Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat, 300 hp

Chemical Biology, M Sc in Engineering, 300 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp alt. Naturvetenskaplig kandidat, 180 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E). Dispens för Matematik E för sökande med Matematik D
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

Examensbenämning på svenska

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp alt. Naturvetenskaplig kandidat, 180 hp

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok, https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan68b5-2017.html?&up_year=2017&up_ladokkod=6CKEB.

Termin 1-3 (HT 2015-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 7 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 O/V

Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser.

TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O/V

Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser.

TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 O/V

Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser.

TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 V
TGTU91 Retorik i teori och praktik 6 G1X 2 V
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TVCB12 Genome Analysis 6 A1X 4 V
TVMB17 Immunbiologi och immunologiska tekniker 6 G2X 1/2 V
Period 2
TAMS38 Försöksplanering och biostatistik 6 A1X 3 O
TFYA32 Industriell bioteknik 6 A1X 1 O
TFKE30 Analytisk kemi 6 G1X 4 V
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

TKMJ24 Miljöteknik 6 G1X 3 V
TMMS07 Biomekanik 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFKE57 Proteomik 6 A1X 3 O
TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 O/V

Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser.

TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O/V

Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser.

TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 O/V

Inom examen ska en av breddningskurserna TEAE01, TMQU46 eller TGTU04 väljas.

TFKE33 Livsvetenskaplig forskningsöversikt 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU91 Retorik i teori och praktik 6 G1X 2 V
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

TVMB17 Immunbiologi och immunologiska tekniker 6 G2X 1/2 V
Period 2
TAMS38 Försöksplanering och biostatistik 6 A1X 3 O
TFKE35 Biomolekylär strukturanalys 6 A1X 2 O
TFKE33 Livsvetenskaplig forskningsöversikt 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TFKE48 Biomolekylära sjukdomsprocesser 6 A1X 1 V
TFYA32 Industriell bioteknik 6 A1X 1 V
TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 3 V
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

Termin 8 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFTB32 Projektkurs i design av biotekniska process- och produktionssystem 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TMMT03 Biotekniska produktionssystem 6 A1X 3 O
TMQU46 Kvalitetsledning 6 G2X 4 O
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 6 G2X 4 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU01 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.

TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 1 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU01 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.

TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
Period 2
NKED20 Läkemedelsutveckling 6 A1X 2 O
TFTB32 Projektkurs i design av biotekniska process- och produktionssystem 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TFTB39 Bioteknisk tillverkningsteknik 6 A1X 3/4 O
NKED82 Biomolekylär design 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFKE58 Tillämpad strukturbiologi 6* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TFTB34 Biosensorteknik 6 A1X 2 O
TMQU46 Kvalitetsledning 6 G2X 4 O/V

Inom examen ska en av breddningskurserna TEAE01, TMQU46 eller TGTU04 väljas.

NBID64 Molekylärfysiologi och cellsignaleringsmekanismer 6 A1X 2 V
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TFTB35 Ytvetenskap 6 A1X 1 V
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 6 G2X 4 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU01 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.

TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 1 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU01 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.

TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
Period 2
TFKE58 Tillämpad strukturbiologi 6* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TFKE61 Industriell enzymteknik 6 A1X 3 O
NKED20 Läkemedelsutveckling 6 A1X 2 O/V

För dig som läser profilen Protein Science and Technologi ska en av kurserna NKED20 eller NKED82 väljas inom examen.

NKED82 Biomolekylär design 6 A1X 1 O/V

För dig som läser profilen Protein Science and Technologi ska en av kurserna NKED20 eller NKED82 väljas inom examen.

TGTU83 Vetenskapsteori 6 G1X 4 V

Termin 9 (HT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDC76 Programmering och datastrukturer 8* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 V
TFTB46 Avancerad bioinformatik 6 A1X 2 V
TFYA47 Ytor och gränsskikt 6 A1X 2 V
TRTE18 Biogasprocessen 6 A1X 1 V
TSRT62 Modellbygge och simulering 6 A1X 3 V
TVMB26 Molekylär virologi 6 A1X 1 V
Period 2
TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system 6 A1X 3 V

För Masterprogrammet i matematik gäller att en av kurserna TAOP61 och TKMJ24 ska väljas.

TDDC76 Programmering och datastrukturer 8* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU04 Ledarskap 6 G2X 2 V
TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 3 V
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
TVCB13 Stamcellsteknik 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TFTB46 Avancerad bioinformatik 6 A1X 2 O
TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 O/V

För dig som läser profilen Protein Science and Technology ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62/TSRT92 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser.

TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 O/V

Inom examen ska en av breddningskurserna TEAE01, TMQU46 eller TGTU04 väljas.

TSRT62 Modellbygge och simulering 6 A1X 3 O/V

Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser.

TRTE18 Biogasprocessen 6 A1X 1 V
TVMB26 Molekylär virologi 6 A1X 1 V
Period 2
TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TGTU04 Ledarskap 6 G2X 2 O/V

Inom examen ska en av breddningskurserna TEAE01, TMQU46 eller TGTU04 väljas.

TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system 6 A1X 3 V

För Masterprogrammet i matematik gäller att en av kurserna TAOP61 och TKMJ24 ska väljas.

TFKE30 Analytisk kemi 6 G1X 4 V
TFYA30 Supramolekylär kemi 6 A1X 2 V

OBS! Gäller endast profilen Sensorer och material i biomedicin (TB): För de som läser strimman om eHälsa är kursen TBMI04 obligatorisk, för övriga på profilen är kursen TFYA30 obligatorisk. 

TKMJ24 Miljöteknik 6 G1X 3 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara. Minst en av kurserna TAOP61 och TKMJ24 krävs för examen på MMAT.

TVCB13 Stamcellsteknik 6 A1X 3 V

Termin 10 (VT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se