Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp

Industrial Engineering and Management, M Sc in Engineering, 300 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

Examensbenämning på svenska

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplanafcd-2017.html?&up_year=2017&up_ladokkod=6CIII

Termin 1-5 (HT 2014-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 6 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIM32 Industriell marknadsföring 6 G2X 4 O
TDDD81 Databasteknik för kandidatprojekt 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD83 Kandidatprojekt datateknik 18* G2X 1/3 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE11 Objektorienterad programmering i Java 4 G2X 2 V
TFBI23 Ekologi och miljö 6 G1X 3 V
TFBI24 Kandidatprojekt bioteknik 18* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ39 Resurseffektiva produkter och produktion 6 G2X 1 V
TMKT14 CAD och maskinelement 6 G2X 1 V
TMMV16 Kandidatprojekt energiteknik 18* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMPS32 Kandidatprojekt maskinteknik 18* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt 16* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TDDD81 Databasteknik för kandidatprojekt 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD83 Kandidatprojekt datateknik 18* G2X 1/3 V
*Kursen läses över flera perioder
TFBI24 Kandidatprojekt bioteknik 18* G2X 2/3/4 V
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV16 Kandidatprojekt energiteknik 18* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMPS32 Kandidatprojekt maskinteknik 18* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt 16* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS10 Signaler, information och kommunikation 4 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFBI23 Ekologi och miljö 6 G1X 3 O
TFBI24 Kandidatprojekt bioteknik 18* G2X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TFBI24 Kandidatprojekt bioteknik 18* G2X 2/3/4 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDD81 Databasteknik för kandidatprojekt 6* G2X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDD83 Kandidatprojekt datateknik 18* G2X 1/3 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TDDD81 Databasteknik för kandidatprojekt 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDD83 Kandidatprojekt datateknik 18* G2X 1/3 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TKMJ39 Resurseffektiva produkter och produktion 6 G2X 1 O
TMMV16 Kandidatprojekt energiteknik 18* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMMV16 Kandidatprojekt energiteknik 18* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMKT14 CAD och maskinelement 6 G2X 1 O
TMPS32 Kandidatprojekt maskinteknik 18* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMPS32 Kandidatprojekt maskinteknik 18* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDE11 Objektorienterad programmering i Java 4 G2X 2 O
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt 16* G2X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt 16* G2X - O
*Kursen läses över flera perioder
TSKS10 Signaler, information och kommunikation 4 G2X 3 O

Termin 7 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAMS32 Stokastiska processer 6 A1X 1 V
TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs 6 A1X 3 V
TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 V
TAOP34 Optimering av stora system 6 A1X 3 V
TATA34 Analys, överkurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TATA44 Vektoranalys 4 G1X 1 V
TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2X 3 V
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD23 Design och programmering av datorspel 6 A1X 2 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDEI09 Strategiska IT-tillämpningar: E-business och Knowledge Management 6 A1X 4 V
TDEI13 Affärssystem: process och implementering 6 A1X 2 V
TEIE72 Affärsstrategier 6 A1X 4 V
TEIO07 Avancerad projektverksamhet 6 A1X 4 V
TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 V
TETS23 Inköp 6 A1X 2 V
TETS37 Grundläggande logistik 6 G2X 4 V
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMES09 Industriella energisystem 6 A1X 3 V
TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 V
TMKM16 Hållbara materialval 6 A1X 4 V
TMKM90 Konstruktionsmaterial - deformationer och brott 6 A1X 4 V
TMKT80 Träteknik - Material 6 G2X 2 V
TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling, gk 6 G2X 2 V
TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
TPPE17 Corporate Finance 6 G2X 4 V
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBB08 Digital bildbehandling grundkurs 6 A1X 4 V
TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 V
TSKS01 Digital kommunikation 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS15 Detektion och estimering av signaler 6 A1X 2 V
TSRT62 Modellbygge och simulering 6 A1X 3 V

OBS! Gäller endast civilingenjör TB och KB, samtliga profiler: Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser.

