Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp

Mechanical Engineering, M Sc in Engineering, 300 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6CMMM

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

Senare del, Civilingenjör i maskinteknik 300 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

Därutöver krävs att sökande studerar/har studerat på en civilingenjörsutbildning eller matematisk-naturvetenskaplig utbildning och uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt programtermin.

Examensbenämning på svenska

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 2 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA41 Envariabelanalys 1 6 G1X 3 O
TEAE04 Industriell ekonomi och organisation 6 G1X 2 O
TMMT04 Experimentell maskinteknik 6* G1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier 2* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TATA42 Envariabelanalys 2 6 G1X 3 O
TMME63 Mekanik - statik 6 G1X 2 O
TMMT04 Experimentell maskinteknik 6* G1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier 2* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder

Termin 4 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs 6 G2X 1 O
TMKA02 Konstruktionsmetodik och produktutveckling 6* G2X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TMKM12 Konstruktionsmaterial 6 G1X 4 O
Period 2
TKMJ24 Miljöteknik 6 G1X 4 O
TMHL63 Introduktion till beräkningsmekanik 6 G2X 1 O
TMKA02 Konstruktionsmetodik och produktutveckling 6* G2X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TPTE06 Praktik 6 G1X - V

Termin 5 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMEL08 Eltekniska system 6 G2X 4 O
TMHL24 Hållfasthetslära - Dimensioneringsmetoder 6 G2X 3 O
TMKM14 Industriella materialval 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

Period 2
TMKM14 Industriella materialval 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TMKT39 Maskinelement 6 G2X 2 O
TSRT19 Reglerteknik 6 G2X 4 O
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

Termin 6 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMS21 Mekatronik 6 G2X 1 O
TMMT31 Kandidatarbete maskinteknik 18* G2X - O
*Kursen läses över flera perioder
TPPE91 Produktionssystemets planering och ekonomi 6 G2X 2 O
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd vt19.

THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd vt19.

THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd vt19.

Period 2
TMMT31 Kandidatarbete maskinteknik 18* G2X - O
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd vt19.

THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd vt19.

THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd vt19.

Termin 7 (HT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 V
TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIM11 Industriell marknadsföring 6 G2X 3 V
TETS37 Grundläggande logistik 6 G2X 4 V
TFMT08 Mätteknik M 6 G2X 3 V

Inställd HT2019

TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder 6 A1X 3 V

Kursen är inställd ht19.

TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder 6 A1X 3 V

Kursen är inställd ht 2019.

TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TMAL02 Flyglära 6 G2X 4 V
TMES09 Industriella energisystem 6 A1X 3 V
TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 V
TMHP02 Fluidmekanisk systemteknik 6 G2X 2 V
TMKM17 Polymera material 6 A1X 2 V
TMKT69 Konceptuell konstruktion - projektkurs 6 A1X 4 V
TMKT80 Träteknik - Material 6 G2X 2 V
TMME14 Maskinelement, fortsättningskurs 6 A1X 3 V
TMME40 Strukturdynamik 6 A1X 3 V
TMME64 Biomekanik gk 6 G2X 2 V

Inställd HT19

TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMS11 Mekanikmodeller 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV01 Aerodynamik 6 A1X 2 V
TMPS33 Virtuell produktion 6 A1X 4 V
TMPT03 Produktionsteknik, fk 6 G2X 2 V
TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling, gk 6 G2X 2 V
TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSFS12 Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system 6 A1X 1 V
TMPP02 Tävlingsfordonsprojekt 6* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system 6 G2X 2 V

Kursen är inställd ht 2019.

TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIE42 Industriell försäljning 6 A1X 4 V

För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.

TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 V

För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.

TETS27 Supply Chain Logistics 6 A1X 2 V

För I och Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Logistik skall ingå i examen.

TFYA96 Fysiken bakom tekniken 6 G2X 4 V
TGTU04 Ledarskap 6 G2X 2 V
TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 3 V
TKMJ28 Management Systems and Sustainability 6 A1X 2 V
TMES25 Energiresurser 6 A1X 3 V
TMES45 Energiplanering och modellering av stadsdelar 6 A1X 4 V
TMHL03 Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner 6 A1X 3 V
TMHP03 Tekniska system 6 A1X 4 V
TMKA03 Industridesign 6 G2X 1 V
TMKM90 Konstruktionsmaterial - deformationer och brott 6 A1X 2 V
TMKT71 Affektiv produktutveckling 6 A1X 2 V
TMKT81 Träteknik - Produktframtagning 6 G2X 1 V

Kursen ersatt av den identiska kursen TMKU02.

