehandling grundkurs 6 A1X 4 V
TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 V
TSKS01 Digital kommunikation 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS15 Detektion och estimering av signaler 6 A1X 2 V
TSRT62 Modellbygge och simulering 6 A1X 3 V
TSTE86 Digitala integrerade kretsar 6 A1X 2 V
Period 2
NBID31 Modelling of Biological Systems 6 A1X 3/4 V
TAOP04 Matematisk optimering 6 A1X 4 V

Vartannatårskurs. Kursen ges jämna år. 

 

TATA34 Analys, överkurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TATA45 Komplex analys 6 G2X 1 V
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD07 Realtidssystem 6 A1X 4 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD55 Kompilatorer och interpretatorer 4 G2X 1 V
TDDE01 Maskininlärning 6 A1X 1 V
TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TDEI19 Ekonomisk styrning 6 A1X 2 V
TDEI21 Strategisk organisatorisk IT-användning - workflow och knowledge management 6 A1X 4 V
TEIE42 Industriell försäljning 6 A1X 4 V
TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 V
TETS27 Supply Chain Logistics 6 A1X 2 V
TFBI17 Avancerad projektkurs i värdering av ekosystemtjänster 6 A1X - V

Kursen är inställd ht18.

TKMJ35 Industriell ekologi för ökad resurseffektivitet 6 G2X 3 V
TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMES45 Energiplanering och modellering av stadsdelar 6 A1X 4 V
TMHL63 Introduktion till beräkningsmekanik 6 G2X 3 V
TMKM90 Konstruktionsmaterial - deformationer och brott 6 A1X 2 V
TMKT71 Affektiv produktutveckling 6 A1X 2 V
TMKT81 Träteknik - Produktframtagning 6 G2X 1 V
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
TMPS18 Konstruktionsmetodik 6 A1X 3 V

Kursen är inställd ht18.

TMPS22 Monteringsteknik 6 A1X 3 V
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
TPPE29 Finansiella marknader och instrument 6 A1X 2 V
TPPE76 Flödesplanering och -styrning 6 A1X 4 V
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBB09 Bildsensorer 6 A1X 4 V
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem 6 A1X 4 V
TSIT02 Datasäkerhet 6 G2X 2 V
TSKS01 Digital kommunikation 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar 6 G2X 3 V
TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMES09 Industriella energisystem 6 A1X 3 V
TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 V
Period 2
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TPPE17 Corporate Finance 6 G2X 4 V
Period 2
TPPE29 Finansiella marknader och instrument 6 A1X 2 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIE72 Affärsstrategier 6 A1X 4 V
Period 2
TEIE42 Industriell försäljning 6 A1X 4 O/V
TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 O/V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling, gk 6 G2X 2 O
Period 2
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TETS37 Grundläggande logistik 6 G2X 4 O
TETS23 Inköp 6 A1X 2 V
Period 2
TETS27 Supply Chain Logistics 6 A1X 2 O/V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
Period 2
TMPS22 Monteringsteknik 6 A1X 3 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
Period 2
TPPE76 Flödesplanering och -styrning 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 2
TMPS18 Konstruktionsmetodik 6 A1X 3 V

Kursen är inställd ht18.

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 O
TEIO07 Avancerad projektverksamhet 6 A1X 4 V
TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 O
TSRT62 Modellbygge och simulering 6 A1X 3 O
Period 2
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem 6 A1X 4 V
TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSBB08 Digital bildbehandling grundkurs 6 A1X 4 O
TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 O
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBB09 Bildsensorer 6 A1X 4 V
TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIE72 Affärsstrategier 6 A1X 4 O
TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 V
TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
Period 2
TDEI19 Ekonomisk styrning 6 A1X 2 O
TDEI21 Strategisk organisatorisk IT-användning - workflow och knowledge management 6 A1X 4 V
TEIE42 Industriell försäljning 6 A1X 4 V
TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 O
TSKS01 Digital kommunikation 6* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TSKS15 Detektion och estimering av signaler 6 A1X 2 V
Period 2
TSKS01 Digital kommunikation 6* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TSIT02 Datasäkerhet 6 G2X 2 V
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMKT80 Träteknik - Material 6 G2X 2 O
TMKM16 Hållbara materialval 6 A1X 4 V
Period 2
TMKT81 Träteknik - Produktframtagning 6 G2X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 V
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
Period 2
NBID31 Modelling of Biological Systems 6 A1X 3/4 O
TFBI17 Avancerad projektkurs i värdering av ekosystemtjänster 6 A1X - V

Kursen är inställd ht18.

