Högskoleingenjör i elektronik, 180 hp

Engineering Electronics, B Sc in Engineering, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Högskoleingenjör och Teknologie kandidat, 180 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplanbce8-2016.html?&up_year=2016&up_ladokkod=6IELK

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 8 (Fysik B, Kemi A, Matematik D)
eller
Områdesbehörighet A8 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c)

Senare del, Högskoleingenjör i elektronik 180 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

Därutöver krävs att den sökande studerar/har studerat på en högskoleingenjörsutbildning, civilingenjörsutbildning eller matematisk/naturvetenskaplig utbildning och uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt termin enligt aktuellt regelverk.

Examensbenämning på svenska

Högskoleingenjör och Teknologie kandidat, 180 hp

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 2 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAIU05 Linjär algebra 6 G1X 4 O
TDIU20 Objektorienterad programmering 4 G1X 1 O
TSEI11 Kretsteori och transformmetoder 10* G1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TSIU51 Mikrodatorprojekt 8* G1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier 2* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TSEI11 Kretsteori och transformmetoder 10* G1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TSIU51 Mikrodatorprojekt 8* G1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TSRT04 Introduktionskurs i Matlab 2 G1X 1 O
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier 2* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder

Termin 4 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSTE93 Analog konstruktion 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TBMT32 Medicintekniska utblickar 2* G1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TDIU11 Operativsystem 6 G2X 3 V
TMEI01 Elkraftteknik 6 G1X 3 V
TSEI10 Filter 6 G2X 2 V
TSIU04 Industriella styrsystem 4 G2X 4 V
Period 2
TSTE93 Analog konstruktion 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TBMT32 Medicintekniska utblickar 2* G1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDI11 Programmering av inbyggda system 6 G2X 2 V
TDIU16 Process- och operativsystemprogrammering 4 G2X 3 V
TFEI03 Vågfysik - teori och tillämpning 6 G1X 4 V
THIU01 Engelska 4 G1X 1 V
TPTE06 Praktik 6 G1X - V
TSEI07 Digitala filter 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMEI01 Elkraftteknik 6 G1X 3 V
TSIU04 Industriella styrsystem 4 G2X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSEI10 Filter 6 G2X 2 V
Period 2
TSEI07 Digitala filter 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDIU11 Operativsystem 6 G2X 3 V
TSIU04 Industriella styrsystem 4 G2X 4 V
Period 2
TDDI11 Programmering av inbyggda system 6 G2X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSEI10 Filter 6 G2X 2 V
Period 2
TFEI03 Vågfysik - teori och tillämpning 6 G1X 4 V

Termin 5 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSIU03 Systemkonstruktion 8 G2X 4 O
TADI02 Numeriska algoritmer 6 G2X 2 V
TAIU08 Flervariabelanalys 6 G1X 3 V
TBME04 Anatomi och fysiologi 6 G2X 3 V
TFMT08 Mätteknik M 6 G2X 3 V
TMMI44 Termodynamik 6 G1X 2 V
TMMI69 Strömningslära och värmeöverföring 6 G1X 3 V
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs 8* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSEI03 Digitala kretsar 4 G2X 2 V
TSKS02 Telekommunikation 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSTE25 Effektelektronik 6 A1X 3 V
Period 2
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs 6 G2X 4 V
TBME03 Biokemi och cellbiologi 6 G2X 2 V
TDDI07 Distribuerad inbyggd programvara och nätverk 4 G2X 1 V
TEIO29 Ledarskap och organisation 6 G1X 4 V
TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 3 V
TKMJ24 Miljöteknik 6 G1X 3 V
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs 8* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS02 Telekommunikation 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSTE26 Elkraftnät och teknik för förnyelsebar elproduktion 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFMT08 Mätteknik M 6 G2X 3 V
TMMI44 Termodynamik 6 G1X 2 V
TMMI69 Strömningslära och värmeöverföring 6 G1X 3 V
TSTE25 Effektelektronik 6 A1X 3 V
Period 2
TSTE26 Elkraftnät och teknik för förnyelsebar elproduktion 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSEI03 Digitala kretsar 4 G2X 2 V
TSTE25 Effektelektronik 6 A1X 3 V
Period 2
TSTE26 Elkraftnät och teknik för förnyelsebar elproduktion 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs 8* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS02 Telekommunikation 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSTE25 Effektelektronik 6 A1X 3 V
Period 2
TDDI07 Distribuerad inbyggd programvara och nätverk 4 G2X 1 V
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs 8* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS02 Telekommunikation 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSTE26 Elkraftnät och teknik för förnyelsebar elproduktion 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TBME04 Anatomi och fysiologi 6 G2X 3 V
Period 2
TBME03 Biokemi och cellbiologi 6 G2X 2 V

Termin 6 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSIU09 Introduktion till examensarbete 4 G2X 2 O
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs 6 G2X 1 V
TATA83 Flervariabelanalys 6 G1X 1 V
TBMT09 Fysiologiska tryck och flöden 6 A1X 1 V
TDDI08 Konstruktion av inbyggda system 4 G2X 1 V
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 1 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU01 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.

TKMJ15 Miljömanagement 6 G1X 3 V
TSEI12 Analog konstruktion fortsättningskurs 6 G2X 3 V
TSFS04 Elektriska drivsystem 6 G2X 4 V
Period 2
TQXX11 Examensarbete 16 G2X - O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSFS04 Elektriska drivsystem 6 G2X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSEI12 Analog konstruktion fortsättningskurs 6 G2X 3 V
TSFS04 Elektriska drivsystem 6 G2X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDI08 Konstruktion av inbyggda system 4 G2X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TBMT09 Fysiologiska tryck och flöden 6 A1X 1 V
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se