TMKU02 Träteknik - Produktframtagning 6 G2X 1 V
TMME50 Flygmekanik 6 A1X 2 V
TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMS07 Biomekanik 6 A1X 4 V
TMMS11 Mekanikmodeller 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
TMPS22 Monteringsteknik 6 A1X 3 V
TMPS31 Hållbar produktion 6 A1X 1 V
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
TPPE76 Flödesplanering och -styrning 6 A1X 4 V
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem 6 A1X 4 V
TSFS02 Fordonsdynamik med reglering 6 A1X 1 V
TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSIU02 Datorteknik 4 G1X 2 V
TSRT06 Reglerteknik, fk 6 A1X 2 V
TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 V
TMPP02 Tävlingsfordonsprojekt 6* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O
TMES09 Industriella energisystem 6 A1X 3 O
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 V
Period 2
TMES25 Energiresurser 6 A1X 3 O
TKMJ28 Management Systems and Sustainability 6 A1X 2 V
TMES45 Energiplanering och modellering av stadsdelar 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMAL02 Flyglära 6 G2X 4 O
TMMV01 Aerodynamik 6 A1X 2 O
TMME40 Strukturdynamik 6 A1X 3 V
Period 2
TMHP03 Tekniska system 6 A1X 4 O
TMME50 Flygmekanik 6 A1X 2 O
TMHL03 Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O
TMPT03 Produktionsteknik, fk 6 G2X 2 O
TETS37 Grundläggande logistik 6 G2X 4 V
TMPS33 Virtuell produktion 6 A1X 4 V
TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling, gk 6 G2X 2 V
TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
Period 2
TPPE76 Flödesplanering och -styrning 6 A1X 4 O
TMPS22 Monteringsteknik 6 A1X 3 V
TMPS31 Hållbar produktion 6 A1X 1 V
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O
TMKM17 Polymera material 6 A1X 2 O
TFYA95 Materialvetenskapliga principer 6 A1X 2 V
TMKT69 Konceptuell konstruktion - projektkurs 6 A1X 4 V
TMKT80 Träteknik - Material 6 G2X 2 V
TMME14 Maskinelement, fortsättningskurs 6 A1X 3 V
TMPT03 Produktionsteknik, fk 6 G2X 2 V
Period 2
TMKM90 Konstruktionsmaterial - deformationer och brott 6 A1X 2 O
TMHL03 Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner 6 A1X 3 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
TMPS31 Hållbar produktion 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O
TMKT69 Konceptuell konstruktion - projektkurs 6 A1X 4 O
TMME14 Maskinelement, fortsättningskurs 6 A1X 3 V
TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TMPT03 Produktionsteknik, fk 6 G2X 2 V
Period 2
TMHP03 Tekniska system 6 A1X 4 V
TMKT71 Affektiv produktutveckling 6 A1X 2 V
TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O
TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling, gk 6 G2X 2 O
TEIM11 Industriell marknadsföring 6 G2X 3 V
TETS37 Grundläggande logistik 6 G2X 4 V
TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
Period 2
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 O
TETS27 Supply Chain Logistics 6 A1X 2 V

För I och Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Logistik skall ingå i examen.

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O
TETS37 Grundläggande logistik 6 G2X 4 O
TEIM11 Industriell marknadsföring 6 G2X 3 V
TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling, gk 6 G2X 2 V
TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
Period 2
TETS27 Supply Chain Logistics 6 A1X 2 O

För I och Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Logistik skall ingå i examen.

TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
TPPE76 Flödesplanering och -styrning 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O
TMHP02 Fluidmekanisk systemteknik 6 G2X 2 O
TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor 6* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TSFS12 Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system 6 A1X 1 V
Period 2
TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor 6* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TSRT06 Reglerteknik, fk 6 A1X 2 O
TMME50 Flygmekanik 6 A1X 2 V
TSFS02 Fordonsdynamik med reglering 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O
TMPS33 Virtuell produktion 6 A1X 4 V
TMPT03 Produktionsteknik, fk 6 G2X 2 V
TPPE17 Corporate Finance 6 G2X 4 V
Period 2
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 O
TMPS22 Monteringsteknik 6 A1X 3 V
TMPS31 Hållbar produktion 6 A1X 1 V
TPPE76 Flödesplanering och -styrning 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O
TMME40 Strukturdynamik 6 A1X 3 V
TMMS11 Mekanikmodeller 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMHL03 Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner 6 A1X 3 V
TMMS11 Mekanikmodeller 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V

Termin 8 (VT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TETS57 Logistikanalys 6 A1X 2 V

För I och Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Logistik skall ingå i examen.

