Högskoleingenjör i byggnadsteknik, 180 hp

Civil Engineering, B Sc in Engineering, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Norrköping

Examensbenämning

Högskoleingenjör och Teknologie kandidat, 180 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 8 (Fysik B, Kemi A, Matematik D)
eller
Områdesbehörighet A8 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c)

Examensbenämning på svenska

Högskoleingenjör och Teknologie kandidat, 180 hp

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6IBYG

Termin 1-3 (HT 2015-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 5 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNBI61 Juridik 4 G1X 2 O
TNBI86 Produktionsteknik 10* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 4 V
THIU01 Engelska 4 G1X 3 V
TMIU02 Människa, teknik, organisation 4 G1X 4 V
TNA006 Analys III 6 G1X 3 V
TNBI29 Byggvisualisering 6 G2X 4 V
TNBI80 Tillämpad byggteknik 6 G2X 3 V
Period 2
TNBI86 Produktionsteknik 10* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TNBI34 Datorstödd byggprojektering 8 G2X 2 V
TNBI48 Visualiseringsprojekt 8 G2X 3 V
TNBI94 Grundläggningsteknik 6 G2X 4 V
TNK046 Geografiska informationssystem 6 G1X 2 V
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se