TSTE86 Digitala integrerade kretsar 6 A1X 2 V
Period 2
NBID31 Modelling of Biological Systems 6 A1X 3/4 V
TAOP04 Matematisk optimering 6 A1X 4 V
TATA34 Analys, överkurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TATA45 Komplex analys 6 G2X 1 V
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD07 Realtidssystem 6 A1X 4 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD55 Kompilatorer och interpretatorer 4 G2X 1 V
TDDD71 Datastrukturer och algoritmer 2 G2X 1 V
TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TDEI19 Ekonomisk styrning 6 A1X 2 V
TEIE42 Industriell försäljning 6 A1X 4 V
TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 V
TETS27 Supply Chain Logistics 6 A1X 2 V
TKMJ35 Industriell ekologi för ökad resurseffektivitet 6 G2X 3 V
TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMHL63 Introduktion till beräkningsmekanik 6 G2X 3 V
TMKT71 Affektiv produktutveckling 6 A1X 2 V
TMKT81 Träteknik - Produktframtagning 6 G2X 1 V
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
TMPS18 Konstruktionsmetodik 6 A1X 3 V
TMPS22 Monteringsteknik 6 A1X 3 V
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
TPPE21 Produktionslogistik 6 A1X 4 V
TPPE29 Finansiella marknader och instrument 6 A1X 2 V
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBB09 Bildsensorer 6 A1X 4 V
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem 6 A1X 4 V
TSIT02 Datasäkerhet 6 G2X 2 V
TSKS01 Digital kommunikation 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar 6 G2X 3 V
TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDEI09 Strategiska IT-tillämpningar: E-business och Knowledge Management 6 A1X 4 O
TDEI13 Affärssystem: process och implementering 6 A1X 2 V
Period 2
TDEI19 Ekonomisk styrning 6 A1X 2 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMES09 Industriella energisystem 6 A1X 3 V
TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 V
Period 2
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TPPE17 Corporate Finance 6 G2X 4 V
Period 2
TPPE29 Finansiella marknader och instrument 6 A1X 2 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIE72 Affärsstrategier 6 A1X 4 V
Period 2
TEIE42 Industriell försäljning 6 A1X 4 O/V
TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 O/V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling, gk 6 G2X 2 V
Period 2
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TETS37 Grundläggande logistik 6 G2X 4 O
TETS23 Inköp 6 A1X 2 V
Period 2
TETS27 Supply Chain Logistics 6 A1X 2 O/V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
Period 2
TMPS22 Monteringsteknik 6 A1X 3 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 O
Period 2
TPPE21 Produktionslogistik 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 2
TMPS18 Konstruktionsmetodik 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 O
TEIO07 Avancerad projektverksamhet 6 A1X 4 V
TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 O
TSRT62 Modellbygge och simulering 6 A1X 3 O

OBS! Gäller endast civilingenjör TB och KB, samtliga profiler: Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser.

Period 2
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem 6 A1X 4 V
TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSBB08 Digital bildbehandling grundkurs 6 A1X 4 O
TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 O
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBB09 Bildsensorer 6 A1X 4 V
TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIE72 Affärsstrategier 6 A1X 4 O
TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 V
TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
Period 2
TDEI19 Ekonomisk styrning 6 A1X 2 O
TEIE42 Industriell försäljning 6 A1X 4 V
TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 O
TSKS01 Digital kommunikation 6* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TSKS15 Detektion och estimering av signaler 6 A1X 2 V
Period 2
TSKS01 Digital kommunikation 6* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TSIT02 Datasäkerhet 6 G2X 2 V
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMKT80 Träteknik - Material 6 G2X 2 O
TMKM16 Hållbara materialval 6 A1X 4 V
Period 2
TMKT81 Träteknik - Produktframtagning 6 G2X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
Period 2
NBID31 Modelling of Biological Systems 6 A1X 3/4 O
TKMJ35 Industriell ekologi för ökad resurseffektivitet 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2X 3 V
TDDD23 Design och programmering av datorspel 6 A1X 2 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSTE86 Digitala integrerade kretsar 6 A1X 2 V
Period 2
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDD71 Datastrukturer och algoritmer 2 G2X 1 O
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD55 Kompilatorer och interpretatorer 4 G2X 1 V
TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem 6 A1X 4 V
TSIT02 Datasäkerhet 6 G2X 2 V
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMES09 Industriella energisystem 6 A1X 3 V
TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 V
Period 2
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 V
TMKM16 Hållbara materialval 6 A1X 4 V
TMKM90 Konstruktionsmaterial - deformationer och brott 6 A1X 4 V
TMKT80 Träteknik - Material 6 G2X 2 V
TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
Period 2
TMKT71 Affektiv produktutveckling 6 A1X 2 V
TMKT81 Träteknik - Produktframtagning 6 G2X 1 V
TMPS18 Konstruktionsmetodik 6 A1X 3 V
TMPS22 Monteringsteknik 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBB08 Digital bildbehandling grundkurs 6 A1X 4 V
TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 V
TSKS01 Digital kommunikation 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS15 Detektion och estimering av signaler 6 A1X 2 V
TSRT62 Modellbygge och simulering 6 A1X 3 V

OBS! Gäller endast civilingenjör TB och KB, samtliga profiler: Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser.