TGTU91 Retorik i teori och praktik 6 G1X 2 V
TGTU94 Teknik och etik 6 G1X 1 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.

TKMJ10 Industriell ekologi 6 A1X 1 V
TKMJ15 Miljömanagement 6 G1X 3 V
TMAL51 Flygplansprojektering 6 A1X 2 V
TMAL56 Flygplanssystem 6 A1X 1 V
TMES17 Building Energy Systems 6 A1X 3 V
TMES43 Analys och modellering av industriella energisystem 6 A1X 1 V
TMHL41 Kontinuumsmekanik 6 A1X 2 V
TMHL62 Finita elementmetoden, fortsättningskurs 6 A1X 4 V
TMHP51 Hydrauliska servosystem 6 A1X 3 V
TMKA04 Träteknik - Innovation 6 A1X 1 V
TMKO01 Avancerade material och miljön 6 A1X 2 V
TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 V
TMKT59 Datorn som designverktyg 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMKT74 Avancerad CAD 6 A1X 4 V
TMMS30 Flerkroppsmekanik och robotik 6 A1X 1 V
TMMV08 Beräkningsmetoder i strömningslära 6 A1X 3 V
TMPS42 Automation av produktionssystem 6 A1X 1 V
TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 V
TPPE78 Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning 6 A1X 1 V

För masterprogrammet Industrial Engineering and Management (6MIND) gäller att en av kurserna markerade O/V är obligatorisk i masterprofilen Operations Management.

TRTE16 Grundläggande miljökemiska principer 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSFS04 Elektriska drivsystem 6 G2X 4 V
TSIU51 Mikrodatorprojekt 8* G1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
TMPP02 Tävlingsfordonsprojekt 6* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TANA31 Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer 6 A1X 2 V

Kursen ges ej 2019

TDDD12 Databasteknik 6 G2X 4 V
TEAE13 Affärsrätt 6 G1X 2 V
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TETS36 Hållbara logistiksystem 6 A1X 4 V
TETS56 Logistik och kvalitet inom vården 6 A1X 2 V
TGTU95 Vetenskapens och teknologins filosofi 6 G1X 4 V
TKMJ29 Resurseffektiva produkter 6 A1X 1 V
TMAL06 Aircraft Conceptual Design - Project Course 6 A1X 2 V
TMHL61 Skademekanik och livslängdsanalys 6 A1X 2 V
TMKM09 Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial 6 A1X 3 V
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
TMKT59 Datorn som designverktyg 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMKT77 Systemsäkerhet 6 A1X 4 V
TMME11 Markfordonsmekanik 6 A1X 1 V
TMME19 Mekanik, fortsättningskurs 6 A1X 1 V
TMMS10 Fluida system och transmissioner 6 A1X 2 V
TMMV07 Beräkningsmetoder i strömningslära, fk 6 A1X 4 V
TMMV56 Aerodynamik fk 6 A1X 3 V
TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 V

För I/Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Kvalitets- och verksamhetsutveckling skall ingå i examen.

TMQU13 Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 4 V

För I/Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Kvalitets- och verksamhetsutveckling skall ingå i examen.

TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 V
TRTE16 Grundläggande miljökemiska principer 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSFS03 Fordonsframdrivningssystem 6 A1X 3 V
TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
TSFS11 Energitekniska system 6 G2X 4 V

Inställd VT20.

TSIU51 Mikrodatorprojekt 8* G1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPP02 Tävlingsfordonsprojekt 6* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TKMJ10 Industriell ekologi 6 A1X 1 O
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMES17 Building Energy Systems 6 A1X 3 V
Period 2
TKMJ29 Resurseffektiva produkter 6 A1X 1 O
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMAL51 Flygplansprojektering 6 A1X 2 O
TMMV08 Beräkningsmetoder i strömningslära 6 A1X 3 O
TMAL56 Flygplanssystem 6 A1X 1 V
TMHL41 Kontinuumsmekanik 6 A1X 2 V
TMHL62 Finita elementmetoden, fortsättningskurs 6 A1X 4 V
TMKO01 Avancerade material och miljön 6 A1X 2 V
TMMS30 Flerkroppsmekanik och robotik 6 A1X 1 V
Period 2
TMAL06 Aircraft Conceptual Design - Project Course 6 A1X 2 O
TMHL61 Skademekanik och livslängdsanalys 6 A1X 2 V
TMKM09 Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial 6 A1X 3 V
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
TMME11 Markfordonsmekanik 6 A1X 1 V
TMMV07 Beräkningsmetoder i strömningslära, fk 6 A1X 4 V
TMMV56 Aerodynamik fk 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPS42 Automation av produktionssystem 6 A1X 1 O
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 V
TPPE78 Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning 6 A1X 1 V

