Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle, 300 hp

Communication and Transportation Engineering, M Sc in Engineering, 300 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Norrköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

Examensbenämning på svenska

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan3e07-2017.html?&up_year=2017&up_ladokkod=6CKTS

Notera att för kull 2015 har masterprofilen Smarta städer/Smart Cities huvudområde Transportsystem eller Elektroteknik beroende på examensarbetets inriktning.

Termin 1-3 (HT 2015-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 6 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNG041 Vetenskaplig metodik, källkritik och rapportskrivning 2 G2X 4 O
TNK089 Diskret simulering 6 G2X 2 O
TNK093 Mobil kommunikation 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TNK111 Kommunikation och transport - teknikprojekt 16* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TNK093 Mobil kommunikation 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TNK111 Kommunikation och transport - teknikprojekt 16* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder

Termin 7 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO87 Projektledning 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TNK106 Positioneringssystem 6 A1X 2 O
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 4 V

Kurstillfället i Norrköping är inställt 2018.

THEN09 Advanced English 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

TNK051 Planering av flygtrafik 6 A1X 3 V
TNK091 Traffic Safety Management 6 A1X 3 V
TNK104 Tillämpad optimering I 6 A1X 4 V
Period 2
TDDC28 Tillämpningar av diskret simulering 6 A1X 3 O
TEIO87 Projektledning 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TEAE11 Immaterialrätt 6 G1X 2 V
THEN09 Advanced English 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

TMQU08 Kvalitets- och verksamhetsutveckling 6 G2X 2 V
TNG033 Programmering i C++ 6 G2X 3 V
TNK105 Tillämpad optimering II 6 A1X 3 V
TNK115 Smarta städer 6 A1X 4 V

Kursen är inställd ht18.

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNK104 Tillämpad optimering I 6 A1X 4 O

Termin 8 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TNK099 Logistiknätverk och transporter 6 A1X 3 V
TNK115 Smarta städer 6 A1X 4 V
TNK118 Trafikmodellering 6 A1X 2 V
TNKA10 Retorik i tal, text och bild 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TNG016 Systemtekniska tillämpningar i Matlab 6 A1X 4 V
TNK100 Planering av logistikresurser 6 A1X 3 V
TNK116 Sakernas internet 6 A1X 1 V
TNK119 Trafikteori och trafiksimulering 6 A1X 2 V
TNKA10 Retorik i tal, text och bild 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNK099 Logistiknätverk och transporter 6 A1X 3 O
Period 2
TNK100 Planering av logistikresurser 6 A1X 3 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNK115 Smarta städer 6 A1X 4 O
Period 2
TNK116 Sakernas internet 6 A1X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNK118 Trafikmodellering 6 A1X 2 O
Period 2
TNK119 Trafikteori och trafiksimulering 6 A1X 2 O

Termin 9 (HT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNK051 Planering av flygtrafik 6 A1X 3 V
TNK104 Tillämpad optimering I 6 A1X 4 V

Kursen är inställd ht19.

TNK114 Logistik i försörjningskedjor 6 A1X 1 V
TNK117 Dataanalys för smarta städer 6 A1X 3 V
TNK120 Trafikflödesestimering, prediktion och styrning 6 A1X 1 V
TNSL15 Logistik och hållbar utveckling 6 G2X 2 V
Period 2
TNK103 Analys av kommunikations- och transportsystem 6 A1X 1 O
TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik 6 A1X 4 V
TNK105 Tillämpad optimering II 6 A1X 3 V

Kursen är inställd ht19.

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 2
TNK103 Analys av kommunikations- och transportsystem 6 A1X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNK117 Dataanalys för smarta städer 6 A1X 3 O
Period 2
TNK103 Analys av kommunikations- och transportsystem 6 A1X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNK120 Trafikflödesestimering, prediktion och styrning 6 A1X 1 O
Period 2
TNK103 Analys av kommunikations- och transportsystem 6 A1X 1 O

Termin 10 (VT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se