TSTE86 Digitala integrerade kretsar 6 A1X 2 V
Period 2
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBB09 Bildsensorer 6 A1X 4 V
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem 6 A1X 4 V
TSIT02 Datasäkerhet 6 G2X 2 V
TSKS01 Digital kommunikation 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar 6 G2X 3 V
TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 V

Termin 8 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIE06 Integrerad företagsplanering 6* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
NBIC50 Ekotoxikologi och miljöövervakning 6 G2X 1 V
TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller 6 A1X 3 V
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TDDB68 Processprogrammering och operativsystem 6 G2X 3 V
TDDD17 Informationssäkerhet, fk 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer 6 A1X 3 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 A1X 3 V
TDDD51 Tjänstedesign och tjänsteinnovation 6 A1X 4 V
TDDD57 Fysisk interaktion och spelprogrammering 6 A1X 1 V
TDDD75 Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system 6 G2X 3 V
TDDD97 Webbprogrammering 6 G2X 3 V
TDEI71 Digitalisering, affärsekologier och affärsmodeller 6 A1X 4 V
TDTS04 Datornät och distribuerade system 8 G2X 2 V
TEIE88 Datajuridisk översiktskurs 4 G1X 1 V
TEIM09 Internationellt företagande 6 A1X 2 V
TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
TETS57 Logistikanalys 6 A1X 2 V
TFYA45 Projektkurs i bioteknik 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA62 Introduktion till biosensorteknik 6 G2X 4 V
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 6 G2X 4 V
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 1 V
TGTU91 Retorik i teori och praktik 6 G1X 2 V
TKMJ10 Industriell ekologi 6 A1X 1 V
TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TMES17 Building Energy Systems 6 A1X 3 V
TMES43 Analys och modellering av industriella energisystem 6 A1X 1 V
TMKA04 Träteknik - Innovation 6 A1X 1 V
TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 V
TMMS21 Mekatronik 6 G2X 1 V
TMPS42 Automation av produktionssystem 6 A1X 1 V
TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 V
TPPE32 Finansiell riskhantering 6 A1X 2 V
TPPE78 Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning 6 A1X 1 V
TSBB15 Datorseende 12* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBK08 Datakompression 6 A1X 2 V
TSKS13 Trådlös kommunikation 6 A1X 4 V
TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
TSRT09 Reglerteori 6 A1X 3 V
TSTE08 Analoga och tidsdiskreta integrerade kretsar 6 A1X 3 V
TVCB11 Cellbiologisk metodik 6 G2X 1/4 V
Period 2
TEIE06 Integrerad företagsplanering 6* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TDDC78 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 3 V
TDDD05 Komponentbaserad programvara 6 A1X 1 V
TDDD14 Formella språk och automatateori 6 G2X 2 V
TDDD17 Informationssäkerhet, fk 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD27 Avancerad webbprogrammering 6 A1X 3 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TDEI21 Strategisk organisatorisk IT-användning - workflow och knowledge management 6 A1X 4 V
TDEI35 Strategisk ekonomistyrning: Modeller för en stärkt konkurrenskraft 6 A1X 2 V
TEAE13 Affärsrätt 6 G1X 2 V
TEIM07 Industriell marknadsanalys 6 A1X 2 V
TEIO06 Innovativt entreprenörskap 6 A1X 2 V
TEIO41 Corporate Social Responsibility 6 A1X 3 V
TETS36 Hållbara logistiksystem 6 A1X 4 V
TETS56 Logistik och kvalitet inom vården 6 A1X 4 V
TFYA45 Projektkurs i bioteknik 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU76 Vetenskapsteori 6 G1X 4 V
TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TMES21 Industrial Energy Systems 6 A1X 3 V
TMHL61 Skademekanik och livslängdsanalys 6 A1X 2 V
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
TMKT83 Småskalig förnybar energiomvandling 6 A1X 4 V
TMME11 Markfordonsmekanik 6 A1X 1 V
TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 V
TPPE33 Portföljförvaltning 6 A1X 2 V
TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 V
TSBB15 Datorseende 12* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBK02 Bild- och ljudkodning 6 A1X 4 V
TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
TSKS14 Flerantennkommunikation 6 A1X 2 V
TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 2 V
TSTE06 Digitala filter 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 2
TDDD05 Komponentbaserad programvara 6 A1X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMES17 Building Energy Systems 6 A1X 3 V
TMES43 Analys och modellering av industriella energisystem 6 A1X 1 V
Period 2
