Högskoleingenjör i datateknik, 180 hp

Computer Engineering, B Sc in Engineering, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Högskoleingenjör och Teknologie kandidat, 180 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 8 (Fysik B, Kemi A, Matematik D)
eller
Områdesbehörighet A8 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c)

Examensbenämning på svenska

Högskoleingenjör och Teknologie kandidat, 180 hp

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6IDAT

Termin 1-3 (HT 2015-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 4 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDIU11 Operativsystem 6 G2X 3 O
TDTS04 Datornät och distribuerade system 8 G2X 2 O
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs 6 G2X 1 V
TEIE77 Affärsrätt M 4 G1X 4 V
TEIE88 Datajuridisk översiktskurs 4 G1X 1 V
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 1 V
TSEI11 Kretsteori och transformmetoder 10* G1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TDDI11 Programmering av inbyggda system 6 G2X 2 O
TDIU16 Process- och operativsystemprogrammering 4 G2X 3 O
TAIU06 Matematisk statistik 6 G1X 4 V
TDDD12 Databasteknik 6 G2X 4 V
THIU01 Engelska 4 G1X 1 V
TMIU02 Människa, teknik, organisation 4 G1X 2 V
TPTE06 Praktik 6 G1X - V
TSEI11 Kretsteori och transformmetoder 10* G1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT04 Introduktionskurs i Matlab 2 G1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDIU11 Operativsystem 6 G2X 3 O
TDTS04 Datornät och distribuerade system 8 G2X 2 O
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs 6 G2X 1 V
TEIE77 Affärsrätt M 4 G1X 4 V
TEIE88 Datajuridisk översiktskurs 4 G1X 1 V
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 1 V
TSEI11 Kretsteori och transformmetoder 10* G1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TDDD12 Databasteknik 6 G2X 4 O
TDIU16 Process- och operativsystemprogrammering 4 G2X 3 O
TAIU06 Matematisk statistik 6 G1X 4 V
TDDI11 Programmering av inbyggda system 6 G2X 2 V
THIU01 Engelska 4 G1X 1 V
TMIU02 Människa, teknik, organisation 4 G1X 2 V
TPTE06 Praktik 6 G1X - V
TSEI11 Kretsteori och transformmetoder 10* G1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT04 Introduktionskurs i Matlab 2 G1X 1 V

Termin 5 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDI41 Grundläggande systemadministration 8* G1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TADI02 Numeriska algoritmer 6 G2X 2 V
TAIU08 Flervariabelanalys 6 G1X 3 V
TDDD23 Design och programmering av datorspel 6 A1X 2 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs 8* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSIU61 Reglerteknik 6 G1X 2 V
Period 2
TDDI07 Distribuerad inbyggd programvara och nätverk 4 G2X 1 O
TDDI41 Grundläggande systemadministration 8* G1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TSIT01 Datasäkerhetsmetoder 4 G2X 3 O
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs 6 G2X 4 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD49 Programmering i C# och .NET Framework 4 G2X 3 V
TEIO29 Ledarskap och organisation 6 G1X 4 V
TFMT13 Mätteknik 4 G1X 1 V
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs 8* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TSEI01 Analog elektronik 8 G1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDI41 Grundläggande systemadministration 8* G1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TADI02 Numeriska algoritmer 6 G2X 2 V
TAIU08 Flervariabelanalys 6 G1X 3 V
TDDB84 Designmönster 6 A1X 4 V
TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2X 3 V
TDDD23 Design och programmering av datorspel 6 A1X 2 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs 8* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSIU61 Reglerteknik 6 G1X 2 V
Period 2
TDDI41 Grundläggande systemadministration 8* G1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TSIT01 Datasäkerhetsmetoder 4 G2X 3 O
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs 6 G2X 4 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD49 Programmering i C# och .NET Framework 4 G2X 3 V
TDDD55 Kompilatorer och interpretatorer 4 G2X 1 V
TEIO29 Ledarskap och organisation 6 G1X 4 V
TFMT13 Mätteknik 4 G1X 1 V
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs 8* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 6 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDD50 Grön IT 4 G2X 4 O
TDDI08 Konstruktion av inbyggda system 4 G2X 1 O
TDIU14 Introduktion till examensarbete 4 G2X 2 O
TDDD97 Webbprogrammering 6 G2X 3 V
TEIE88 Datajuridisk översiktskurs 4 G1X 1 V
TSIU04 Industriella styrsystem 4 G2X 4 V
Period 2
TQXX11 Examensarbete 16 G2X - O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDD50 Grön IT 4 G2X 4 O
TDDD97 Webbprogrammering 6 G2X 3 O
TDIU14 Introduktion till examensarbete 4 G2X 2 O
TSIU04 Industriella styrsystem 4 G2X 4 V
Period 2
TQXX11 Examensarbete 16 G2X - O
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se