För masterprogrammet Industrial Engineering and Management (6MIND) gäller att en av kurserna markerade O/V är obligatorisk i masterprofilen Operations Management.

Period 2
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 V

För I/Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Kvalitets- och verksamhetsutveckling skall ingå i examen.

TMQU13 Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 4 V

För I/Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Kvalitets- och verksamhetsutveckling skall ingå i examen.

TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMKO01 Avancerade material och miljön 6 A1X 2 O
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TFFM40 Materialtekniska analysmetoder 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA21 Materialvetenskap 6 A1X 3 V
TMHL41 Kontinuumsmekanik 6 A1X 2 V
TMHL62 Finita elementmetoden, fortsättningskurs 6 A1X 4 V
TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 V
Period 2
TMKM09 Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial 6 A1X 3 O/V
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TFFM40 Materialtekniska analysmetoder 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TMHL61 Skademekanik och livslängdsanalys 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 O
TMKT74 Avancerad CAD 6 A1X 4 O
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMKO01 Avancerade material och miljön 6 A1X 2 V
Period 2
TMKT77 Systemsäkerhet 6 A1X 4 O
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ29 Resurseffektiva produkter 6 A1X 1 V
TMKM09 Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial 6 A1X 3 V
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
TMMS10 Fluida system och transmissioner 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 O
TAMS65 Matematisk statistik, fortsättningskurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMQU14 Vetenskapsfilosofi och forskningsmetodik 6 A1X - V
Period 2
TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 O/V

För I/Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Kvalitets- och verksamhetsutveckling skall ingå i examen.

TMQU13 Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 4 O/V

För I/Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Kvalitets- och verksamhetsutveckling skall ingå i examen.

TAMS65 Matematisk statistik, fortsättningskurs 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIM07 Industriell marknadsanalys 6 A1X 2 V
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TETS56 Logistik och kvalitet inom vården 6 A1X 2 V
TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TETS57 Logistikanalys 6 A1X 2 O

För I och Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Logistik skall ingå i examen.

TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TETS36 Hållbara logistiksystem 6 A1X 4 V
TETS56 Logistik och kvalitet inom vården 6 A1X 2 V
TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMHP51 Hydrauliska servosystem 6 A1X 3 O
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMS30 Flerkroppsmekanik och robotik 6 A1X 1 V
TSFS04 Elektriska drivsystem 6 G2X 4 V
TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
Period 2
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TMME11 Markfordonsmekanik 6 A1X 1 V
TMMS10 Fluida system och transmissioner 6 A1X 2 V
TSFS03 Fordonsframdrivningssystem 6 A1X 3 V
TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TPPE78 Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning 6 A1X 1 O/V

För masterprogrammet Industrial Engineering and Management (6MIND) gäller att en av kurserna markerade O/V är obligatorisk i masterprofilen Operations Management.

TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMPS42 Automation av produktionssystem 6 A1X 1 V
Period 2
TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 O
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMHL41 Kontinuumsmekanik 6 A1X 2 V
TMHL62 Finita elementmetoden, fortsättningskurs 6 A1X 4 V
TMKO01 Avancerade material och miljön 6 A1X 2 V
TMMS30 Flerkroppsmekanik och robotik 6 A1X 1 V
TMMV08 Beräkningsmetoder i strömningslära 6 A1X 3 V
Period 2
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TMHL61 Skademekanik och livslängdsanalys 6 A1X 2 V
TMKM09 Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial 6 A1X 3 V
TMME11 Markfordonsmekanik 6 A1X 1 V
TMME19 Mekanik, fortsättningskurs 6 A1X 1 V
TMMV07 Beräkningsmetoder i strömningslära, fk 6 A1X 4 V
TMMV56 Aerodynamik fk 6 A1X 3 V

