Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp

Mechanical Engineering, M Sc in Engineering, 300 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

Examensbenämning på svenska

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6CMMM

Termin 1-5 (HT 2014-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 6 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMS21 Mekatronik 6 G2X 1 O
TMMT31 Kandidatarbete maskinteknik 18* G2X - O
*Kursen läses över flera perioder
TPPE91 Produktionssystemets planering och ekonomi 6 G2X 2 O
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMMT31 Kandidatarbete maskinteknik 18* G2X - O
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 7 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 V
TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 V
TEIM11 Industriell marknadsföring 6 G2X 3 V
TETS37 Grundläggande logistik 6 G2X 4 V
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TMAL02 Flyglära 6 G2X 4 V
TMES09 Industriella energisystem 6 A1X 3 V
TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 V
TMHP02 Fluidmekanisk systemteknik 6 G2X 2 V
TMKM90 Konstruktionsmaterial - deformationer och brott 6 A1X 4 V
TMKT80 Träteknik - Material 6 G2X 2 V
TMME14 Maskinelement, fortsättningskurs 6 A1X 3 V
TMME19 Mekanik, fortsättningskurs 6 A1X 4 V
TMME19 Mekanik, fortsättningskurs 6 A1X 2 V
TMME40 Strukturdynamik 6 A1X 3 V
TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMS11 Mekanikmodeller 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV01 Aerodynamik 6 A1X 2 V
TMPS33 Virtuell produktion 6 A1X 4 V
TMPT03 Produktionsteknik, fk 6 G2X 2 V
TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling, gk 6 G2X 2 V
TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMPP02 Tävlingsfordonsprojekt 6* G2X F
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system 6 G2X 3 V
TEIE42 Industriell försäljning 6 A1X 4 V
TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 V
TETS27 Supply Chain Logistics 6 A1X 2 V
TGTU04 Ledarskap 6 G2X 2 V
TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 3 V
TKMJ28 Management Systems and Sustainability 6 A1X 2 V
TMES25 Energiresurser 6 A1X 3 V
TMES45 Energiplanering och modellering av stadsdelar 6 A1X 4 V
TMHL03 Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner 6 A1X 3 V
TMHP03 Tekniska system 6 A1X 4 V
TMKA03 Industridesign 6 G2X 1 V
TMKM17 Polymera material 6 A1X 2 V
TMKT71 Affektiv produktutveckling 6 A1X 2 V
TMKT81 Träteknik - Produktframtagning 6 G2X 1 V
TMME50 Flygmekanik 6 A1X 2 V
TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMS07 Biomekanik 6 A1X 4 V
TMMS11 Mekanikmodeller 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
TMPS22 Monteringsteknik 6 A1X 3 V
TMPS31 Hållbar produktion 6 A1X 1 V
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
TPPE21 Produktionslogistik 6 A1X 4 V
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem 6 A1X 4 V
TSFS02 Fordonsdynamik med reglering 6 A1X 1 V
TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSIU02 Datorteknik 4 G1X 2 V
TSRT06 Reglerteknik, fk 6 A1X 2 V
TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 V
TMPP02 Tävlingsfordonsprojekt 6* G2X F
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O
TMES09 Industriella energisystem 6 A1X 3 O
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 V
Period 2
TMES25 Energiresurser 6 A1X 3 O
TKMJ28 Management Systems and Sustainability 6 A1X 2 V
TMES45 Energiplanering och modellering av stadsdelar 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMAL02 Flyglära 6 G2X 4 O
TMMV01 Aerodynamik 6 A1X 2 O
TMME40 Strukturdynamik 6 A1X 3 V
Period 2
TMHP03 Tekniska system 6 A1X 4 O
TMME50 Flygmekanik 6 A1X 2 O
TMHL03 Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O
TMPT03 Produktionsteknik, fk 6 G2X 2 O
TETS37 Grundläggande logistik 6 G2X 4 V
TMPS33 Virtuell produktion 6 A1X 4 V
TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling, gk 6 G2X 2 V
TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
Period 2
TPPE21 Produktionslogistik 6 A1X 4 O
TMPS22 Monteringsteknik 6 A1X 3 V
TMPS31 Hållbar produktion 6 A1X 1 V
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O
TMKM90 Konstruktionsmaterial - deformationer och brott 6 A1X 4 O
TFYA77 Grunder i materialvetenskap 6 A1X 2 V
TMKT80 Träteknik - Material 6 G2X 2 V
TMME14 Maskinelement, fortsättningskurs 6 A1X 3 V
TMPT03 Produktionsteknik, fk 6 G2X 2 V
Period 2
TMKM17 Polymera material 6 A1X 2 O
TMHL03 Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner 6 A1X 3 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
TMPS31 Hållbar produktion 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O
TMKT77 Systemsäkerhet 6 A1X 4 O
TMKT80 Träteknik - Material 6 G2X 2 V
TMME14 Maskinelement, fortsättningskurs 6 A1X 3 V
TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMHP03 Tekniska system 6 A1X 4 V
TMKA03 Industridesign 6 G2X 1 V
TMKT71 Affektiv produktutveckling 6 A1X 2 V
TMKT81 Träteknik - Produktframtagning 6 G2X 1 V
TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMPS31 Hållbar produktion 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O
TETS37 Grundläggande logistik 6 G2X 4 O
TEIM11 Industriell marknadsföring 6 G2X 3 V
TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling, gk 6 G2X 2 V
TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
Period 2
TETS27 Supply Chain Logistics 6 A1X 2 O
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
TPPE21 Produktionslogistik 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O
TMHP02 Fluidmekanisk systemteknik 6 G2X 2 O
TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor 6* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor 6* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TSRT06 Reglerteknik, fk 6 A1X 2 O
TMME50 Flygmekanik 6 A1X 2 V
TSFS02 Fordonsdynamik med reglering 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O
TMMS11 Mekanikmodeller 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMHL03 Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner 6 A1X 3 V
TMMS11 Mekanikmodeller 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V