TKMJ35 Industriell ekologi för ökad resurseffektivitet 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2X 3 V
TDDD23 Design och programmering av datorspel 6 A1X 2 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSTE86 Digitala integrerade kretsar 6 A1X 2 V
Period 2
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD55 Kompilatorer och interpretatorer 4 G2X 1 V
TDDE01 Maskininlärning 6 A1X 1 V
TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem 6 A1X 4 V
TSIT02 Datasäkerhet 6 G2X 2 V
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMES09 Industriella energisystem 6 A1X 3 V
TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 V
Period 2
TMES45 Energiplanering och modellering av stadsdelar 6 A1X 4 V
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 V
TMKM16 Hållbara materialval 6 A1X 4 V
TMKT80 Träteknik - Material 6 G2X 2 V
TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
Period 2
TMKM90 Konstruktionsmaterial - deformationer och brott 6 A1X 2 V
TMKT71 Affektiv produktutveckling 6 A1X 2 V
TMKT81 Träteknik - Produktframtagning 6 G2X 1 V
TMPS18 Konstruktionsmetodik 6 A1X 3 V

Kursen är inställd ht18.

TMPS22 Monteringsteknik 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBB08 Digital bildbehandling grundkurs 6 A1X 4 V
TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 V
TSKS01 Digital kommunikation 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS15 Detektion och estimering av signaler 6 A1X 2 V
TSRT62 Modellbygge och simulering 6 A1X 3 V
TSTE86 Digitala integrerade kretsar 6 A1X 2 V
Period 2
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBB09 Bildsensorer 6 A1X 4 V
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem 6 A1X 4 V
TSIT02 Datasäkerhet 6 G2X 2 V
TSKS01 Digital kommunikation 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar 6 G2X 3 V
TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 V

Termin 8 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIE06 Integrerad företagsplanering 6* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
NBIC50 Ekotoxikologi och miljöövervakning 6 G2X 1 V
TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller 6 A1X 3 V
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TDDB68 Processprogrammering och operativsystem 6 G2X 3 V
TDDD17 Informationssäkerhet, fk 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer 6 A1X 3 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 A1X 3 V
TDDD51 Tjänstedesign och tjänsteinnovation 6 A1X 4 V

Kursen är inställd VT2019

TDDD57 Fysisk interaktion och spelprogrammering 6 A1X 1 V
TDDD75 Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system 6 G2X 3 V
TDDD97 Webbprogrammering 6 G2X 3 V
TDDE46 Programvarukvalitet 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDEI71 Digitalisering, affärsekologier och affärsmodeller 6 A1X 4 V
TDTS04 Datornät och distribuerade system 8 G2X 2 V
TEIE88 Datajuridisk översiktskurs 4 G1X 1 V
TEIM09 Internationellt företagande 6 A1X 2 V
TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
TETS57 Logistikanalys 6 A1X 2 V
TFYA45 Projektkurs i bioteknik 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA62 Introduktion till biosensorteknik 6 G2X 4 V
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 6 G2X 4 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU01 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.

TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 1 V
TGTU91 Retorik i teori och praktik 6 G1X 2 V
TKMJ10 Industriell ekologi 6 A1X 1 V
TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TMES17 Building Energy Systems 6 A1X 3 V
TMES43 Analys och modellering av industriella energisystem 6 A1X 1 V
TMKA04 Träteknik - Innovation 6 A1X 1 V
TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 V
TMMS21 Mekatronik 6 G2X 1 V
TMPS42 Automation av produktionssystem 6 A1X 1 V
TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 V
TPPE32 Finansiell riskhantering 6 A1X 2 V
TPPE78 Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning 6 A1X 1 V

För masterprogrammet Industrial Engineering and Management (6MIND) gäller att en av kurserna markerade O/V är obligatorisk i masterprofilen Operations Management.

TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBK08 Datakompression 6 A1X 2 V
TSKS13 Trådlös kommunikation 6 A1X 4 V
TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
TSRT09 Reglerteori 6 A1X 3 V
TSTE08 Analoga och tidsdiskreta integrerade kretsar 6 A1X 3 V