Termin 9 (HT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP34 Optimering av stora system 6 A1X 3 V
TBME04 Anatomi och fysiologi 6 G2X 3 V
TETS23 Inköp 6 A1X 2 V
TMAL07 Prototype Realization - Project Course 6 A1X - V
TMHL19 Avancerad material- och beräkningsmekanik 6 A1X 1 V
TMKM99 Material och tillverkningsteknik 6 A1X 2 V

Ersätts av TMKO02

TMKO02 Material och tillverkningsteknik 6 A1X 2 V
TMKT79 Kollaborativ multidisciplinär designoptimering 6 A1X 2 V
TMMS13 Elektrohydrauliska system 6 A1X 3 V
TMMV12 Gasturbinteknik 6 A1X 4 V
TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
TSFS12 Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system 6 A1X 1 V
TSRT92 Modellering och inlärning för dynamiska system 6 A1X 3 V
TSTE25 Effektelektronik 6 A1X 3 V
Period 2
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
TETS31 Logistikstrategier 6 A1X 4 V
TKMJ32 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 3 V
TMAL08 Aircraft Systems Engineering - Project Course 6 A1X - V
TMES51 Internationella energimarknader 6 A1X 1 V
TMHL26 Aircraft Structures - Project Course 6 A1X - V
TMMS20 Strukturoptimering 6 A1X 1 V
TSRT08 Optimal styrning 6 A1X 3 V
TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 V
TSTE26 Elkraftnät och teknik för förnyelsebar elproduktion 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPE08 Projektkurs avancerad - Energi och miljöteknik 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMPE08 Projektkurs avancerad - Energi och miljöteknik 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ32 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 3 V
TMES51 Internationella energimarknader 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMAL07 Prototype Realization - Project Course 6 A1X - O
TMMV12 Gasturbinteknik 6 A1X 4 O
Period 2
TMAL08 Aircraft Systems Engineering - Project Course 6 A1X - O/V
TMHL26 Aircraft Structures - Project Course 6 A1X - O/V
TMMV26 Aircraft Aerodynamics - Project Course 6 A1X - O/V
TMKM90 Konstruktionsmaterial - deformationer och brott 6 A1X 2 V
TMMS20 Strukturoptimering 6 A1X 1 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
Period 2
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM09 Projektkurs avancerad - Konstruktionsmaterial 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMKM99 Material och tillverkningsteknik 6 A1X 2 O/V

Ersätts av TMKO02

TMKO02 Material och tillverkningsteknik 6 A1X 2 O/V
TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder 6 A1X 3 V
TMHL19 Avancerad material- och beräkningsmekanik 6 A1X 1 V
TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMPM09 Projektkurs avancerad - Konstruktionsmaterial 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMKT79 Kollaborativ multidisciplinär designoptimering 6 A1X 2 V
Period 2
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMKU01 Designautomatisering för kundunika produkter 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TMQU47 Kvalitetsutveckling och robust konstruktion 6 A1X 4 V

Kursen inställd HT20.

Period 2
TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 V

För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TETS38 Logistikprojekt 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TETS23 Inköp 6 A1X 2 V
TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
Period 2
TETS38 Logistikprojekt 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
TETS31 Logistikstrategier 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM06 Projektkurs avancerad - Mekatronik 12* A1X - O/V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT10 Reglerteknisk projektkurs, CDIO 12* A1X 4 O/V
*Kursen läses över flera perioder
TMMS13 Elektrohydrauliska system 6 A1X 3 V
TSFS12 Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system 6 A1X 1 V
TSRT92 Modellering och inlärning för dynamiska system 6 A1X 3 V
Period 2
TMPM06 Projektkurs avancerad - Mekatronik 12* A1X - O/V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT10 Reglerteknisk projektkurs, CDIO 12* A1X 4 O/V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 O/V
TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
Period 2
TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM07 Projektkurs avancerad - Tillämpad mekanik 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMHL19 Avancerad material- och beräkningsmekanik 6 A1X 1 V
TMKM99 Material och tillverkningsteknik 6 A1X 2 V

Ersätts av TMKO02

TMKO02 Material och tillverkningsteknik 6 A1X 2 V
TMMV59 Tillämpning av beräkningsmetoder i strömningslära 6 A1X 2 V
Period 2
TMPM07 Projektkurs avancerad - Tillämpad mekanik 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMMS20 Strukturoptimering 6 A1X 1 V

Termin 10 (VT 2021)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se