Termin 8 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TETS57 Logistikanalys 6 A1X 2 V
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 1 V
TGTU91 Retorik i teori och praktik 6 G1X 2 V
TKMJ10 Industriell ekologi 6 A1X 1 V
TKMJ15 Miljömanagement 6 G1X 3 V
TMAL51 Flygplansprojektering 6 A1X 2 V
TMAL56 Flygplanssystem 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMES17 Building Energy Systems 6 A1X 3 V
TMES43 Analys och modellering av industriella energisystem 6 A1X 1 V
TMHL41 Kontinuumsmekanik 6 A1X 2 V
TMHL62 Finita elementmetoden, fortsättningskurs 6 A1X 4 V
TMHP51 Hydrauliska servosystem 6 A1X 3 V
TMKA04 Träteknik - Innovation 6 A1X 1 V
TMKM40 Konstruktionsmaterial - nya material 6 A1X 2 V
TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 V
TMKT59 Datorn som designverktyg 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMKT74 Avancerad CAD 6 A1X 1 V
TMMS30 Flerkroppsmekanik och robotik 6 A1X 3 V
TMMV08 Beräkningsmetoder i strömningslära 6 A1X 3 V
TMPS42 Automation av produktionssystem 6 A1X 1 V
TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 V
TPPE78 Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning 6 A1X 1 V
TRTE16 Grundläggande miljökemiska principer 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSFS04 Elektriska drivsystem 6 G2X 4 V
TSIU51 Mikrodatorprojekt 8* G1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
TMPP02 Tävlingsfordonsprojekt 6* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TANA31 Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer 6 A1X 2 V
TDDD12 Databasteknik 6 G2X 4 V
TEAE13 Affärsrätt 6 G1X 2 V
TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TETS36 Hållbara logistiksystem 6 A1X 4 V
TETS56 Logistik och kvalitet inom vården 6 A1X 4 V
TGTU76 Vetenskapsteori 6 G1X 4 V
TKMJ29 Resurseffektiva produkter 6 A1X 1 V
TMAL06 Aircraft Conceptual Design - Project Course 6 A1X 2 V
TMAL56 Flygplanssystem 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMHL61 Skademekanik och livslängdsanalys 6 A1X 2 V
TMKM09 Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial 6 A1X 3 V
TMKM18 Material, svetsning och tillverkningsteknik 6 G2X 2 V
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
TMKT59 Datorn som designverktyg 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMKT69 Konceptuell konstruktion - projektkurs 6 A1X 4 V
TMME11 Markfordonsmekanik 6 A1X 1 V
TMME19 Mekanik, fortsättningskurs 6 A1X 1 V
TMMS10 Fluida system och transmissioner 6 A1X 2 V
TMMV07 Beräkningsmetoder i strömningslära, fk 6 A1X 4 V
TMMV56 Aerodynamik fk 6 A1X 3 V
TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 V
TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 V
TRTE16 Grundläggande miljökemiska principer 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSFS03 Fordonsframdrivningssystem 6 A1X 3 V
TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
TSFS11 Energitekniska system 6 G2X 4 V
TSIU51 Mikrodatorprojekt 8* G1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPP02 Tävlingsfordonsprojekt 6* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TKMJ10 Industriell ekologi 6 A1X 1 O
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMES17 Building Energy Systems 6 A1X 3 V
Period 2
TKMJ29 Resurseffektiva produkter 6 A1X 1 O
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMAL51 Flygplansprojektering 6 A1X 2 O
TMMV08 Beräkningsmetoder i strömningslära 6 A1X 3 O
TMAL56 Flygplanssystem 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMHL41 Kontinuumsmekanik 6 A1X 2 V
TMHL62 Finita elementmetoden, fortsättningskurs 6 A1X 4 V
