Civilingenjör i medieteknik, 300 hp

Media Technology and Engineering, M Sc in Engineering, 300 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Norrköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok

https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan739b-2017.html?&up_year=2017&up_ladokkod=6CMEN

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

Senare del, Civilingenjör i medieteknik 300 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

Därutöver krävs att sökande studerar/har studerat på en civilingenjörsutbildning eller matematisk-naturvetenskaplig utbildning och uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt programtermin.

Examensbenämning på svenska

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 7 (HT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDE45 Avancerad programvarudesign 6 A1X 4 V
TEIO87 Projektledning 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 4 V
THEN09 Advanced English 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht19.

TNCG15 Advanced Global Illumination and Rendering 6 A1X 4 V
TNM031 Nätverksprogrammering och säkerhet 6 A1X 3 V
TNM067 Vetenskaplig visualisering 6 A1X 3 V
TNM103 Ljudteknik 6 A1X 2 V
TNM108 Maskininlärning för sociala medier 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TDDC73 Interaktionsprogrammering 6 G2X 1 V
TEAE11 Immaterialrätt 6 G1X 2 V
TEIO87 Projektledning 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
THEN09 Advanced English 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht19.

TNA009 Beräkningsmetoder för teknik och naturvetenskap 6 G2X 2 V
TNM034 Avancerad bildbehandling 6 A1X 3 V
TNM069 Grafisk design och kommunikation 6 A1X 1 V
TNM084 Procedurella metoder för bilder 6 A1X 4 V
TNM086 VR-teknik 6 A1X 2 V
TNM108 Maskininlärning för sociala medier 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBB09 Bildsensorer 6 A1X 4 V

Termin 8 (VT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIE53 Industriell ekonomi 6 G1X 1 V
TNKA10 Retorik i tal, text och bild 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TNM048 Informationsvisualisering 6 A1X 3 V
TNM097 Bildreproduktion och bildkvalitet 6 A1X 2 V
TNM100 Strukturerade metoder för användarupplevelse (UX) 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBK35 Kompression av ljud och bild 6 A1X 4 V
Period 2
TDDD27 Avancerad webbprogrammering 6 A1X 3 V
TNKA10 Retorik i tal, text och bild 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TNM079 Modellering och animering 6 A1X 2 V
TNM096 Artificiell intelligens - principer och tekniker 6 G2X 1 V
TNM098 Avancerad visuell dataanalys 6 A1X 4 V

Kursen är inställd 2020.

TNM100 Strukturerade metoder för användarupplevelse (UX) 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 9 (HT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDE45 Avancerad programvarudesign 6 A1X 4 V
TNCG15 Advanced Global Illumination and Rendering 6 A1X 4 V
TNM031 Nätverksprogrammering och säkerhet 6 A1X 3 V
TNM067 Vetenskaplig visualisering 6 A1X 3 V
TNM089 Bildteknik 6 A1X 1 V
TNM091 Medieproduktion för immersiva miljöer 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TNM095 Artificiell intelligens för interaktiv media 6 A1X 2 V
TNM103 Ljudteknik 6 A1X 2 V
TSBK03 Teknik för avancerade datorspel 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TNM107 Vetenskaplig metod 6 A1X 3 O
TDDC73 Interaktionsprogrammering 6 G2X 1 V
TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering 6 A1X 2 V
TNCG13 SFX - Tricks of the Trade 6 A1X 4 V
TNM084 Procedurella metoder för bilder 6 A1X 4 V

Kursen är inställd 2020

TNM086 VR-teknik 6 A1X 2 V
TNM091 Medieproduktion för immersiva miljöer 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBK03 Teknik för avancerade datorspel 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 10 (VT 2021)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se