Civilingenjör i medicinsk teknik, 300 hp

Biomedical Engineering, M Sc in Engineering, 300 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

Examensbenämning på svenska

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2014&up_ladokkod=6CMED

Profilkrav för antagna 2014:

http://www.lith.liu.se/sh2017/civing/med_profilkrav.pdf

Termin 1-5 (HT 2014-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 7 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 V
TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 V
TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 V
TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA47 Ytor och gränsskikt 6 A1X 2 V
TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder 6 A1X 3 V
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 V
Period 2
TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TBMT01 Analys av bioelektriska signaler 6 A1X 1 V
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 V
TFFY70 Materiefysik del 1 6 A1X 2 V
TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 3 V
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ24 Miljöteknik 6 G1X 3 V
TMMS07 Biomekanik 6 A1X 4 V
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBB09 Bildsensorer 6 A1X 4 V
TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 O
TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 V
TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 V
Period 2
TBMT01 Analys av bioelektriska signaler 6 A1X 1 O
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TSBB09 Bildsensorer 6 A1X 4 V
TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFYA47 Ytor och gränsskikt 6 A1X 2 O
TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 V
TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 V
Period 2
TFFY70 Materiefysik del 1 6 A1X 2 O
TFYA37 Mjuka material 6 A1X 1 O
TMMS07 Biomekanik 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 O
TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 V
Period 2
TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TBMT01 Analys av bioelektriska signaler 6 A1X 1 O
TMMS07 Biomekanik 6 A1X 4 V

Termin 8 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP07 Optimeringslära grundkurs 6 G1X 3 V
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TBMI01 Medicinskt beslutsstöd 6 A1X 4 V

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år. 

TBMI03 Medicinska informationsmodeller och ontologier 6 A1X 4 V

Vartannatårskurs. Kursen ges jämna år. 

TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TBMT02 Bildgenererande teknik inom medicinen 6 A1X 3 V
TBMT09 Fysiologiska tryck och flöden 6 A1X 1 V
TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TFFM40 Materialtekniska analysmetoder 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA21 Materialvetenskap 6 A1X 3 V
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 6 G2X 4 V
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 1 V
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ15 Miljömanagement 6 G1X 3 V
TSBB15 Datorseende 12* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TBME08 Biomedicinsk modellering och simulering 6 A1X 3 V
TBMT26 Teknik för intensivvård och kirurgi 6 A1X 1 V
TDDD74 Databaser för bioinformatik 6 G2X 4 V
TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TFFM40 Materialtekniska analysmetoder 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TFMT19 Kemiska sensorsystem 6 A1X 4 V
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBB15 Datorseende 12* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBK02 Bild- och ljudkodning 6 A1X 4 V
TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TBMT02 Bildgenererande teknik inom medicinen 6 A1X 3 O
TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TAOP07 Optimeringslära grundkurs 6 G1X 3 V
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TBMT09 Fysiologiska tryck och flöden 6 A1X 1 V
TSBB15 Datorseende 12* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TBME08 Biomedicinsk modellering och simulering 6 A1X 3 V
TSBB15 Datorseende 12* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBK02 Bild- och ljudkodning 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFFM40 Materialtekniska analysmetoder 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TFYA21 Materialvetenskap 6 A1X 3 O
TBMT09 Fysiologiska tryck och flöden 6 A1X 1 V
Period 2
TFFM40 Materialtekniska analysmetoder 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TFKE52 Grundläggande kemi 6 G1X 1 O
TBME08 Biomedicinsk modellering och simulering 6 A1X 3 V
TBMT26 Teknik för intensivvård och kirurgi 6 A1X 1 V
TFMT19 Kemiska sensorsystem 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TBMT09 Fysiologiska tryck och flöden 6 A1X 1 O
TAOP07 Optimeringslära grundkurs 6 G1X 3 V
TBMI01 Medicinskt beslutsstöd 6 A1X 4 V

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år. 

TBMI03 Medicinska informationsmodeller och ontologier 6 A1X 4 V

Vartannatårskurs. Kursen ges jämna år. 

TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TBMT02 Bildgenererande teknik inom medicinen 6 A1X 3 V
Period 2
TBME08 Biomedicinsk modellering och simulering 6 A1X 3 O
TBMT26 Teknik för intensivvård och kirurgi 6 A1X 1 V
TDDD74 Databaser för bioinformatik 6 G2X 4 V

Termin 9 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAMS39 Multivariat statistik 6 A1X 4 V

Varannatårskurs. Kursen ges udda år. 

TBMT14 Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TBMT36 Biomedicinsk optik 6 A1X 1 V
TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2X 3 V
TFFM08 Experimentell fysik 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA43 Nanoteknologi 6 G2X 3 V
TFYA47 Ytor och gränsskikt 6 A1X 2 V
TFYA92 Projektkurs i teknisk fysik, CDIO 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TNM067 Vetenskaplig visualisering 6 A1X 3 V
TSBB08 Digital bildbehandling grundkurs 6 A1X 4 V
TSBB11 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TBMI02 Medicinsk bildanalys 6 A1X 1 V
TBMT14 Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TFFM08 Experimentell fysik 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA30 Supramolekylär kemi 6 A1X 1 V
TFYA92 Projektkurs i teknisk fysik, CDIO 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU04 Ledarskap 6 G2X 2 V
TNM086 VR-teknik 6 A1X 2 V
TSBB11 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSBB11 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TAMS39 Multivariat statistik 6 A1X 4 V

Varannatårskurs. Kursen ges udda år. 

TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TBMT36 Biomedicinsk optik 6 A1X 1 V
TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2X 3 V
TNM067 Vetenskaplig visualisering 6 A1X 3 V
TSBB08 Digital bildbehandling grundkurs 6 A1X 4 V
Period 2
TBMI02 Medicinsk bildanalys 6 A1X 1 O
TSBB11 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TNM086 VR-teknik 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFYA47 Ytor och gränsskikt 6 A1X 2 O
TBMT14 Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO 12* A1X 4 O/V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA92 Projektkurs i teknisk fysik, CDIO 12* A1X 4 O/V
*Kursen läses över flera perioder
TBMT36 Biomedicinsk optik 6 A1X 1 V
TFYA43 Nanoteknologi 6 G2X 3 V
Period 2
TFYA30 Supramolekylär kemi 6 A1X 1 O
TBMT14 Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO 12* A1X 4 O/V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA92 Projektkurs i teknisk fysik, CDIO 12* A1X 4 O/V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TBMT14 Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TBMT36 Biomedicinsk optik 6 A1X 1 O
TAMS39 Multivariat statistik 6 A1X 4 V

Varannatårskurs. Kursen ges udda år. 

TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2X 3 V
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TBMT14 Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TBMI02 Medicinsk bildanalys 6 A1X 1 V
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 10 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se