TMES21 Industrial Energy Systems 6 A1X 3 V
TMKT83 Småskalig förnybar energiomvandling 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TPPE32 Finansiell riskhantering 6 A1X 2 O
Period 2
TPPE33 Portföljförvaltning 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIM09 Internationellt företagande 6 A1X 2 O/V
Period 2
TEIM07 Industriell marknadsanalys 6 A1X 2 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 V
Period 2
TDEI35 Strategisk ekonomistyrning: Modeller för en stärkt konkurrenskraft 6 A1X 2 V
TETS56 Logistik och kvalitet inom vården 6 A1X 4 V
TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 V
TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TETS57 Logistikanalys 6 A1X 2 O/V
Period 2
TETS36 Hållbara logistiksystem 6 A1X 4 V
TETS56 Logistik och kvalitet inom vården 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPS42 Automation av produktionssystem 6 A1X 1 V
Period 2
TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TPPE78 Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning 6 A1X 1 V
Period 2
TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 O
Period 2
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
Period 2
TEIO06 Innovativt entreprenörskap 6 A1X 2 V
TEIO41 Corporate Social Responsibility 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
TSRT09 Reglerteori 6 A1X 3 V
Period 2
TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TSBB15 Datorseende 12* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TSBB15 Datorseende 12* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBK02 Bild- och ljudkodning 6 A1X 4 V
TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIM09 Internationellt företagande 6 A1X 2 V
TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
Period 2
TDEI21 Strategisk organisatorisk IT-användning - workflow och knowledge management 6 A1X 4 V
TEIM07 Industriell marknadsanalys 6 A1X 2 V
TETS36 Hållbara logistiksystem 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSBK08 Datakompression 6 A1X 2 V
TSKS13 Trådlös kommunikation 6 A1X 4 V
Period 2
TSBK02 Bild- och ljudkodning 6 A1X 4 V
TSKS14 Flerantennkommunikation 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMKA04 Träteknik - Innovation 6 A1X 1 O
Period 2
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
NBIC50 Ekotoxikologi och miljöövervakning 6 G2X 1 V
TFYA45 Projektkurs i bioteknik 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 6 G2X 4 V
TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TFYA45 Projektkurs i bioteknik 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDB68 Processprogrammering och operativsystem 6 G2X 3 V
TDDD17 Informationssäkerhet, fk 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer 6 A1X 3 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 A1X 3 V
TDDD75 Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system 6 G2X 3 V
TDTS04 Datornät och distribuerade system 8 G2X 2 V
Period 2
TDDD05 Komponentbaserad programvara 6 A1X 1 V
TDDD14 Formella språk och automatateori 6 G2X 2 V
TDDD17 Informationssäkerhet, fk 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD27 Avancerad webbprogrammering 6 A1X 3 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TKMJ10 Industriell ekologi 6 A1X 1 V
TMES17 Building Energy Systems 6 A1X 3 V
TMES43 Analys och modellering av industriella energisystem 6 A1X 1 V
Period 2
TMES21 Industrial Energy Systems 6 A1X 3 V
TMKT83 Småskalig förnybar energiomvandling 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMKA04 Träteknik - Innovation 6 A1X 1 V
TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 V
TMMS21 Mekatronik 6 G2X 1 V
TMPS42 Automation av produktionssystem 6 A1X 1 V
Period 2
TMHL61 Skademekanik och livslängdsanalys 6 A1X 2 V
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
TMME11 Markfordonsmekanik 6 A1X 1 V
TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TSBB15 Datorseende 12* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBK08 Datakompression 6 A1X 2 V
TSKS13 Trådlös kommunikation 6 A1X 4 V
TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
TSRT09 Reglerteori 6 A1X 3 V
Period 2
TSBB15 Datorseende 12* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBK02 Bild- och ljudkodning 6 A1X 4 V
TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
TSKS14 Flerantennkommunikation 6 A1X 2 V
TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 2 V
TSTE06 Digitala filter 6 A1X 3 V

Termin 9 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAMS39 Multivariat statistik 6 A1X 4 V

Varannatårskurs. Kursen ges udda år. 

TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs 6 A1X 3 V

Vartannatårskurs. Kursen ges jämna år. 

