Högskoleingenjör i byggnadsteknik, 180 hp

Civil Engineering, B Sc in Engineering, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Norrköping

Examensbenämning

Högskoleingenjör och Teknologie kandidat, 180 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6IBYG

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 8 (Fysik B, Kemi A, Matematik D)
eller
Områdesbehörighet A8 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c)

Senare del, Högskoleingenjör i byggnadsteknik 180 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

Därutöver krävs att den sökande studerar/har studerat på en högskoleingenjörsutbildning, civilingenjörsutbildning eller matematisk/naturvetenskaplig utbildning och uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt termin enligt aktuellt regelverk.

Examensbenämning på svenska

Högskoleingenjör och Teknologie kandidat, 180 hp

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 5 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNBI61 Juridik 4 G1X 2 O
TNBI86 Produktionsteknik 10* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 4 V

Kurstillfället i Norrköping är inställt 2018.

THIU01 Engelska 4 G1X 3 V

Kursen är inställd ht18.

TNA006 Analys III 6 G1X 3 V
TNBI29 Byggvisualisering 6 G2X 4 V
TNBI80 Tillämpad byggteknik 6 G2X 3 V
Period 2
TNBI86 Produktionsteknik 10* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIO29 Ledarskap och organisation 6 G1X 2 V
TNBI34 Datorstödd byggprojektering 8 G2X 2 V
TNBI48 Visualiseringsprojekt 8 G2X 3 V
TNBI94 Grundläggningsteknik 6 G2X 4 V
TNK046 Geografiska informationssystem 6 G1X 2 V
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se