Kursen ges ej 2019

TVCB11 Cellbiologisk metodik 6 G2X 1/4 V
Period 2
TEIE06 Integrerad företagsplanering 6* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TDDC78 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 3 V
TDDD17 Informationssäkerhet, fk 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD27 Avancerad webbprogrammering 6 A1X 3 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE41 Programvaruarkitekturer 6 A1X 1 V
TDDE46 Programvarukvalitet 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDEI35 Strategisk ekonomistyrning: Modeller för en stärkt konkurrenskraft 6 A1X 2 V
TEAE13 Affärsrätt 6 G1X 2 V
TEIM07 Industriell marknadsanalys 6 A1X 2 V
TEIO06 Innovativt entreprenörskap 6 A1X 2 V
TEIO41 Corporate Social Responsibility 6 A1X 3 V
TETS36 Hållbara logistiksystem 6 A1X 4 V
TETS56 Logistik och kvalitet inom vården 6 A1X 4 V
TFYA45 Projektkurs i bioteknik 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU83 Vetenskapsteori 6 G1X 4 V
TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TMES21 Industrial Energy Systems 6 A1X 3 V
TMES41 Strategisk utveckling av hållbara energisystem 6 A1X 2 V
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
TMKT83 Småskalig förnybar energiomvandling 6 A1X 4 V
TMME11 Markfordonsmekanik 6 A1X 1 V
TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 V
TMQU13 Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 4 V
TPPE33 Portföljförvaltning 6 A1X 2 V
TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 V
TSBK02 Bild- och ljudkodning 6 A1X 4 V
TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
TSKS14 Flerantennkommunikation 6 A1X 2 V
TSKS16 Signalbehandling för kommunikation 6 A1X 1 V
TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 2
TDDE41 Programvaruarkitekturer 6 A1X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDEI71 Digitalisering, affärsekologier och affärsmodeller 6 A1X 4 O
Period 2
TDEI35 Strategisk ekonomistyrning: Modeller för en stärkt konkurrenskraft 6 A1X 2 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMES17 Building Energy Systems 6 A1X 3 V
TMES43 Analys och modellering av industriella energisystem 6 A1X 1 V
Period 2
TMES21 Industrial Energy Systems 6 A1X 3 V
TMKT83 Småskalig förnybar energiomvandling 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TPPE32 Finansiell riskhantering 6 A1X 2 O
Period 2
TPPE33 Portföljförvaltning 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIM09 Internationellt företagande 6 A1X 2 O/V
Period 2
TEIM07 Industriell marknadsanalys 6 A1X 2 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 V
Period 2
TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 O/V
TMQU13 Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 4 O/V
TETS56 Logistik och kvalitet inom vården 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TETS57 Logistikanalys 6 A1X 2 O/V
Period 2
TETS36 Hållbara logistiksystem 6 A1X 4 V
TETS56 Logistik och kvalitet inom vården 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPS42 Automation av produktionssystem 6 A1X 1 V
Period 2
TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TPPE78 Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning 6 A1X 1 V

För masterprogrammet Industrial Engineering and Management (6MIND) gäller att en av kurserna markerade O/V är obligatorisk i masterprofilen Operations Management.

Period 2
TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 O
Period 2
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
Period 2
TEIO06 Innovativt entreprenörskap 6 A1X 2 V
TEIO41 Corporate Social Responsibility 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
TSRT09 Reglerteori 6 A1X 3 V
Period 2
TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TSBK02 Bild- och ljudkodning 6 A1X 4 V
TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIM09 Internationellt företagande 6 A1X 2 V
TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
Period 2
TEIM07 Industriell marknadsanalys 6 A1X 2 V
TETS36 Hållbara logistiksystem 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSBK08 Datakompression 6 A1X 2 V
TSKS13 Trådlös kommunikation 6 A1X 4 V
Period 2
TSBK02 Bild- och ljudkodning 6 A1X 4 V
TSKS14 Flerantennkommunikation 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMKA04 Träteknik - Innovation 6 A1X 1 O
Period 2
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
NBIC50 Ekotoxikologi och miljöövervakning 6 G2X 1 V
TFYA45 Projektkurs i bioteknik 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 6 G2X 4 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU01 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.

TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TFYA45 Projektkurs i bioteknik 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TDDB68 Processprogrammering och operativsystem 6 G2X 3 V
TDDD17 Informationssäkerhet, fk 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer 6 A1X 3 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 A1X 3 V
TDDD75 Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system 6 G2X 3 V
TDTS04 Datornät och distribuerade system 8 G2X 2 V
Period 2
TDDD17 Informationssäkerhet, fk 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD27 Avancerad webbprogrammering 6 A1X 3 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE41 Programvaruarkitekturer 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TKMJ10 Industriell ekologi 6 A1X 1 V
TMES17 Building Energy Systems 6 A1X 3 V
TMES43 Analys och modellering av industriella energisystem 6 A1X 1 V
Period 2
TMES21 Industrial Energy Systems 6 A1X 3 V
TMES41 Strategisk utveckling av hållbara energisystem 6 A1X 2 V
TMKT83 Småskalig förnybar energiomvandling 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMKA04 Träteknik - Innovation 6 A1X 1 V
TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 V
TMMS21 Mekatronik 6 G2X 1 V
TMPS42 Automation av produktionssystem 6 A1X 1 V
Period 2
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
TMME11 Markfordonsmekanik 6 A1X 1 V
TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBK08 Datakompression 6 A1X 2 V
TSKS13 Trådlös kommunikation 6 A1X 4 V
TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
TSRT09 Reglerteori 6 A1X 3 V
Period 2
TSBK02 Bild- och ljudkodning 6 A1X 4 V
TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
TSKS14 Flerantennkommunikation 6 A1X 2 V
TSKS16 Signalbehandling för kommunikation 6 A1X 1 V
TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 2 V

Termin 9 (HT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAMS39 Multivariat statistik 6 A1X 4 V

Varannatårskurs. Kursen ges udda år. 