TMKM40 Konstruktionsmaterial - nya material 6 A1X 2 V
TMMS30 Flerkroppsmekanik och robotik 6 A1X 3 V
Period 2
TMAL06 Aircraft Conceptual Design - Project Course 6 A1X 2 O
TMAL56 Flygplanssystem 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMHL61 Skademekanik och livslängdsanalys 6 A1X 2 V
TMKM09 Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial 6 A1X 3 V
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
TMME11 Markfordonsmekanik 6 A1X 1 V
TMMV07 Beräkningsmetoder i strömningslära, fk 6 A1X 4 V
TMMV56 Aerodynamik fk 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPS42 Automation av produktionssystem 6 A1X 1 O
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 V
TPPE78 Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning 6 A1X 1 V
Period 2
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 V
TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMKM40 Konstruktionsmaterial - nya material 6 A1X 2 O
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TFFM40 Materialtekniska analysmetoder 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA21 Materialvetenskap 6 A1X 3 V
TMHL41 Kontinuumsmekanik 6 A1X 2 V
TMHL62 Finita elementmetoden, fortsättningskurs 6 A1X 4 V
TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 V
Period 2
TMKM09 Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial 6 A1X 3 O/V
TMKM18 Material, svetsning och tillverkningsteknik 6 G2X 2 O/V
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TFFM40 Materialtekniska analysmetoder 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TMHL61 Skademekanik och livslängdsanalys 6 A1X 2 V
TMKT69 Konceptuell konstruktion - projektkurs 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 O
TMKT74 Avancerad CAD 6 A1X 1 O
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMKM40 Konstruktionsmaterial - nya material 6 A1X 2 V
Period 2
TMKT69 Konceptuell konstruktion - projektkurs 6 A1X 4 O
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ29 Resurseffektiva produkter 6 A1X 1 V
TMKM09 Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial 6 A1X 3 V
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
TMMS10 Fluida system och transmissioner 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TETS57 Logistikanalys 6 A1X 2 V
Period 2
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TETS36 Hållbara logistiksystem 6 A1X 4 V
TETS56 Logistik och kvalitet inom vården 6 A1X 4 V
TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMHP51 Hydrauliska servosystem 6 A1X 3 O
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMS30 Flerkroppsmekanik och robotik 6 A1X 3 V
TSFS04 Elektriska drivsystem 6 G2X 4 V
TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
Period 2
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TMME11 Markfordonsmekanik 6 A1X 1 V
TMMS10 Fluida system och transmissioner 6 A1X 2 V
TSFS03 Fordonsframdrivningssystem 6 A1X 3 V
TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMHL41 Kontinuumsmekanik 6 A1X 2 V
TMHL62 Finita elementmetoden, fortsättningskurs 6 A1X 4 V
TMKM40 Konstruktionsmaterial - nya material 6 A1X 2 V
TMMS30 Flerkroppsmekanik och robotik 6 A1X 3 V
TMMV08 Beräkningsmetoder i strömningslära 6 A1X 3 V
Period 2
TEIO46 Teknikbaserade projekt och organisationer 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TMHL61 Skademekanik och livslängdsanalys 6 A1X 2 V
TMKM09 Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial 6 A1X 3 V
TMKM18 Material, svetsning och tillverkningsteknik 6 G2X 2 V
TMMV07 Beräkningsmetoder i strömningslära, fk 6 A1X 4 V
TMMV56 Aerodynamik fk 6 A1X 3 V

