Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle, 300 hp

Communication and Transportation Engineering, M Sc in Engineering, 300 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Norrköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

Examensbenämning på svenska

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan3e07-2017.html?&up_year=2017&up_ladokkod=6CKTS

Termin 1-5 (HT 2014-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 6 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNG041 Vetenskaplig metodik, källkritik och rapportskrivning 2 G2X 4 O
TNK089 Diskret simulering 6 G2X 2 O
TNK093 Mobil kommunikation 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TNK111 Kommunikation och transport - teknikprojekt 16* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TNK093 Mobil kommunikation 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TNK111 Kommunikation och transport - teknikprojekt 16* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder

Termin 7 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO87 Projektledning 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TNK106 Positioneringssystem 6 A1X 2 O
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 4 V
THEN09 Advanced English 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TNK051 Planering av flygtrafik 6 A1X 3 V
TNK091 Traffic Safety Management 6 A1X 3 V
TNK104 Tillämpad optimering I 6 A1X 4 V
Period 2
TDDC28 Tillämpningar av diskret simulering 6 A1X 3 O
TEIO87 Projektledning 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
THEN09 Advanced English 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMQU08 Kvalitets- och verksamhetsutveckling 6 G2X 2 V
TNG033 Programmering i C++ 6 G2X 3 V
TNK105 Tillämpad optimering II 6 A1X 3 V
TNK115 Smarta städer 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNK104 Tillämpad optimering I 6 A1X 4 O

Termin 8 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TNK087 Datakommunikation och Internet 6 A1X 4 V
TNK095 Planering och simulering av trafik 6 A1X 2 V
TNK099 Logistiknätverk och transporter 6 A1X 3 V
TNKA08 Retorik 6 G1X 1 V
Period 2
TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TNG016 Systemtekniska tillämpningar i Matlab 6 A1X 4 V
TNK080 Trådlösa kommunikationssystem 6 A1X 1 V
TNK096 Trafikprognoser 6 A1X 2 V
TNK100 Planering av logistikresurser 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNK087 Datakommunikation och Internet 6 A1X 4 O
Period 2
TNK080 Trådlösa kommunikationssystem 6 A1X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNK099 Logistiknätverk och transporter 6 A1X 3 O
Period 2
TNK100 Planering av logistikresurser 6 A1X 3 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNK095 Planering och simulering av trafik 6 A1X 2 O
Period 2
TNK096 Trafikprognoser 6 A1X 2 O

Termin 9 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNK051 Planering av flygtrafik 6 A1X 3 V
TNK092 Nätverkssimulering 6 A1X 3 V
TNK101 Trafikteknik och trafikstyrning 6 A1X 1 V
TNK104 Tillämpad optimering I 6 A1X 4 V
TNSL15 Logistik och hållbar utveckling 6 G2X 2 V
Period 2
TNK103 Analys av kommunikations- och transportsystem 6 A1X 1 O
TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik 6 A1X 4 V
TNK105 Tillämpad optimering II 6 A1X 3 V
TNK114 Logistik i försörjningskedjor 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNK092 Nätverkssimulering 6 A1X 3 O
Period 2
TNK103 Analys av kommunikations- och transportsystem 6 A1X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 2
TNK103 Analys av kommunikations- och transportsystem 6 A1X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNK101 Trafikteknik och trafikstyrning 6 A1X 1 O
Period 2
TNK103 Analys av kommunikations- och transportsystem 6 A1X 1 O

Termin 10 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se