 

TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 V
TDDB84 Designmönster 6 A1X 4 V
TDDC34 Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter 6 A1X 3 V
TDDD04 Programvarutestning 6 A1X 2 V
TDEI72 Strategi och digitalisering - teknik, standarder och nätverkseffekter 6 A1X 4 V
TEAE12 Strategisk analys och metoder för strategisk förändring 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIM04 Industriella marknads- och teknikstrategier 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIO89 Innovation och entreprenörskap - projektkurs 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

TETS38 Logistikprojekt 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TMME40 Strukturdynamik 6 A1X 3 V
TMMS11 Mekanikmodeller 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV01 Aerodynamik 6 A1X 2 V
TMMV12 Gasturbinteknik 6 A1X 4 V
TMPE01 Projektkurs avancerad - Energi 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMQU13 Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 4 V
TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE53 Finansiell värderingsmetodik 6 A1X 2 V
TPPE66 Företagsvärdering 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
TSIN01 Informationsnät 6 A1X 3 V
TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning 6 A1X 1 V
Period 2
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
TDDB44 Kompilatorkonstruktion 6 A1X 1 V
TDDC90 Software Security 6 A1X 1 V
TDDD30 Avancerad programutvecklingsmetodik 6 A1X 4 V
TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering 6 A1X 2 V
TDDD89 Vetenskaplig metod 6 A1X 3 V
TEAE12 Strategisk analys och metoder för strategisk förändring 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIM04 Industriella marknads- och teknikstrategier 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 V
TEIO89 Innovation och entreprenörskap - projektkurs 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

TETS31 Logistikstrategier 6 A1X 4 V
TETS38 Logistikprojekt 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TFBI17 Avancerad projektkurs i värdering av ekosystemtjänster 6 A1X - V

Kursen är inställd ht18.

TKMJ32 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 3 V
TMES51 Internationella energimarknader 6 A1X 1 V
TMKA03 Industridesign 6 G2X 1 V
TMMS11 Mekanikmodeller 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMS20 Strukturoptimering 6 A1X 1 V
TMPE01 Projektkurs avancerad - Energi 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE61 Finansiell optimering 6 A1X 2 V
TPPE66 Företagsvärdering 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT08 Optimal styrning 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDB84 Designmönster 6 A1X 4 O
TDDD04 Programvarutestning 6 A1X 2 O
Period 2
TDDD89 Vetenskaplig metod 6 A1X 3 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDC34 Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TMMV12 Gasturbinteknik 6 A1X 4 V
TMPE01 Projektkurs avancerad - Energi 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMPE01 Projektkurs avancerad - Energi 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TPPE53 Finansiell värderingsmetodik 6 A1X 2 V
TPPE66 Företagsvärdering 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TPPE61 Finansiell optimering 6 A1X 2 V
TPPE66 Företagsvärdering 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIM04 Industriella marknads- och teknikstrategier 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TEIM04 Industriella marknads- och teknikstrategier 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TMQU13 Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 4 V
Period 2
TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TETS38 Logistikprojekt 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
Period 2
TETS38 Logistikprojekt 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TETS31 Logistikstrategier 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
Period 2
TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO89 Innovation och entreprenörskap - projektkurs 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

Period 2
TEIO89 Innovation och entreprenörskap - projektkurs 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 2
TSRT08 Optimal styrning 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEAE12 Strategisk analys och metoder för strategisk förändring 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TDEI72 Strategi och digitalisering - teknik, standarder och nätverkseffekter 6 A1X 4 V
Period 2
TEAE12 Strategisk analys och metoder för strategisk förändring 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 V
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSIN01 Informationsnät 6 A1X 3 V
TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 V
Period 2
TFBI17 Avancerad projektkurs i värdering av ekosystemtjänster 6 A1X - V

Kursen är inställd ht18.

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDB84 Designmönster 6 A1X 4 V
TDDD04 Programvarutestning 6 A1X 2 V
TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TMMV12 Gasturbinteknik 6 A1X 4 V
TMPE01 Projektkurs avancerad - Energi 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TKMJ32 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 3 V
TMES51 Internationella energimarknader 6 A1X 1 V
TMPE01 Projektkurs avancerad - Energi 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMME40 Strukturdynamik 6 A1X 3 V
TMMS11 Mekanikmodeller 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV01 Aerodynamik 6 A1X 2 V
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TKMJ32 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 3 V
TMKA03 Industridesign 6 G2X 1 V
TMMS11 Mekanikmodeller 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMS20 Strukturoptimering 6 A1X 1 V
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSIN01 Informationsnät 6 A1X 3 V
TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning 6 A1X 1 V
Period 2
TSRT08 Optimal styrning 6 A1X 3 V

Termin 10 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se