Termin 9 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP34 Optimering av stora system 6 A1X 3 V
TBME04 Anatomi och fysiologi 6 G2X 3 V
TETS23 Inköp 6 A1X 2 V
TMAL07 Prototype Realization - Project Course 6 A1X - V
TMHL19 Avancerad material- och beräkningsmekanik 6 A1X 1 V
TMKT77 Systemsäkerhet 6 A1X 4 V
TMKT79 Kollaborativ multidisciplinär designoptimering 6 A1X 2 V
TMMS13 Elektrohydrauliska system 6 A1X 2 V
TMMV12 Gasturbinteknik 6 A1X 4 V
TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
TMQU13 Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 4 V
TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
TSRT10 Reglerteknisk projektkurs, CDIO 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT62 Modellbygge och simulering 6 A1X 3 V
TSTE25 Effektelektronik 6 A1X 3 V
Period 2
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
TETS31 Logistikstrategier 6 A1X 4 V
TKMJ32 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 3 V
TMAL08 Aircraft Systems Engineering - Project Course 6 A1X - V
TMES51 Internationella energimarknader 6 A1X 1 V
TMHL26 Aircraft Structures - Project Course 6 A1X - V
TMKM13 Experimentell materialteknik 6 A1X 4 V
TMMS20 Strukturoptimering 6 A1X 1 V
TMMV17 Aircraft Aerodynamics - Project Course 6 A1X - V
TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT08 Optimal styrning 6 A1X 3 V
TSRT10 Reglerteknisk projektkurs, CDIO 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 V
TSTE26 Elkraftnät och teknik för förnyelsebar elproduktion 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPE08 Projektkurs avancerad - Energi och miljöteknik 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMPE08 Projektkurs avancerad - Energi och miljöteknik 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ32 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 3 V
TMES51 Internationella energimarknader 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMAL07 Prototype Realization - Project Course 6 A1X - O
TMMV12 Gasturbinteknik 6 A1X 4 O
Period 2
TMAL08 Aircraft Systems Engineering - Project Course 6 A1X - O/V
TMHL26 Aircraft Structures - Project Course 6 A1X - O/V
TMMV17 Aircraft Aerodynamics - Project Course 6 A1X - O/V
TMKM90 Konstruktionsmaterial - deformationer och brott 6 A1X 2 V
TMMS20 Strukturoptimering 6 A1X 1 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPI03 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - O/V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - O/V
*Kursen läses över flera perioder
TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 2 O/V
*Kursen läses över flera perioder
TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
TMQU13 Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 4 V
TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
Period 2
TMPI03 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - O/V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - O/V
*Kursen läses över flera perioder
TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 4 O/V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM09 Projektkurs avancerad - Konstruktionsmaterial 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder 6 A1X 3 V
TMHL19 Avancerad material- och beräkningsmekanik 6 A1X 1 V
TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMPM09 Projektkurs avancerad - Konstruktionsmaterial 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMKT79 Kollaborativ multidisciplinär designoptimering 6 A1X 2 V
Period 2
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TETS38 Logistikprojekt 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TETS23 Inköp 6 A1X 2 V
TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
Period 2
TETS38 Logistikprojekt 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
TETS31 Logistikstrategier 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM06 Projektkurs avancerad - Mekatronik 12* A1X - O/V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT10 Reglerteknisk projektkurs, CDIO 12* A1X 4 O/V
*Kursen läses över flera perioder
TMMS13 Elektrohydrauliska system 6 A1X 2 V
TSRT62 Modellbygge och simulering 6 A1X 3 V
Period 2
TMPM06 Projektkurs avancerad - Mekatronik 12* A1X - O/V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT10 Reglerteknisk projektkurs, CDIO 12* A1X 4 O/V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM07 Projektkurs avancerad - Tillämpad mekanik 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMHL19 Avancerad material- och beräkningsmekanik 6 A1X 1 V
Period 2
TMPM07 Projektkurs avancerad - Tillämpad mekanik 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMMS20 Strukturoptimering 6 A1X 1 V

Termin 10 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se