 

TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 V
TDDC34 Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter 6 A1X 3 V
TDDD04 Programvarutestning 6 A1X 2 V
TDDE45 Avancerad programvarudesign 6 A1X 4 V
TDEI72 Strategi och digitalisering - teknik, standarder och nätverkseffekter 6 A1X 4 V
TEAE12 Strategisk analys och metoder för strategisk förändring 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIM04 Industriella marknads- och teknikstrategier 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIO89 Innovation och entreprenörskap - projektkurs 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TETS38 Logistikprojekt 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TMMV01 Aerodynamik 6 A1X 2 V
TMMV12 Gasturbinteknik 6 A1X 4 V
TMPE01 Projektkurs avancerad - Energi 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE53 Finansiell värderingsmetodik 6 A1X 2 V
TPPE66 Företagsvärdering 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
TSFS12 Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system 6 A1X 1 V
TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning 6 A1X 1 V
Period 2
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
TDDB44 Kompilatorkonstruktion 6 A1X 1 V
TDDC90 Software Security 6 A1X 1 V
TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering 6 A1X 2 V
TDDD89 Vetenskaplig metod 6 A1X 3 V
TEAE12 Strategisk analys och metoder för strategisk förändring 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIM04 Industriella marknads- och teknikstrategier 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 V

För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.

TEIO89 Innovation och entreprenörskap - projektkurs 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TETS31 Logistikstrategier 6 A1X 4 V
TETS38 Logistikprojekt 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TFBI17 Avancerad projektkurs i värdering av ekosystemtjänster 6 A1X - V
TKMJ32 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 3 V
TMES51 Internationella energimarknader 6 A1X 1 V
TMKA03 Industridesign 6 G2X 1 V
TMPE01 Projektkurs avancerad - Energi 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE61 Finansiell optimering 6 A1X 2 V
TPPE66 Företagsvärdering 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT08 Optimal styrning 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDD04 Programvarutestning 6 A1X 2 O
TDDE45 Avancerad programvarudesign 6 A1X 4 O
Period 2
TDDD89 Vetenskaplig metod 6 A1X 3 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDC34 Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TMMV12 Gasturbinteknik 6 A1X 4 V
TMPE01 Projektkurs avancerad - Energi 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMPE01 Projektkurs avancerad - Energi 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TPPE53 Finansiell värderingsmetodik 6 A1X 2 V
TPPE66 Företagsvärdering 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TPPE61 Finansiell optimering 6 A1X 2 V
TPPE66 Företagsvärdering 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIM04 Industriella marknads- och teknikstrategier 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TEIM04 Industriella marknads- och teknikstrategier 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TETS38 Logistikprojekt 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
Period 2
TETS38 Logistikprojekt 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TETS31 Logistikstrategier 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
Period 2
TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO89 Innovation och entreprenörskap - projektkurs 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TEIO89 Innovation och entreprenörskap - projektkurs 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 2
TSRT08 Optimal styrning 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEAE12 Strategisk analys och metoder för strategisk förändring 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TDEI72 Strategi och digitalisering - teknik, standarder och nätverkseffekter 6 A1X 4 V
Period 2
TEAE12 Strategisk analys och metoder för strategisk förändring 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 V

För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.

TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 V
Period 2
TFBI17 Avancerad projektkurs i värdering av ekosystemtjänster 6 A1X - V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDD04 Programvarutestning 6 A1X 2 V
TDDE45 Avancerad programvarudesign 6 A1X 4 V
TSFS12 Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system 6 A1X 1 V
TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TMMV12 Gasturbinteknik 6 A1X 4 V
TMPE01 Projektkurs avancerad - Energi 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMPE01 Projektkurs avancerad - Energi 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMV01 Aerodynamik 6 A1X 2 V
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TKMJ32 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 3 V
TMKA03 Industridesign 6 G2X 1 V
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSFS12 Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system 6 A1X 1 V
TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning 6 A1X 1 V
Period 2
TSRT08 Optimal styrning 6 A1X 3 V

Termin 10 (VT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se